Dirk Vos

Voorzitter Vlaams ApothekersNetwerk

Dirk Vos is sedert 06/01/2016 voorzitter van het Vlaams ApothekersNetwerk en sedert 01/11/1987 zelfstandig apotheker en zaakvoerder van Apotheek Vos in Hasselt. Hij is lid van Raad van bestuur van het Koninklijk Limburgs Apothekersverbond en bestuurslid van APB.
Hij heeft interesse voor gezondheidsbeleid en ondernemerschap. Vanuit KLAV opgestart en van hieruit via Listel en Provinciaal gezondheidsoverleg naar een breder kader gegroeid. Kaderend in een engagement op Vlaams en Federaal Niveau:

Vlaams: vanuit huidig mandaat Vlaams apothekersnetwerk contacten met Min Beke, kabinet, Agentschap Zorg en Gezondheid, Vlaams Patiëntenplatform, Vlaams Kwaliteitsinstituut; ook lid Overleg zelfstandig zorgverleners (Unizo/FVB), lid van diverse adviesraden en werkgroepen.

Federaal: als gewezen secretaris generaal van APB nog contacten + Vlaamse afstemming met RIZIV, FAGG, Pharma.be, Febelgen, Bacchi, E-health, Mutualiteiten, Minister (en Kabinet) De Block.

Zijn motivatie: lokaal is de toekomst, samenwerking is hierbij de sleutel.