Privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over uw registratie en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgevens.

Dit brengt met zich mee dat:

  • we vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze verstrekt
  • we op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Over welke identificatiegegevens beschikt Dag van de Zorg?

Wij verzamelen van elke organisatie de contactgegevens zoals adres, telefoonnummer, emailadres, btw-nummer en de gegevens (naam, email en telefoonnummer) van één of meerdere contactpersonen.

Waarvoor gebruikt Dag van de Zorg  persoonsgegevens?

Voor het versturen van mailings, nieuwsbrieven en uitnodigingen in het kader van de jaarlijkse opendeurdag en acties rond Dag van de Zorg.

Met wie worden uw persoonsgegevens gedeeld?

Derde partijen die u informatie willen sturen over hun producten of diensten kunnen dit enkel doen via de nieuwsbrieven die u van Dag van de Zorg krijgt indien u daarvoor bent ingeschreven. Uw gegevens worden NIET met deze partijen gedeeld (behalve indien u ons daarvoor een expliciete toestemming geeft).

In geval van vragen en opmerkingen?

Dag van de Zorg vzw
Lievestraat 6, 9000 Gent
info@dagvandezorg.be