Kato Marynissen

Kato (21j) werd al op jonge leeftijd geconfronteerd met de zorg. Op haar 11de werd lymfeklierkanker vastgesteld en 8 jaar later ging ze in opname in het ziekenhuis om te herstellen van een eetstoornis. Momenteel is ze van beide volledig hersteld en wil ze haar ervaringen inzetten om anderen te inspireren en te motiveren in hun eigen verhaal. In 2021 bracht ze ook het boek “Liefs, ik.” uit over haar strijd tegen Anorexia. In juni studeert Kato af als psychiatrisch verpleegkundige en wil ook op deze manier haar steentje bijdragen.


Terug naar sprekers


Kristel Gevaert

Kristel Gevaert heeft Psychologische en Pedagogische wetenschappen gestudeerd aan UGent (1985-1990). Ze was leidend ambtenaar bij de Vlaamse Overheid in verschillende Agentschappen (VAPH, Facilitair Management, Zorginspectie) en werd bij de fusie van het Agentschap Zorginspectie met het Departement Welzijn gedetacheerd naar de vzw.

Is als ervaringsdeskundige (na een mislukte rugoperatie sedert 2000 zelf in een rolstoel) bezig met inclusie van personen met een beperking.

Kristel is momenteel ook voorzitter van het Gemeenschappelijk Auditcomité van de Sociale Zekerheidsinstellingen van de Federale Overheid.

Daarnaast houdt ze van Frankrijk, badminton en haar oogappel Fenne (4j).


Terug naar sprekers


Leen Van Brussel

Leen Van Brussel studeerde communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel en schreef daar een doctoraat over de beeldvorming van het levenseinde in de media. Sinds 2018 is ze stafmedewerker gezondheidsongelijkheid en gedragsinzichten bij het Vlaams Instituut Gezond Leven. Haar hart klopt voor gelijke kansen op een gezond leven voor iedereen.

Leen houdt van de 4 seizoenen van Vivaldi en van de betere horrorfilm, en ze ploetert aan de opvoeding van Anna (8) en Teo (4)


Terug naar sprekers


Dirk Vos

Dirk Vos is sedert 06/01/2016 voorzitter van het Vlaams ApothekersNetwerk en sedert 01/11/1987 zelfstandig apotheker en zaakvoerder van Apotheek Vos in Hasselt. Hij is lid van Raad van bestuur van het Koninklijk Limburgs Apothekersverbond en bestuurslid van APB.
Hij heeft interesse voor gezondheidsbeleid en ondernemerschap. Vanuit KLAV opgestart en van hieruit via Listel en Provinciaal gezondheidsoverleg naar een breder kader gegroeid. Kaderend in een engagement op Vlaams en Federaal Niveau:

Vlaams: vanuit huidig mandaat Vlaams apothekersnetwerk contacten met Min Beke, kabinet, Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaams Patiëntenplatform, Vlaams Kwaliteitsinstituut; ook lid Overleg zelfstandig zorgverleners (Unizo/FVB), lid van diverse adviesraden en werkgroepen.

Federaal: als gewezen secretaris generaal van APB nog contacten + Vlaamse afstemming met RIZIV, FAGG, Pharma.be, Febelgen, Bacchi, E-health, Mutualiteiten, Minister (en Kabinet) De Block.

Zijn motivatie: lokaal is de toekomst, samenwerking is hierbij de sleutel.


Terug naar sprekers


Renate Vanvlijmen

Renate studeerde af als bachelor voedings- en dieetkunde (2011 – UCLL) en later ook master gezondheidsvoorlichting en bevordering (2013 Universiteit Gent).

Sinds 2019 is ze werkzaam bij de Vlaamse Logo’s, een job die haar motiveert en waar ze met hart en ziel zich voor inzet. De overige tijd spendeert ze graag als turnjuf, op haar inlineskates of met haar man en 2 kindjes, Ceriel (3jaar) en Wies (9 maanden).


Terug naar sprekers


Jolien Heylen

Jolien Heylen is teamleider Open aanbod binnen Het GielsBos. Ze is in 2012 afgestudeerd als Master in logopedische en audiologische wetenschappen en ontdekte tijdens haar stage de liefde voor het werken met mensen met (verstandelijke) beperking. Na een jaar te werken als logopedist in het buitengewoon onderwijs is ze in 2014 gestart in Het GielsBos, eerst als logopediste, nadien als projectmedewerker, en sinds 2018 als teamleider Open Aanbod. Ze geniet ervan om op pad te gaan met vrienden, zumba en tennis.


Terug naar sprekers


Gunther Leysen

Gunther Leysen woont sinds 2018 in Het GielsBos, in de buitenwoning in de Berthoutstraat. Twee keer per week helpt Gunther mee in het inclusief café De Stroom, een wereld die hij kent van thuis uit.

Hij houdt enorm van sociaal contact, gezelschapsspelletjes en is een trouwe supporter van Club Brugge.


Terug naar sprekers


Koen Kuylen

Koen Kuylen begeleidt als vrijwilliger het project Zorgzame Straten in Antwerpen. Samen hebben ze drie dochters en zes flinke kleinzonen. Op zich al een fijne gezellige bende. Hij gelooft sterk in de onmisbare waarde van het burgerinitiatief. Dichtbij en nabij leggen ze vaak de vinger aan de pols van ons samenleven.


Terug naar sprekers


Tim Buyck

Tim Buyck werkt sinds 2010 voor de dienst Opvang Verzoekers om Internationale bescherming van Rode Kruis-Vlaanderen. Ooit begonnen in het Rode Kruisopvangcentrum van Brugge, een ervaring die hij voor altijd met zich mee draagt doorheen zijn verdere loopbaan. Sinds 2015 werkt Tim in de functie van stafmedewerker en ondersteunt hij de opvangcentra van Rode Kruis-Vlaanderen. Momenteel is dat voornamelijk op vlak van de buurtwerking, externe samenwerking en vrijwilligerswerking van de opvangcentra.


Terug naar sprekers


Jean Paul Van Bendegem

Jean Paul Van Bendegem (28.03.53) is wiskundige en filosoof, was verbonden als gewoon hoogleraar aan de VUB en gastprofessor aan de UGent en is sedert 2018 emeritus. 


Terug naar sprekers