FAQ – Veel gestelde vragen

Jij hebt een vraag? Hieronder vind je vast een antwoord. Blijf je toch nog zitten met een onbeantwoorde vraag, stuur dan gerust je vraag door naar info@dagvandezorg.be. We antwoorden zo snel mogelijk.

  • zorg- en welzijnsorganisaties (residentieel, ambulant en thuiszorg);
  • grote en kleine bedrijven uit de brede gezondheidssector: farmaceutisch, technologisch, fabrikanten van hulpmiddelen, laboratoria,…;
  • middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs;
  • onderzoek- en ontwikkelingscentra (farmacie, technologie,…);
  • initiatieven op het gebied van gezondheidspreventie;
  • patiëntenverenigingen;
  • overheidsinstanties in zorg en welzijn;
  • steden en gemeenten.

Zowel openbare als private en commerciële initiatieven worden uitgenodigd om mee te doen.

De deelnemersbijdrage aan de opendeurdag van Dag van de Zorg is afhankelijk van jouw sector en het aantal medewerkers en/of bedden.

Vraag hier jouw offerte.

De deelnemersbijdrage dekt de kosten voor het materiaal en een deel van de overkoepelende organisatie van de opendeurdag.

De deelnemersbijdragen worden bepaald volgens twee criteria:

  1. de aard en de draagkracht van de sector (bvb. een commercieel bedrijf betaalt meer dan een ziekenhuis; een ziekenhuis betaalt meer dan een woonzorgcentrum);
  2. de grootte van de organisatie (bvb. een groot ziekenhuis betaalt meer dan een klein ziekenhuis; een groot woonzorgcentrum betaalt meer dan een klein woonzorgcentrum).

De deelnemersbijdragen zijn zo bepaald dat ook voor de kleinste organisaties uit zorg en welzijn de bijdrage geen drempel mag vormen om deel te nemen. De deelnemersbijdragen zijn vooraf afgetoetst met enkele koepelorganisaties.

Ja, er is een korting voorzien als jouw bedrijf of organisatie op meerdere locaties deelneemt. Vraag hier jouw offerte op maat.

Dag van de Zorg wordt georganiseerd door de vzw Dag van de Zorg. De vzw is een onafhankelijke organisatie, opgericht na overleg met een aantal belangrijke koepelorganisaties uit zorg en welzijn, met ambassadeur zorgberoepen Candice De Windt en met de Vlaamse overheid. Er is voortdurend overleg met al deze betrokken partijen.

Ben je als organisatie ook actief in de zorg- en welzijnssector en wil je graag betrokken worden bij Dag van de Zorg? Neem dan snel contact met ons.

Hier vind je een overzicht van deze koepelorganisaties.

Neen. Dag van de Zorg is een vzw naar de letter en naar de geest. De koepelorganisaties die het initiatief steunen betalen geen financiële bijdrage, maar helpen vzw Dag van de Zorg wel met de communicatie naar hun leden en met waardevolle feedback.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.