FAQ – Veel gestelde vragen

Jij hebt een vraag? Hieronder vind je vast een antwoord. Blijf je toch nog zitten met een onbeantwoorde vraag,
stuur dan gerust je vraag door naar info@dagvandezorg.be. We antwoorden zo snel mogelijk.

 • Wie kan deelnemen aan Dag van de Zorg?
  • zorg- en welzijnsorganisaties (residentieel, ambulant en thuiszorg);
  • grote en kleine bedrijven uit de brede gezondheidssector: farmaceutisch, technologisch, fabrikanten van hulpmiddelen, laboratoria,…;
  • middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs;
  • onderzoek- en ontwikkelingscentra (farmacie, technologie,…);
  • initiatieven op het gebied van gezondheidspreventie;
  • patiëntenverenigingen;
  • overheidsinstanties in zorg en welzijn;
  • steden en gemeenten.

   
  Zowel openbare als private en commerciële initiatieven worden uitgenodigd om mee te doen.

 • Hoeveel kost mijn deelname aan de opendeurdag op Dag van de Zorg?

  De deelnemersbijdrage aan de opendeurdag van Dag van de Zorg is afhankelijk van jouw sector en het aantal medewerkers en/of bedden. 
  Vraag hier jouw offerte.

 • Hoe worden de deelnemersbijdragen bepaald?

  De deelnemersbijdrage dekt de kosten voor het materiaal en een deel van de overkoepelende organisatie van de opendeurdag.
  De deelnemersbijdragen worden bepaald volgens twee criteria:

  1. de aard en de draagkracht van de sector (bvb. commercieel bedrijf betaalt meer dan ziekenhuis; ziekenhuis betaalt meer dan woonzorgcentrum);
  2. de grootte van de organisatie (bvb. groot ziekenhuis betaalt meer dan klein ziekenhuis; groot woonzorgcentrum betaalt meer dan klein woonzorgcentrum).


  De deelnemersbijdragen zijn zo bepaald dat ook voor de kleinste organisaties uit zorg en welzijn de bijdrage geen drempel mag vormen om deel te nemen. De deelnemersbijdragen zijn vooraf afgetoetst met enkele koepelorganisaties.

 • Krijg ik korting als mijn organisatie met meerdere voorzieningen of campussen deelneemt?

  Ja, er is een korting voorzien als jouw bedrijf of organisatie op meerdere locaties deelneemt. Vraag hier jouw offerte op maat.

 • Wie zijn de initiatiefnemers achter Dag van de Zorg?

  De Dag van de Zorg wordt georganiseerd door de vzw Dag van de Zorg. De vzw is een onafhankelijke organisatie, opgericht na overleg met een aantal belangrijke koepelorganisaties uit zorg en welzijn, met ambassadeur zorgberoepen Lon Holtzer en met de Vlaamse overheid. Er is voortdurend overleg met al deze betrokken partijen. 
  Ben je als organisatie ook actief in de zorg- en welzijnssector en wil je graag betrokken worden bij Dag van de Zorg? Neem dan snel contact met ons.

 • Welke koepelorganisaties steunen Dag van de Zorg?

  Hier vindt je een overzicht van deze koepelorganisaties.

 • Is Dag van de Zorg een commerciële organisatie?

  Neen. De Dag van de Zorg is een vzw naar de letter en naar de geest. De koepelorganisaties die het initiatief steunen betalen geen financiële bijdrage,
  maar helpen vzw Dag van de Zorg wel met de communicatie naar hun leden en met waardevolle feedback.

Volg ons op: