Partners

Dag van de Zorg is mogelijk dankzij de steun van deze partners:

                                 

 

Dag van de Zorg geniet de steun van de belangrijkste koepelorganisaties uit de zorg- en welzijnssector.
Ook de Vlaamse overheid, ambassadeur zorgberoepen Lon Holtzer en de VDAB scharen zich achter het initiatief. 
 

Bezoek onze Facebookpagina