Ontdek alle vacatures

Op zoek naar een job in zorg en welzijn? Vind hier jouw droomjob.

of

of

Verpleegkundige Psychiatrie EPSI
2030 Antwerpen

EPSI maakt deel uit van het Acuut traject Psychiatrie (omvat PAAZ, EPSI, MPCTA, vrije raadpleging, dagziekenhuis).

Op EPSI kunnen mensen terecht voor een crisisopname. In deze korte periode (meestal enkele dagen) proberen we een veilige omgeving te creëren waarin de crisis kan stabiliseren. We trachten een inventarisatie te maken van de problemen waarmee een patiënt geconfronteerd wordt en samen te kijken naar zijn of haar noden. Zo kan er – steeds in overleg met de patiënt – de nodige nazorg geregeld worden. Als deel van het multidisciplinaire team breng je dit alles mee in kaart en rapporteer je op dagelijkse briefingmomenten. Er zijn geen exclusiecriteria voor een opname op EPSI zolang de psychiatrische urgentie op de voorgrond staat.

Het Acuut Traject Psychiatrie heeft een vrije raadpleging waar mensen met allerlei psychische zorgvragen terechtkunnen. Ook hierin lever je als EPSI-medewerker een bijdrage door op bepaalde momenten mee de intakegesprekken te doen. Je werkt aan de vrije raadpleging eveneens in een multidisciplinaire setting waarin er ruimte is voor overleg.

Er is een nauwe samenwerking tussen spoed Cadix en Acuut Traject Psychiatrie. Op weekdagen gaat er vanaf 17u een late dienst van EPSI naar spoed om de aangemelde (psychiatrische) patiënten te spreken en te adviseren. Je doet dit steeds in overleg met de dokter van wacht.

Nieuwe collega’s krijgen bij de start een opleidingstraject waarin ze kennismaken met de verschillende deelwerkingen van het Acuut Traject Psychiatrie. Daarnaast wordt er tijdens je eerste jaar maandelijks een opleidingsmoment en intervisie voorzien waarbij alle nieuwe medewerkers worden uitgenodigd.

 • Als psychiatrisch verpleegkundige heb je als opdracht actief te participeren in het bieden van individueel aangepaste totaalzorg. Je doet dit rekening houdend met de behoefte van de patiënt(e) en in overeenstemming met de behandelfilosofie van de afdeling.
 • Als lid van een multidisciplinair team werk je onder leiding van een hoofdverpleegkundige en draagt een psychiater de eindverantwoordelijkheid.
 • Je hebt een verpleegdiagnostische, adviserende en therapeutische functie.
 • Je rapporteert aan het verpleegkundig afdelingshoofd.
 • Als teamlid participeer je in de continuïteit binnen het acuut traject psychiatrie.
 • Je begeleidt jouw toegewezen patiënten. Je zorgt tevens mee voor een veilig afdelingsklimaat.
 • Je participeert aan teamoverleg waar jouw observaties en bevindingen/meningen bijdragen aan het behandelplan van de patiënt.
 • Je werkt actief mee om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden binnen de juiste wettelijke kaders.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige heelkunde en revalidatie
2030 Antwerpen

Onze afdeling is gevestigd op de 10de verdieping van het nieuwbouw ziekenhuis ZNA Cadix. Deze verdieping bestaat uit 2 stukken zoals HK3 (heelkunde 3) en revalidatie.

Op HK3 worden patiënten gehospitaliseerd die een heelkundige ingreep ondergaan aan de gewrichten. Voornamelijk knie -en heupprothesen. Hierbij komt het pré en postoperatief verloop aanbod.

Indien de patiënten dit wensen of voor sociale redenen, kunnen zij doorschuiven naar ons ander stuk van de afdeling “locomotorische revalidatie.”

Dit is een afdeling waarbij alle aspecten van revalidatie aan bod komen en waarbij het team streeft naar de maximale herintegratie van patiënten na een ziekenhuisopname. De patiënt staat centraal en teamwerk met een sterke multidisciplinaire samenwerking is hierin essentieel om zo via het revalidatieproces tot een zo goed mogelijk herstel te komen.

Wat is Jouw uitdaging?

 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving. Je hebt als opdracht aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg te bieden, met inachtneming van zijn of haar lichamelijke en psychosociale behoeften.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit volgens het S.V.H. (systematisch verpleegkundig handelen) rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier of de verpleegkundige transfertnota.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of overheid opgelegde taken (registratie, MVG, …).

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Zorgkundige Geriatrie
2030 Antwerpen

Geen dag is hetzelfde. Geen mens is gelijk. Soms komt de zelfstandigheid van een oudere door een ziekenhuisopname in het geding. Ernstig verzwakte of dementerende mensen kunnen niet altijd duidelijk aangeven wat ze willen, dus het is van belang dat je goed observeert om hen de benodigde zorg en aandacht te kunnen geven. Op een geriatrische afdeling krijg je te maken met zeer brede pathologieën. Dit vraagt veel van jouw flexibiliteit en een brede kijk, en maakt dat je volop uitdagingen in je werk zult vinden.

Dankbaar werk. Je kunt daadwerkelijk iets voor een ander betekenen. Een glimlach of een handdruk, een bedankje van een familielid. Het zijn de kleine dingen die voldoening geven.

Goede werksfeer. Werken met ouderen binnen een multidisciplinair team is teamwork, met de patiënten, familieleden en collega’s. Onze medewerkers ervaren een grote collegialiteit en betrokkenheid.

 • Je verleent zorg op het gebied van ADL-behoeften (Activiteiten Dagelijks Leven) van een patiënt onder toezicht van een verpleegkundige.
 • Je bent verantwoordelijk voor de hotelfunctie op de afdeling en het comfort van de patiënt naar gelang zijn noden.
 • Je geeft observaties met betrekking tot de patiënt mondeling en schriftelijk door aan de leidinggevende of verantwoordelijke van de zorgomgeving.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de jouw toevertrouwde taken.
 • Je voert de huishoudelijke taken op de afdeling uit.
 • Je volgt opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling opgelegde taken (bv. registraties, … ).
 • Je voert de gedelegeerde administratieve taken uit.
 • Je kan werken met wisselende uren alsook weekends.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Zorgkundige heelkunde en revalidatie
2030 Antwerpen

Onze afdeling is gevestigd op de 10de verdieping van het nieuwbouw ziekenhuis Cadix. Deze verdieping bestaat uit 2 stukken zoals HK3 (heelkunde 3) en revalidatie.

Op HK3 worden patiënten gehospitaliseerd die een heelkundige ingreep ondergaan aan de gewrichten. Voornamelijk knie -en heupprothesen. Hierbij komt het pré en postoperatief verloop aanbod.

Indien de patiënten dit wensen of voor sociale redenen, kunnen zij doorschuiven naar ons ander stuk van de afdeling “locomotorische revalidatie.”

Dit is een afdeling waarbij alle aspecten van revalidatie aan bod komen en waarbij het team streeft naar de maximale herintegratie van patiënten na een ziekenhuisopname. De patiënt staat centraal en teamwerk met een sterke multidisciplinaire samenwerking is hierin essentieel om zo via het revalidatieproces tot een zo goed mogelijk herstel te komen.

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de hotelfunctie en het comfort van de patiënt naargelang zijn noden en dit zonder onderscheid van geslacht, ras, godsdienstige of filosofische overtuiging.
 • Je verleent zorg op het gebied van ADL-behoeften (Activiteiten Dagelijks Leven) van een patiënt onder toezicht van een verpleegkundige.
 • Je zorgt voor het vervoer en het begeleiden van patiënten die geen specifieke observatie vereisen.
 • Je geeft observaties met betrekking tot de patiënt mondeling en schriftelijk door aan de leidinggevende of verantwoordelijke van de zorgomgeving.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de jouw toevertrouwde taken.
 • Je voert de huishoudelijke taken op de afdeling uit.
 • Je volgt opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of overheid opgelegde taken (registraties, … ).
 • Je voert de gedelegeerde administratieve taken uit.
 • Je werkt in wisselende shiften waaronder vroege, late, nachtdiensten tijdens de week, weekend en feestdagen.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Zorgkundige Operatiekwartier
2030 Antwerpen

Onze afdeling is een hoogtechnologische, uitdagende werkomgeving. Met een enthousiast multidisciplinair team werken we aan kwaliteitsvolle zorg. Vanuit het principe van levenslang leren ontwikkeld elk teamlid zijn/haar competenties verder en krijgt zo de kans om verder te groeien. Ben jij iemand die van uitdagingen houdt, goed in een team kan werken en gemotiveerd nieuwe dingen wilt leren kennen, solliciteer dan zeker op onze vacature!

 • Je bent mede verantwoordelijk voor de hotelfunctie op de afdeling (algemene opruim).
 • Je helpt mee bij een OK wissel.
 • Je bent mede verantwoordelijk voor het instrumentarium in het operatiekwartier (aanvullen van materialen, opruimen, voorbereiden van de zaal voor de ingreep, opruimen zaal na ingreep…).
 • Je zorgt voor het vervoer en de begeleiding van patiënten die geen specifieke observatie vereisen en verleent hulp aan de verpleegkundige bij het vervoer van operatiepatiënten.
 • Je wordt ingezet aan het onthaal van het OK, waar je de patiënt opvangt en administratief in orde brengt voor de ingreep. Je neemt contact op met de verpleegafdeling om patiënten te brengen voor een ingreep. Er zullen dagen zijn dat je meer zorgkundige taken oppikt, en dagen waar het administratieve meer zal overheersen. Je bent verantwoordelijk voor het vriendelijk en professioneel onthaal, zowel persoonlijk als telefonisch.
 • Je geeft administratieve ondersteuning aan de verantwoordelijken van het OK.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundig donorcoördinator intensieve zorgen
2030 Antwerpen

Als orgaandonatiecoördinator maak je deel uit van een enthousiast multidisciplinair team dat instaat voor de zorg voor kritiek zieke patiënten. Je hebt de verantwoordelijkheid om binnen ZNA de orgaandonatieprocedures uit te werken en de administratieve en praktische opvolging te verzekeren. In de praktijk ben je de schakel tussen het zorgteam en de transplantcoördinatoren van de universitaire ziekenhuizen waar we mee samenwerken. Ben jij iemand die van uitdagingen houdt, goed in een team kan werken en gemotiveerd nieuwe dingen wilt leren kennen, solliciteer dan zeker op onze vacature!

 • Je bent verantwoordelijk voor de implementatie van de ZNA donor procedure en de behandeling van potentiële donoren in de intensieve zorgen en/of spoedgevallen.
 • Je zorgt voor de doorverwijzing van alle potentiële donoren naar de transplantcoördinatoren van een universitair referentiecentrum.
 • Je zorgt voor de begeleiding en opvang van de familie van de donor.
 • Je zorgt voor de logistieke ondersteuning en de lokale coördinatie van de orgaanprelevatie.
 • Je zorgt voor de organisatie van het verpleegkundig opleidingsprogramma voor het personeel van de intensieve zorgen.
 • Je organiseert de permanentie van het verpleegkundig departement.
 • Je handelt de administratieve taken af die verband houden met deze activiteit.
 • Je bewaakt de werkingskosten ten opzichte van de beschikbare middelen.
 • Je voert de gegevens in de FOD database GIFT.
 • Je faciliteert de contacten tussen de verschillende partijen.
 • Je formuleert de doelstellingen en stelt een jaarrapport op.
 • Je stelt en voert een auto-evaluatie uit.
 • Je doet aanbevelingen tot verbeteringen aan de FOD.
 • Je werkt nauw samen met de arts donorcoördinator.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Anios of zaalarts Neurochirurgie
2030 Antwerpen

ZNA zoekt een voltijdse/deeltijds ANIOS of zaalarts voor de afdeling Neurochirurgie in het nieuwe Cadix ziekenhuis. Deze afdeling maakt deel uit van de NeurochirurgieGroep die actief is in GZA en ZNA Ziekenhuizen en het AZ Voorkempen in Malle. Het onderling contact is zeer intensief.

De neurochirurgie is een vak dat een dynamische afwisseling biedt van acute aandoeningen zoals neurotrauma, maar ook electieve (zowel geïnstrumenteerde als niet-geïnstrumenteerde) spinale chirurgie, oncologische neurochirurgie, perifere zenuwchirurgie, ingrepen voor liquordrainage enz . Het vraagt daarmee – naast interesse in de hersenen en het zenuwstelsel – om stressbestendigheid, logisch redeneren maar ook een grote mate van empathie en communicatievaardigheden bij deze kwetsbare patiëntengroep.

Er is veel multidisciplinaire samenwerking met andere specialismen, zoals de neurologie, fysische geneeskunde, pijnkliniek, spoed, intensive care, orthopedie en oncologie.

Bovendien beschikken we in ons gloednieuwe ziekenhuis over heel wat state-of-the art technologie met O-arm, neuronavigatie, HD fluorescentiemicroscoop, CUSA, en de modernste operatietafels.

Alle collega’s hebben hetzelfde doel: Als team hoogkwalitatieve neurochirurgische zorg bieden waarbij de patiënt als mens centraal staat.

Voor ANIOS en zaalarts:

 • Zaalronde elke ochtend om 8u waarbij je de meeste dagen begeleid wordt door één van de stafleden
 • Zaalwerk: na de zaalronde is het belangrijk dat je de dossiers (EPD) in orde brengt. Elke dag dient een nota te worden opgenomen in het dossier over de toestand van de patiënt. Elke patiënt die op ontslag gaat (ontslagtijdstip = 10u) dient een ontslagbrief, voorschriften en eventuele documenten voor verzekering en dergelijke mee te krijgen.
 • Alle consulten in het ziekenhuis en de patiënten op spoed worden door jou gezien, indien nodig overleg je met het staflid van wacht of ter beschikking.
 • Telefoontjes van spoed, verpleegafdeling, INZO en collega’s intern worden in eerste instantie door jou opgevangen, indien nodig overleg je met het staflid van wacht of ter beschikking.

Enkel voor ANIOS:

 • Chirurgische activiteit: elke operatiedag neurochirurgie na de zaalronde. De telefonische oproepen van spoed en INZO dienen evenwel beantwoord te worden.
 • Consultatie activiteit: mogelijkheid tot consultatie.
 • Deelname aan de multidisciplinaire overlegmomenten.
 • Wachten (niet-inslapend): elke werkdag van 8-18u, 4 weekwachten ‘s avonds en ’s nachts per maand + 1 weekendwacht De weekends waarin de ANIOS niet van wacht is, wordt hij niet geacht aanwezig te zijn. Deze wachten zijn gemeenschappelijk voor de volledige NeurochirurgieGroep dus voor de GZA en ZNA ziekenhuizen en AZ Voorkempen. Er is steeds een staflid van tweede wacht.
 • Wetenschappelijke activiteit (onderwerpen vrij te kiezen):

– Publicatie van 1 wetenschappelijk artikel

– 1 presentatie/poster op de BSN

– 2x/ jaar journal club brengen op de stafvergadering

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Arts-specialist in de Nucleaire geneeskunde
2030 Antwerpen

ZNA zoekt een voltijdse/deeltijds arts-specialist in de Nucleaire Geneeskunde. De dienst heeft 2 sites (Palfijn en Middelheim) en plant een uitbreiding op site Cadix. Op elke site is reeds een SPECTCTtoestel voorzien. In ZNA Palfijn staat bijkomend een PETCT toestel, erkend binnen het DaVinci PETcentrum.

 • Actieve deelname in de supervisie en verslaggeving van de aangeboden technieken op de verschillende sites.
 • Deelname aan multidisciplinaire oncologie vergaderingen
 • Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst, alsook waar ZNA voor staat.
 • Je beslist mee met collega’s de verkozen medisch-technische procedures, alsook bij aankopen en aanstellingen voor de dienst, volgens het geldende interne reglement.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundig of paramedisch afdelingshoofd Medische Beeldvorming-Radiologie
2030 Antwerpen

Voor de dienst medische beeldvorming ZNA Cadix – ZNA Sint Erasmus zijn we op zoek naar een afdelingshoofd medisch beeldvorming.

Het team bestaat uit een 30-tal medewerkers onderverdeeld in verschillende sub disciplines en beroepscategorieën (verpleegkundigen, zorgkundigen, medisch secretaressen, …). We staan 24u/24u en 7d/7d paraat voor onze patiënten.

Spreekt de combinatie van operationele werking met een goede dosis projectwerk je aan, solliciteer dan zeker op deze functie.

 • Als hoofdverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling Medische Beeldvorming, de vlotte coördinatie en dagelijkse aansturing van je teamleden.
 • Je evalueert je medewerkers en bewaakt de groei en ontwikkeling van je teamleden door hen te motiveren, te ondersteunen en te coachen.
 • Je zorgt voor de realisatie van de doelstellingen, zowel financieel als niet-financieel van je afdeling.
 • Samen met je verpleegkundig bedrijfsleider en de verantwoordelijke arts bespreek je het budget van je afdeling. Binnen de grenzen van het goedgekeurde budget, zet je de verpleegkundigen in waar je dat nodig acht om de goede werking van de afdeling en het materiaalverbruik op te volgen.
 • Je stelt de planning op voor de hele afdeling (volgens de wettelijke bepalingen, de algemeen geldende regels binnen ZNA en het kader overeengekomen tijdens het sociaal overleg).
 • Je stelt een beleidsplan op voor je afdeling dat in lijn ligt met het beleidsplan van je bedrijfsleider en het beleid van ZNA, en je waakt over de uitvoering.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundig of paramedisch afdelingshoofd Polyvalente Zorg
2030 Antwerpen

Het team polyvalante zorg bestaat uit diverse teams (voedingsassistenten, logopedisten, intern vervoer, psychologen, palliatieve support team en mobiele ploeg/loopwachten) die elke dag hun beste beentje voorzetten ten dienste van de afdelingen en hun patiënten, elk binnen hun expertise.

Samen met je tandempartner zorg je voor de operationele aansturing van deze toffe teams. Daarnaast bereid je je teams voor op een paar belangrijke transities zoals de transitie richting ZAS.

Spreekt de mix van operationele aansturing, change, beleid, … je aan; solliciteer dan zeker!

 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling Polyvalente Zorg, de vlotte coördinatie en dagelijkse aansturing van je teamleden.
 • Je evalueert je medewerkers en bewaakt de groei en ontwikkeling van je teamleden door hen te motiveren, te ondersteunen en te coachen.
 • Je zorgt voor de realisatie van de doelstellingen, zowel financieel als niet-financieel van je afdeling.
 • Samen met je bedrijfsleider bespreek je het budget van je afdeling. Binnen de grenzen van het goedgekeurde budget, zet je de medewerkers in waar je dat nodig acht om de goede werking van de afdeling en het materiaalverbruik op te volgen.
 • Je stelt de planning op voor de hele afdeling (volgens de wettelijke bepalingen, de algemeen geldende regels binnen ZNA en het kader overeengekomen tijdens het sociaal overleg).
 • Je streeft naar een goede kwalitatieve zorg op je afdeling. Je bewaakt de patiënt- en klantgerichtheid.
 • Je ondersteunt veranderings- en verbeteringsprocessen.
 • Je stelt een beleidsplan op voor je afdeling dat in lijn ligt met het beleidsplan van je bedrijfsleider en het beleid van ZNA, en je waakt over de uitvoering.
 • Samen met je bedrijfsleider stel je een investeringsplan op dat, na goedkeuring door de organisatie, kan gerealiseerd worden.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Teamleider Housekeeping
2030 Antwerpen

De afdeling housekeeping dient samen met de Technische dienst, Dienst Logistiek en de Voedingsdienst als steunpilaar voor een goede professionele werking van het ziekenhuis. De afdeling housekeeping is verantwoordelijk voor schoonmaak en linnen. Wil je samenwerken met een polyvalent, dynamisch en gemotiveerd team, dan is deze job echt iets voor jou!

 • Je organiseert, coördineert en controleert de dagelijkse werkzaamheden binnen de afdeling Housekeeping.
 • Je geeft jouw team de juiste sturing waar nodig. Je coacht en streeft naar groei en ontwikkeling van elk teamlid.
 • Je wordt enthousiast van het woord “teamwerk “ en zet in op klantvriendelijkheid. Een goede samenwerking met andere departementen is essentieel.
 • Je volgt de kwaliteitsbewaking op, zowel voor de dienstverlening in uitbesteding als deze in eigen beheer.
 • Je maakt de dienstroosters op en wijst dagelijks taken toe aan jouw team.
 • Je staat in voor de administratie verbonden aan de activiteit en het personeel.
 • Je denkt mee in de dagelijkse werking en geeft proactief suggesties om bestaande werkwijzen te optimaliseren.
 • Je organiseert en realiseert plannings- en waarderingsgesprekken.
 • Je werkt in een variabel uurrooster van maandag tot en met zondag, inclusief feestdagen. Je bent bereid meer prestaties te leveren, die je achteraf uiteraard mag compenseren.
 • Je bent bereid om ook in de andere ZNA-sites te werken.
 • Je rapporteert aan de verantwoordelijke van Housekeeping.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Adjunct hoofdverpleegkundige Geriatrie
2030 Antwerpen

Als adjunct hoofdverpleegkundige ondersteun je de hoofdverpleegkundige om te zorgen voor het goed functioneren van de afdeling. Bij afwezigheid van de hoofdverpleegkundige verzeker je het goed functioneren van de afdeling alsook het uitvoeren van de door de hoofdverpleegkundige gedelegeerde taken. Naast je rol als adjunct oefen je je taken uit zoals beschreven in de functie van verpleegkundige Geriatrie.

 • Je motiveert, ondersteunt en stuurt de medewerkers bij hun opdrachten, geeft feedback over het functioneren van de medewerker en motiveert hen om te participeren aan het team en de zorgprocessen.
 • Je adviseert, volgens de bestaande procedures, het afdelingshoofd over het personeelsbeleid.
 • Je begeleidt nieuwe medewerkers in het team (werktraject, peter-/meterschap).
 • Je bent aanspreekpunt voor alle patiëntgerelateerde zaken op de afdeling, en ondersteunt de hoofdverpleegkundige in de optimalisatie van de dienstverlening aan patiënten.
 • Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van de hoofdverpleegkundige.
 • Je waarborgt de kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening.
 • Je rapporteert aan de hoofdverpleegkundige.
 • Dit alles doe je steeds in goede samenwerking, niet alleen binnen de afdeling, maar ook met de bedrijfseenheid en andere afdelingen van ZNA.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verantwoordelijke patiëntenonthaal
2030 Antwerpen

Je komt terecht op de afdeling Balie en Facturatie. Je team van baliemedewerkers schrijft de patiënten in. Op jouw site ben je verantwoordelijk voor dit inschrijvingsproces. Verder werk je nauw samen met de andere balieverantwoordelijken en met de manager patiëntenonthaal en facturatie.

 • Je bent als rechtstreekse leidinggevende het eerste aanspreekpunt in het ziekenhuis voor patiënten en bezoekers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de globale organisatie en de dagelijkse leiding van het patiëntenonthaal op je ZNA-site.
 • Je bent verantwoordelijk voor de coaching, organisatie en sturing van het personeel, in functie van de optimale service ten aanzien van patiënten en diensten binnen ZNA.
 • Je werkt nauw samen met:
  • de collega-verantwoordelijken Patiëntenonthaal om siteoverschrijdend:
   • processen en procedures op elkaar af te stemmen;
   • personeelsplannen op elkaar af te stemmen om de continuïteit te verzekeren.
  • de verantwoordelijken van de Facturatiedienst om informatie naar de patiënten rond facturatie te verzekeren, en om bij problemen oplossingen op maat te bespreken (inningen, afbetalingsplannen);
  • Patiëntenzorg en Sociale dienst (patiëntenbegeleiding) om een naadloze doorstroom voor de ZNA-patiënt te garanderen.
 • Je bent daarbij verantwoordelijk voor het specifieke domein van Patiëntenonthaal, zoals inschrijvingsprocessen (OAZIS) en de werking van de kassier.
 • Je bent verantwoordelijk voor een correcte inschrijving van elke patiënt.
 • Je bent verantwoordelijk voor een goede communicatie van de procedures en wijzigingen in de organisatie.
 • Je rapporteert voorlopig aan de ZNA manager Facturatie en Patiëntenadministratie.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Arts-specialist in de Neurologie
2030 Antwerpen

Wij zoeken 2 arts-specialisten in de neurologie, bekwaam in de algemene neurologie en electrofysiologie voor de sites Jan Palfijn en Cadix-Sint-Erasmus (deeltijds of 8/10). Je bent werkzaam in een grote dienst van 13 neurologen met op de sites Middelheim en Hoge Beuken samenwerking met/supervisie van artsen in opleiding.

 • Je bewaakt mee de kwaliteit en de waarden waar de dienst voor staat
 • Noodzaak tot belangstelling in klinisch werk en algemene neurologie. Interesse voor bijkomende wetenschappelijke arbeid wordt gewaardeerd.
 • Doelstelling is het snel en adequaat opvangen en behandelen van acute niet planbare neurologische zorg met vooral interesse in snelle klinische diagnostiek en behandeling met snelle communicatie naar de huisarts en de verdere uitbouw van de ambulante (poliklinische) service.
 • De verschillende sites beschikken elk over een volledig uitgebouwde Stroke-unit en medische apparatuur voor EMG, EP’s, Doppler en EEG. Bekwaamheid in EEG, SSEP, VEP, BAEP is daarom vereist. Bekwaamheid duplex halsvaten is een pluspunt.
 • Actieve deelname in de supervisie en opleiding van assistenten.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Hulpkok
2030 Antwerpen

Als hulpkok kom je terecht in een zeer hechte bijna familiale groep waar iedereen klaar staat voor zijn of haar collega’s. Je komt terecht in een aangename plek om te werken!

 • Je voert zelfstandig de keukenactiviteiten uit en stuurt hierbij de hulpkoks en polyvalente medewerkers aan.
 • Je organiseert de keuken en de personeelsrefter volgens de procedures van de instelling.
 • Je waakt over de naleving van de hygiëne (HACCP) en nutritionele normen.
 • Je koopt voorraadproducten aan en raadpleegt de hiërarchisch verantwoordelijke en de diëtist bij de aankoop van nieuwe producten.
 • Bij afwezigheid van de teamleider kan je de keukenactiviteiten aansturen.
 • Je neemt deel aan en adviseert het multidisciplinair team bij de bepaling van de menu’s voor de komende maand.
 • Je werkt samen en wisselt informatie uit betreffende de dienstverlening met betrekking tot de keuken en de cafetaria met externe leveranciers, collega’s van andere diensten (vb. Technische Dienst) en patiënten.
 • Je lost de diverse problemen van de dienst op (vb. conflicten, personeelsbezetting) in samenwerking met de hiërarchisch verantwoordelijke en de personeelsdienst.
 • Je stuurt niet conforme of verkeerde leveringen terug naar de leverancier.
 • Je zoekt mogelijkheden om de werking van de keuken en de cafetaria te optimaliseren (vb. nieuwe apparatuur, nieuwe gerechten).
 • Je werkt in een variabel uurrooster van maandag tot en met zondag, inclusief feestdagen.
 • Je rapporteert aan de teamleider van de site.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Financieel Bemiddelaar
2030 Antwerpen

Je komt terecht op de afdeling Facturatie – Patiëntenadministratie.

Je collega’s schrijven de patiënten in en verwijzen, indien nodig, patiënten die administratief niet in orde zijn, door naar jou. In deze functie heb je ook regelmatig contacten met patiënten en je collega’s baliemedewerkers op de spoeddienst.

 • Je staat in voor het screenen van administratieve en financiële problemen bij patiënten.
 • Je bent verantwoordelijk voor het informeren, oriënteren, opvolgen en eventueel doorverwijzen van patiënten, om hun administratieve zelfredzaamheid te vergroten.
 • Je verzekert de sociaal-technische en sociaal-administratieve interventies die ervoor zorgen dat patiënten correct gewezen worden op hun rechten en plichten.
 • Je ondersteunt het individuele traject van de patiënt en tracht oneigenlijk gebruik te voorkomen.
 • Je onderhoudt contacten met officiële instanties en doet het nodige om betalingen van prestaties te vrijwaren.
 • je werkt nauw samen met de collega’s van patiëntenbegeleiding, zorgtrajectplanning en sociale dienst.
 • Je bent bereid om op de verschillende ZNA-sites te werken.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige Geriatrie
2030 Antwerpen

Kom je graag deel uitmaken van een enthousiast team waar medewerkers zich betrokken voelen, elkaar en hun patiënten een warm hart toedragen? Dan ben jij bij ons van harte welkom!”

 • Als verpleegkundige op Geriatrie verleen je individuele, planmatige en deskundige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt en zijn directe omgeving.
 • Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit.
 • Je verzekert de continuïteit van de zorgverlening via mondelinge besprekingen, schriftelijke registraties in het verpleegdossier en verpleegkundige transfertnota’s.
 • Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening nooit uit het oog.
 • De actieve promotie van gezondheidspreventie, -voorlichting en -opvoeding is vanzelfsprekend in jouw functie.
 • Je staat onder leiding van de hoofdverpleegkundige en behartigt diens taken indien nodig om de goede werking van de afdeling te waarborgen.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij, o.a. door mee te werken aan opgelegde taken door de instelling of overheid (bv. registratie, minimale verpleegkundige gegevens, …).
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s is bij jou ook in goede handen.
 • Je kan werken met wisselende uren alsook weekends en nachten.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige Acute Inwendige
2030 Antwerpen

Cadix staat aan de kop van park Spoor Noord, naast de gelijknamige Cadixwijk. Op een plaats waar park, water en stad samenkomen markeert het Cadix ziekenhuis als 3de hoogste gebouw van Antwerpen met 19 verdiepingen de grens tussen haven en stad. Binnen Cadix hebben we een acute inwendige afdeling op de negende verdieping met een capaciteit van 58 bedden en zeer interessante pathologieen zoals gastro-enterologie, pneumologie, endocrinologie en diabetesvoet, cardiologie en neurologie. Hier komt ook geplande vaatchirurgie bij als specialisatie. Je maakt deel uit van een heel betrokken, gemotiveerd en dynamisch team waar topzorg geleverd wordt. Je krijgt ruimte om te werken in de verschillende specialisaties als bekwame, complete verpleegkundige met een groot expertisegebied. Indien jouw interesse hierdoor geprikkeld zou worden, lees dan zeker verder wie wij zoeken en wat we jou kunnen bieden.

 • Als verpleegkundige in dit team werk je in een dynamische en enthousiaste groep die de focus legt op kwalitatieve zorg voor de patiënt. Op onze afdeling hospitaliseren we patiënten met zeer diverse acute inwendige, maar ook chirurgische aandoeningen waaronder:
  • gastro-enterologie: leverziekten, pancreasaandoeningen, maag-darmziekten.
  • Pneumologie: COPD,  nachtelijke oximetrie, TBC, Covid-19.
  • Endocrinologie: diabetesoppuntstelling, diabetesvoet.
  • Cardiologie: 12 telemetriebedden, myocardinfarct, retrosternale pijn, ritmestoornissen.
  • Neurologie: strokepatienten, TIA, Parkinson, epilepsie.
  • Geplande vaatchirurgie: PTA, fem pop bypass, carotis.
 • Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.
 • Wanneer je ruimte voor verbetering ziet, aarzel je niet hiervoor initiatief te nemen.
 • Als je een verpleegkundige opdracht toevertrouwd krijgt van de arts, dan voer je die op een correcte, zorgzame manier uit. Hiervoor kan je rekenen op steun van je collega’s.
 • Je verzekert de continuïteit van de zorgverlening via mondelinge besprekingen, schriftelijke registraties in het verpleegdossier en verpleegkundige transfertnota’s.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij, o.a. door mee te werken aan opgelegde taken door de instelling of overheid (bv. registratie, minimale verpleegkundige gegevens, …).
 • Je kan werken met wisselende uren alsook weekends en nachten.
 • Je wil steeds bijleren en volgt dus graag de nodige opleidingen en bijscholingen.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

PAZA verpleegkundige
2030 Antwerpen

Het operatiekwartier is een hoogtechnologische omgeving, waar je een brede waaier van ingrepen terugvindt (Bariatrische heelkunde, Prothesechirurgie, Vaatheelkunde, Neurochirurgie,….). Als verpleegkundige ga je hier dus volop uitdaging en leermogelijkheden vinden.

Cadix zoekt een voltijds verpleegkundige PAZA Operatiekwartier (24-uurs dienst, open van maandagochtend tot zaterdagmiddag).

 • Als PAZA verpleegkundige plan je zelfstandig en in teamverband de zorg, stelt prioriteiten betreffende verpleegkundige interventies, beargumenteert de keuze van interventie en prioriteitstelling en geeft proactieve ondersteuning ten behoeve van het medische beleid aan de hand van acute en/of levensbedreigende gezondheidsproblemen.
 • Je voert op verantwoorde en doeltreffende wijze continue bewaking uit van de vitale functies en verleent voor de patiënt minimaal belastende zorg aan de patiënt tijdens het pre- en postoperatieve proces.
 • Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.
 • Je communiceert zorgvuldig, systematisch, klantgericht en geeft relevante informatie over de ingreep en het anesthesiologisch proces. Aansluitend draag je de zorg en de behandeling van de patiënt op een systematische wijze over aan anderen binnen deze keten van zorgverlening.
 • Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit.
 • Je staat onder leiding van het afdelingshoofd en behartigt diens taken indien nodig om de goede werking van de afdeling te waarborgen.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij.
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van nieuwe collega’s en studenten is bij jou ook in goede handen.
 • Het betreft een 24-uurs dienst, open van maandagochtend tot zaterdagmiddag.
 • Je kan werken met wisselende uren alsook weekends en nachten. Meewerken in een wachtsysteem is geen probleem voor jou.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige Mobiele Equipe
2030 Antwerpen

Als verpleegkundige van de mobiele equipe ZNA is geen enkele dag dezelfde. Je wordt dagelijks of maandelijks toegewezen aan een afdeling waardoor elke dag anders kan zijn. Je neemt jouw verpleegkundige verantwoordelijkheden en taken op een verpleegafdeling op. Ben je een veelzijdige verpleegkundige en heb je nood aan afwisseling qua verpleegkundige taken en technieken, ben je flexibel, vlot en kan je je snel aanpassen?

 • Je bereidt, volgens het medisch voorschrift, medicatie en verificatie voor.
 • Je zorgt voor de toediening van de medicatie en volgt de effecten nauw op.
 • Je biedt aan elke patiënt een individuele, totale en planmatige zorg, met inachtneming van zijn of haar lichamelijke en psychosociale behoeften.
 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit volgens het S.V.H. (systematisch verpleegkundig handelen) rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
 • Je voert de handelingen die je door de arts zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier of de verpleegkundige transfertnota.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of overheid opgelegde taken (registratie, MVG, …).
 • Je voert opdrachten uit die aan jou zijn toevertrouwd door de behandelende artsen en wordt hierin bijgestaan door ziekenhuisassistenten en zorgkundigen.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige Polikliniek Oftalmologie
2030 Antwerpen

Polikliniek Cadix-ziekenhuis zorgt voor onderzoeken en/of behandelingen bij, meestal, ambulante patiënten. Zowel bij kinderen als volwassenen. Je maakt deel uit van een groot en enthousiast team van artsen, verpleegkundigen, administratieve medewerkers en zorgkundigen. De verpleegkundigen van de polikliniek ondersteunen de artsen bij onderzoeken en /of behandelingen of voeren dit in opdracht van de arts uit. Aangezien de raadplegingen meer en meer site-overkoepelend werken kan het zijn dat je naast je hoofdsite ook in de andere ZNA-sites wordt tewerkgesteld. Deze vacature staat open voor de raadpleging Oftalmologie.

 • Je assisteert bij het verzamelen van vitale informatie over de medische en oogheelkundige voorgeschiedenis van patiënten.
 • Je levert een bijdrage bij de voorlichting en verhoging van compliance van patiënten, bij klinisch onderzoek en chirurgie.
 • Je bent een aanspreekpunt voor de patiënt en hun familie.
 • Je ondersteunt de afdeling medische retina met focus op retinale beeldvorming (fluorescentie-angiografie/OCT) en intravitreale injecties.
 • Je bereidt de patiënten voor op hun consultatie: metingen, druppelen
 • Je wordt mogelijks betrokken bij klinische studies.
 • Je rapporteert aan de oogartsen en de coördinator van de Polikliniek.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige Psychiatrie PAAZ
2030 Antwerpen

De Psychiatrische Afdeling Algemeen ziekenhuis – kortweg PAAZ – maakt deel uit van het Acuut traject Psychiatrie. Het is een afdeling voor volwassenen met uiteenlopende psychische kwetsbaarheden. De afdeling kenmerkt zich door een kortdurende residentiële behandeling (maximum 3 maanden) met een klinisch – therapeutisch karakter. We streven een milieuwerking na die de nadruk legt op contact maken en groepsdynamiek.

Als Psychiatrisch Verpleegkundige behoor je tot het multidisciplinaire team dat samen de noden van de patiënt in kaart brengt. Door middel van individuele gesprekken, maar ook door spontane contactmomenten op de afdeling, help je hen mee op verhaal komen, te exploreren en kritisch na te denken.

In samenwerking met je naaste collega beheer je mee het afdelingsklimaat en maak je deel uit van het dagdagelijkse reilen en zeilen op de afdeling. Je bent een eerste aanspreekpunt voor patiënten en maakt mee de vertaling van hun noden naar de rest van het behandelteam. Op de wekelijkse multidisciplinaire teamvergadering wordt deze informatie én je observaties meegenomen, en worden verdere behandeldoelen besproken.

Het Acuut Traject Psychiatrie heeft ook een vrije raadpleging waar mensen met allerlei psychische zorgvragen terechtkunnen. Na het doorlopen van een opleidingstraject, zal je ook hieraan bijdragen. Je doet dit steeds in overleg met het multidisciplinaire team en/of de dokter van wacht.

 • Als psychiatrisch verpleegkundige of bachelor in de toegepaste psychologie heb je als opdracht actief te participeren in het bieden van individueel aangepaste totaalzorg. Je doet dit rekening houdend met de behoefte van de patiënt(e) en in overeenstemming met de behandelfilosofie van de afdeling.
 • Als lid van een multidisciplinair team werk je onder leiding van een hoofdverpleegkundige en draagt een psychiater de eindverantwoordelijkheid.
 • Je hebt een verpleegdiagnostische, adviserende en therapeutische functie.
 • Je rapporteert aan het verpleegkundig afdelingshoofd.
 • Als teamlid participeer je in de continuïteit binnen het acuut traject psychiatrie.
 • Je begeleidt jouw toegewezen patiënten. Je zorgt tevens mee voor een veilig afdelingsklimaat.
 • Je participeert aan teamoverleg waar jouw observaties en bevindingen/meningen bijdragen aan het behandelplan van de patiënt.
 • Je werkt actief mee om kwaliteitsvolle zorg aan te bieden binnen de juiste wettelijke kaders.
 • Je kan werken met wisselende uren alsook weekends en nachten.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige Dagziekenhuis Oogheelkunde-Pijnkliniek
2030 Antwerpen

Ben jij een gepassioneerde en toegewijde verpleegkundige met een hart voor chirurgische zorg? Op het Chirurgisch Dagziekenhuis kom je terecht in een dynamische omgeving waar het bieden van hoogkwalitatieve patiëntenzorg centraal staat. Het Chirurgisch Dagziekenhuis is een vooraanstaande medische faciliteit die gespecialiseerd is in het uitvoeren van chirurgische ingrepen op ambulante basis. Ons multidisciplinair team is erop gericht om zowel patiënten als collega’s te ondersteunen en te begeleiden in een omgeving die gekenmerkt wordt door kwaliteit, veiligheid en menselijkheid.

 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit volgens het S.V.H. (systematisch verpleegkundig handelen) rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
 • Je verzekert de continuïteit van de zorgverlening via mondelinge besprekingen, schriftelijke registraties in het verpleegdossier en verpleegkundige transfertnota’s.
 • Je bereidt de patiënten voor op het onderzoek.
 • Je voert de handelingen die je door de arts zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je geeft bijkomende informatie aan de patiënt over het behandelplan, de behandeling en de mogelijke bijwerking met name van orale behandelingen.
 • Je informeert de arts over de gezondheidstoestand van de patiënt en overlegt met de arts en de andere zorgverleners inzake de aangewezen behandeling. Je bewaakt de totaalzorg van de patiënt.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij.
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van studenten is bij jou ook in goede handen.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige Spoed
2030 Antwerpen

Werken binnen de spoedgevallen ZNA Cadix, is werken binnen een warm en hecht team. Je komt terecht in een innovatieve organisatie waar we geloven dat kwaliteitsvolle zorg warm en toegankelijk moet zijn. Samen werken we aan de uitbouw van een level 1 traumacentrum, zijn we gerenommeerd voor onze toxicologische expertise, brandwondenzorg en rampengeneeskunde.

De spoedgevallendienst ZNA Cadix behoort tot de drukste spoedafdelingen van de provincie en beschikt over een 24/7 PIT en MUG functie en participeert samen met ZNA Jan Palfijn en ZNA Middelheim in het medisch begeleid transport van kritische patiënten. Is je interesse geprikkeld en werk jij graag in een gloednieuw en state-of-the-art ziekenhuis, lees dan zeker verder wie wij zoeken en wat we jou kunnen bieden!

 • Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit volgens het evidence based nursing rekening houdend met de specifieke eisen van de spoed-afdeling. Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening nooit uit het oog.
 • Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit.
 • Je staat onder leiding van het afdelingshoofd en behartigt diens taken indien nodig om de goede werking van de afdeling te waarborgen.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij.
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van studenten is bij jou ook in goede handen.
 • Met jouw beroepsfierheid draag je bij tot een kwaliteitsvolle en correcte zorg.
 • Wanneer je voldoende ervaring hebt, kan je doorstromen naar de extramurale werking spoedgevallen: PIT en MUG.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige intensieve zorgen
2030 Antwerpen

Onze afdeling is een hoogtechnologische, uitdagende werkomgeving. Met een enthousiast multidisciplinair team werken we aan kwaliteitsvolle zorg. Vanuit het principe van levenslang leren ontwikkelt elk teamlid zijn/haar competenties verder en krijgt zo de kans om verder te groeien. Ben jij iemand die van uitdagingen houdt, goed in een team kan werken en gemotiveerd nieuwe dingen wilt leren kennen, solliciteer dan zeker op onze vacature!

 • Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt.
 • Je staat in voor de totaalzorg van een patiënt met een intensief profiel, hierbij voer je de taken uit die jou worden toevertrouwt conform de geldende procedures op de afdeling.
 • Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening nooit uit het oog.
 • Vertrouwt de behandelende arts jou een verpleegkundige opdracht toe, dan voer je die correct, zorgzaam en conform de wettelijke bepalingen uit.
 • Je staat onder leiding van het afdelingshoofd en behartigt diens taken indien nodig om de goede werking van de afdeling te waarborgen.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij.
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van studenten is bij jou ook in goede handen.
 • Je kan werken met wisselende uren alsook weekends en nachten.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige of technoloog medische beeldvorming/radiologie
2030 Antwerpen

Je komt terecht in een team van een 30-tal medewerkers onderverdeeld in verschillende sub disciplines en beroepscategorieën. Voor de groep verpleegkundigen/technologen medische beeldvorming zoeken we een enthousiaste, voltijdse of deeltijdse medewerker.

We staan 24u/24u en 7d/7d paraat voor onze patiënten en je zal dus ingezet worden in een shiftensysteem. Soms ook in een weekend en soms met de nacht om de permanentie van onze afdeling te verzekeren.

CT, conventionele radiologie, mammografie en contrastonderzoeken behoren tot je basistakenpakket.

 • Je werkt met apparatuur in een technische omgeving en biedt onze patiënten complexe zorg in soms levensbedreigende en kritieke situaties. De afdeling is ontzettend innovatief en het werk is erg afwisselend, kortom een plek om te groeien!
 • Je assisteert en verricht werkzaamheden bij diagnostische onderzoeken en radiologische interventies.
 • Je zorgt voor een nauwkeurige, planmatige en deskundige toepassing van de radiologische technieken en handelingen op voorschrift van de behandelde arts, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je tracht gegevens te verzamelen aan de hand van het medisch voorschrift en een anamnese met de patiënt, om op deze manier een zo goed mogelijk(e) onderzoek/ behandeling te verrichten en bij te dragen tot het stellen van een diagnose of een behandeling.
 • Je bedient de aan jou toevertrouwde toestellen voor diagnose zijnde: toestellen voor RX-onderzoek.
 • Detailkennis van de aan jou toevertrouwde gespecialiseerde onderzoeken, mede inhoudend de verantwoordelijkheid over materiaalbeheer binnen de specialisatie.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Verpleegkundige Operatiekwartier
2030 Antwerpen

Als omloopverpleegkundige werk je in technologische en steeds ontwikkelende omgeving. Waar verschillende chirurgische disciplines aanwezig zijn en waar je binnen het chirurgisch team wordt opgenomen. Er wordt een opleidingspakket aangeboden en zelfontwikkeling staat centraal.

Je kan ook de taken als recovery verpleegkundige opnemen.

Je plant zelfstandig en in teamverband de zorg, stelt prioriteiten betreffende verpleegkundige interventies, beargumenteert de keuze van interventie en prioriteitstelling en geeft proactieve ondersteuning ten behoeve van het medische beleid aan de hand van acute en/of levensbedreigende gezondheidsproblemen.

 • Je voert op verantwoorde en doeltreffende wijze continue bewaking uit van de vitale functies en verleent voor de patiënt minimaal belastende zorg aan de patiënt tijdens het pre-, per- en postoperatieve proces.
 • Je observeert en signaleert continue tijdens de pre-, per- en postoperatieve fase. Op basis van deze signalen neem je constant maatregelen om gezondheidsbedreigingen te voorkomen of te beperken.
 • Je werkt in een multidisciplinair team en zorgt mee voor het goede verloop van een operatieve ingreep.
 • Je beschikt over het nodige technische inzicht en bent bereid om bij te leren.
 • Je bent nauwkeurig in de uitvoering van je job.
 • Je bent stressbestending in urgentiesituaties.
 • Je verleent individuele, totale en planmatige zorg met oog voor de lichamelijke en psychosociale behoeften van elke patiënt. Daarbij verlies je de kwaliteit en verbetering van de verpleegkundige dienstverlening nooit uit het oog.
 • Je communiceert zorgvuldig, systematisch, klantgericht en geeft relevante informatie over de ingreep en het anesthesiologisch proces. Aansluitend draag je de zorg en de behandeling van de patiënt op een systematische wijze over aan anderen binnen deze keten van zorgverlening.
 • Op administratief, technisch en huishoudelijk vlak draag je eveneens jouw steentje bij.
 • De opvang, begeleiding en evaluatie van nieuwe collega’s en studenten is bij jou in goede handen.
 • Je kan werken met wisselende uren alsook weekends en nachten.

Lees meer

ZNA Cadix

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Coördinerend Verpleegkundige WZC Monnikenhof (2040): OD alle regimes mog (Berendrecht)
2040 Berendrecht

Ben jij een gepassioneerde spring in het veld? Gedreven door het verpleegkundig vak? En heb jij een onstilbare honger naar kennis en vooral nieuwe uitdagingen? Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling is hetgeen wat je mag verwachten. Als coördinerend verpleegkundige kom je terecht in onze groepspraktijk van het woonzorgcentrum. Ken jij de werking van onze groepspraktijk? Een groepspraktijk is een team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtiste, logopediste en thuisverpleegkundigen. Een unieke werking! Uniek omdat wij geloven in ieders expertise.  

Jij als verpleegkundige bent de expert in medische- en verpleegtechnische handelingen. En die expertise mag je bij ons inzetten want jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners in het woonzorgcentrum. Met je helikopterview behoud je het overzicht en sta je in voor de coördinatie en organisatie van de medische zorgen en dit voor al onze bewoners in het woonzorgcentrum.

Je bent het kloppende ♥ binnen het woonzorgcentrum. Jij bent niet alleen de contactpersoon voor huisartsen maar ook voor de bewoners en zijn/haar familie. Jij bent diegene die complexe medische informatie vertaalt in begrijpbare taal.

We zijn er ons van bewust dat we de werking van onze woonzorgcentra naar een hoger niveau moeten tillen! Vernieuwen, out-of-the-box denken, toekomstgericht denken, … maar daar hebben wij een verpleegkundige voor nodig die vanuit haar/zijn expertise projecten wil opzetten. Projecten om de werking van het woonzorgcentrum nog meer af te stemmen op hetgeen wat onze bewoners nodig hebben. Je krijgt de kans om projecten op te zetten en deze te begeleiden! We gaan zelfs nog een stapje verder. We zullen je stimuleren om kritisch naar de zorgverlening te kijken en acties/projecten op poten te zetten.

Haal jij dus je energie uit projectmatig werken? En vind je verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijk in je job! Dan is de functie van coördinerend verpleegkundige echt iets voor jou! Je komt terecht in een team van gemotiveerde verpleegkundigen die net zoals jij de medische zorg voor de bewoners naar een hoger niveau wil tillen. Benieuwd? Nieuwsgierig naar de sfeer? Wij geven je de kans om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

We gaan zelfs nog een stapje verder!  Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de medische opvolging, maar jij wordt actief betrokken met projecten zoals bv vaccinatie van bewoners in de assistentiewoningen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

 • Jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van al onze bewoners.
 • Jij bent de vertrouwenspersoon voor al onze bewoners en zijn/haar familie.
 • Jij neemt je expertise ter harte en zet projecten op om de werking van het woonzorgcentrum naar een hoger niveau te tillen.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?  

 • Bent op zoek naar een job met veel afwisseling.
 • Wil projectmatig werken.
 • Neemt je verantwoordelijkheid op want onze bewoners rekenen op je!

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Coördinerend Verpleegkundige WZC ‘t Zand (2050): OD 50% (Linkeroever)
2050 Linkeroever

Ben jij een gepassioneerde spring in het veld? Gedreven door het verpleegkundig vak? En heb jij een onstilbare honger naar kennis en vooral nieuwe uitdagingen? Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling is hetgeen wat je mag verwachten. Als coördinerend verpleegkundige kom je terecht in onze groepspraktijk van het woonzorgcentrum. Ken jij de werking van onze groepspraktijk? Een groepspraktijk is een team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtiste, logopediste en thuisverpleegkundigen. Een unieke werking! Uniek omdat wij geloven in ieders expertise.  

Jij als verpleegkundige bent de expert in medische- en verpleegtechnische handelingen. En die expertise mag je bij ons inzetten want jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners in het woonzorgcentrum. Met je helikopterview behoud je het overzicht en sta je in voor de coördinatie en organisatie van de medische zorgen en dit voor al onze bewoners in het woonzorgcentrum.

Je bent het kloppende ♥ binnen het woonzorgcentrum. Jij bent niet alleen de contactpersoon voor huisartsen maar ook voor de bewoners en zijn/haar familie. Jij bent diegene die complexe medische informatie vertaalt in begrijpbare taal.

We zijn er ons van bewust dat we de werking van onze woonzorgcentra naar een hoger niveau moeten tillen! Vernieuwen, out-of-the-box denken, toekomstgericht denken, … maar daar hebben wij een verpleegkundige voor nodig die vanuit haar/zijn expertise projecten wil opzetten. Projecten om de werking van het woonzorgcentrum nog meer af te stemmen op hetgeen wat onze bewoners nodig hebben. Je krijgt de kans om projecten op te zetten en deze te begeleiden! We gaan zelfs nog een stapje verder. We zullen je stimuleren om kritisch naar de zorgverlening te kijken en acties/projecten op poten te zetten.

Haal jij dus je energie uit projectmatig werken? En vind je verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijk in je job! Dan is de functie van coördinerend verpleegkundige echt iets voor jou! Je komt terecht in een team van gemotiveerde verpleegkundigen die net zoals jij de medische zorg voor de bewoners naar een hoger niveau wil tillen. Benieuwd? Nieuwsgierig naar de sfeer? Wij geven je de kans om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

We gaan zelfs nog een stapje verder!  Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de medische opvolging, maar jij wordt actief betrokken met projecten zoals bv vaccinatie van bewoners in de assistentiewoningen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

 • Jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van al onze bewoners.
 • Jij bent de vertrouwenspersoon voor al onze bewoners en zijn/haar familie.
 • Jij neemt je expertise ter harte en zet projecten op om de werking van het woonzorgcentrum naar een hoger niveau te tillen.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?  

 • Bent op zoek naar een job met veel afwisseling.
 • Wil projectmatig werken.
 • Neemt je verantwoordelijkheid op want onze bewoners rekenen op je!

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Zorgkundige Woonzorgcentrum
2060,2100,2610,2018,2140,2180,2980,2660,2170,2040,2600 Antwerpen

Ben jij als zorgkundige toe aan een nieuwe uitdaging? Of ben je net afgestudeerd en ben je op zoek naar je eerste vaste job? Ligt jouw hart bij de ouderenzorg en wil jij het verschil maken door zorg op maat te geven aan onze bewoners zodat zij zich echt thuis voelen?
Iets voor jou? Lees dan snel verder!

DIT VIND JE LEUK OM TE DOEN
Elke dag in het woonzorgcentrum is bijzonder. Geen enkele dag is hetzelfde. Als zorgkundige zorg je samen met je collega’s ervoor dat alle bewoners de zorg krijgen waar ze recht op hebben en dat ze zich thuis voelen.
Je voelt je echt goed tussen senioren en biedt de bewoners de zorg zoals je jouw (groot-)ouders zou helpen. De dankbaarheid van de bewoners en het samenwerken met de vele collega’s in het multidisciplinaire team geven je energie om iedere dag het beste van jezelf te geven.

 

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 

· De bewoners helpen met hun lichaamsverzorging en comfort zodat ze zich goed voelen.

· Je hebt aandacht voor het algemeen welzijn van de bewoners door naar hun te luisteren en hun de nodige aandacht te geven. Je doet er alles aan om hun een leuke tijd te bezorgen.

· Uitgevoerde taken en opmerkingen/aandachtspunten registreer je in het elektronisch zorgdossier en daarbij deel je jouw bevindingen met jouw collega’s en leidinggevende.

3 redenen waarom dit (n)iets voor jou is:

· Flexibel: Je werkt in verschillende shiften (ochtend, avond en sporadisch een nacht) en in een roulerend systeem van één weekend op twee en feestdagen.

· Samenwerken: Je werkt graag met collega’s en vindt het fijn om deel uit te maken van een multidisciplinair team.

· Energiek en dynamisch: Je bent enthousiast en klantgericht

 

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Ergotherapeut(e) Woonzorgcentrum
2060,2610,2018,2170,2040,2600,2930 Antwerpen

Ondersteun jij bewoners in het woonzorgcentrum graag bij hun dagelijkse activiteiten? Wil jij het comfort van de bewoners zo hoog mogelijk houden? Werk jij graag in een team?
Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Als ergotherapeut ben je een echte ‘problem-solver’, uitdaging verzekerd!
Jij gaat dagelijks op zoek naar de meest geschikte oplossing om het comfort van de bewoners zo hoog mogelijk te houden. Jij onderzoekt onder andere de fijne motoriek en de cognitie van de bewoners door het uitvoeren van verschillende ergotherapeutische testen.

Oplossingen aanreiken is hetgeen waar jij van houdt, alsook het nauwe contact met de bewoners. De ene oplossing is eenvoudig te vinden, maar vaak zal je jouw creativiteit moeten gebruiken om de perfecte oplossing te bieden.

Je werkt nauw samen met andere disciplines in het woonzorgcentrum. Jij bent de expert in het team als het gaat over ergotherapeutische behandelingen. En je zal samen met het animatieteam en de kinesitherapeuten de lijnen mee uitzetten om de bewoners in het woonzorgcentrum te motiveren om activiteiten bij te wonen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Uitwerken van een ergotherapeutisch behandelprogramma’s.
 • Als het gaat over het hulpmiddelenbeleid, ben jij de expert.
 • Vertrouwen opbouwen met de bewoners, familie, vrienden en collega’s zodat je een echte vertrouwenspersoon voor hen bent.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?

 • Jij bent creatief want niet alle situaties hebben een pasklaar antwoord.
 • Jij werkt graag in een multidisciplinaire setting, maar voert je taken graag zelfstandig uit.
 • Jij houdt van projectmatig werken en neemt je adviserende rol ter harte.

 

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Coördinerend Verpleegkundige WZC Eksterlaer (2100): OD alle regimes (Deurne)
2100 Deurne

Ben jij een gepassioneerde spring in het veld? Gedreven door het verpleegkundig vak? En heb jij een onstilbare honger naar kennis en vooral nieuwe uitdagingen? Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling is hetgeen wat je mag verwachten. Als coördinerend verpleegkundige kom je terecht in onze groepspraktijk van het woonzorgcentrum. Ken jij de werking van onze groepspraktijk? Een groepspraktijk is een team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtiste, logopediste en thuisverpleegkundigen. Een unieke werking! Uniek omdat wij geloven in ieders expertise.  

Jij als verpleegkundige bent de expert in medische- en verpleegtechnische handelingen. En die expertise mag je bij ons inzetten want jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners in het woonzorgcentrum. Met je helikopterview behoud je het overzicht en sta je in voor de coördinatie en organisatie van de medische zorgen en dit voor al onze bewoners in het woonzorgcentrum.

Je bent het kloppende ♥ binnen het woonzorgcentrum. Jij bent niet alleen de contactpersoon voor huisartsen maar ook voor de bewoners en zijn/haar familie. Jij bent diegene die complexe medische informatie vertaalt in begrijpbare taal.

We zijn er ons van bewust dat we de werking van onze woonzorgcentra naar een hoger niveau moeten tillen! Vernieuwen, out-of-the-box denken, toekomstgericht denken, … maar daar hebben wij een verpleegkundige voor nodig die vanuit haar/zijn expertise projecten wil opzetten. Projecten om de werking van het woonzorgcentrum nog meer af te stemmen op hetgeen wat onze bewoners nodig hebben. Je krijgt de kans om projecten op te zetten en deze te begeleiden! We gaan zelfs nog een stapje verder. We zullen je stimuleren om kritisch naar de zorgverlening te kijken en acties/projecten op poten te zetten.

Haal jij dus je energie uit projectmatig werken? En vind je verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijk in je job! Dan is de functie van coördinerend verpleegkundige echt iets voor jou! Je komt terecht in een team van gemotiveerde verpleegkundigen die net zoals jij de medische zorg voor de bewoners naar een hoger niveau wil tillen. Benieuwd? Nieuwsgierig naar de sfeer? Wij geven je de kans om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

We gaan zelfs nog een stapje verder!  Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de medische opvolging, maar jij wordt actief betrokken met projecten zoals bv vaccinatie van bewoners in de assistentiewoningen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

 • Jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van al onze bewoners.
 • Jij bent de vertrouwenspersoon voor al onze bewoners en zijn/haar familie.
 • Jij neemt je expertise ter harte en zet projecten op om de werking van het woonzorgcentrum naar een hoger niveau te tillen.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?  

 • Bent op zoek naar een job met veel afwisseling.
 • Wil projectmatig werken.
 • Neemt je verantwoordelijkheid op want onze bewoners rekenen op je!

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Coördinerend Verpleegkundige WZC Europasquare (2100): OD alle regimes (Deurne)
2100 Deurne

Ben jij een gepassioneerde spring in het veld? Gedreven door het verpleegkundig vak? En heb jij een onstilbare honger naar kennis en vooral nieuwe uitdagingen? Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling is hetgeen wat je mag verwachten. Als coördinerend verpleegkundige kom je terecht in onze groepspraktijk van het woonzorgcentrum. Ken jij de werking van onze groepspraktijk? Een groepspraktijk is een team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtiste, logopediste en thuisverpleegkundigen. Een unieke werking! Uniek omdat wij geloven in ieders expertise.  

Jij als verpleegkundige bent de expert in medische- en verpleegtechnische handelingen. En die expertise mag je bij ons inzetten want jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners in het woonzorgcentrum. Met je helikopterview behoud je het overzicht en sta je in voor de coördinatie en organisatie van de medische zorgen en dit voor al onze bewoners in het woonzorgcentrum.

Je bent het kloppende ♥ binnen het woonzorgcentrum. Jij bent niet alleen de contactpersoon voor huisartsen maar ook voor de bewoners en zijn/haar familie. Jij bent diegene die complexe medische informatie vertaalt in begrijpbare taal.

We zijn er ons van bewust dat we de werking van onze woonzorgcentra naar een hoger niveau moeten tillen! Vernieuwen, out-of-the-box denken, toekomstgericht denken, … maar daar hebben wij een verpleegkundige voor nodig die vanuit haar/zijn expertise projecten wil opzetten. Projecten om de werking van het woonzorgcentrum nog meer af te stemmen op hetgeen wat onze bewoners nodig hebben. Je krijgt de kans om projecten op te zetten en deze te begeleiden! We gaan zelfs nog een stapje verder. We zullen je stimuleren om kritisch naar de zorgverlening te kijken en acties/projecten op poten te zetten.

Haal jij dus je energie uit projectmatig werken? En vind je verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijk in je job! Dan is de functie van coördinerend verpleegkundige echt iets voor jou! Je komt terecht in een team van gemotiveerde verpleegkundigen die net zoals jij de medische zorg voor de bewoners naar een hoger niveau wil tillen. Benieuwd? Nieuwsgierig naar de sfeer? Wij geven je de kans om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

We gaan zelfs nog een stapje verder!  Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de medische opvolging, maar jij wordt actief betrokken met projecten zoals bv vaccinatie van bewoners in de assistentiewoningen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

 • Jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van al onze bewoners.
 • Jij bent de vertrouwenspersoon voor al onze bewoners en zijn/haar familie.
 • Jij neemt je expertise ter harte en zet projecten op om de werking van het woonzorgcentrum naar een hoger niveau te tillen.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?  

 • Bent op zoek naar een job met veel afwisseling.
 • Wil projectmatig werken.
 • Neemt je verantwoordelijkheid op want onze bewoners rekenen op je!

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Coördinerend Verpleegkundige WZC Pelikaan (2100): OD alle regimes (Deurne)
2100 Deurne

Ben jij een gepassioneerde spring in het veld? Gedreven door het verpleegkundig vak? En heb jij een onstilbare honger naar kennis en vooral nieuwe uitdagingen? Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling is hetgeen wat je mag verwachten. Als coördinerend verpleegkundige kom je terecht in onze groepspraktijk van het woonzorgcentrum. Ken jij de werking van onze groepspraktijk? Een groepspraktijk is een team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtiste, logopediste en thuisverpleegkundigen. Een unieke werking! Uniek omdat wij geloven in ieders expertise.  

Jij als verpleegkundige bent de expert in medische- en verpleegtechnische handelingen. En die expertise mag je bij ons inzetten want jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners in het woonzorgcentrum. Met je helikopterview behoud je het overzicht en sta je in voor de coördinatie en organisatie van de medische zorgen en dit voor al onze bewoners in het woonzorgcentrum.

Je bent het kloppende ♥ binnen het woonzorgcentrum. Jij bent niet alleen de contactpersoon voor huisartsen maar ook voor de bewoners en zijn/haar familie. Jij bent diegene die complexe medische informatie vertaalt in begrijpbare taal.

We zijn er ons van bewust dat we de werking van onze woonzorgcentra naar een hoger niveau moeten tillen! Vernieuwen, out-of-the-box denken, toekomstgericht denken, … maar daar hebben wij een verpleegkundige voor nodig die vanuit haar/zijn expertise projecten wil opzetten. Projecten om de werking van het woonzorgcentrum nog meer af te stemmen op hetgeen wat onze bewoners nodig hebben. Je krijgt de kans om projecten op te zetten en deze te begeleiden! We gaan zelfs nog een stapje verder. We zullen je stimuleren om kritisch naar de zorgverlening te kijken en acties/projecten op poten te zetten.

Haal jij dus je energie uit projectmatig werken? En vind je verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijk in je job! Dan is de functie van coördinerend verpleegkundige echt iets voor jou! Je komt terecht in een team van gemotiveerde verpleegkundigen die net zoals jij de medische zorg voor de bewoners naar een hoger niveau wil tillen. Benieuwd? Nieuwsgierig naar de sfeer? Wij geven je de kans om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

We gaan zelfs nog een stapje verder!  Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de medische opvolging, maar jij wordt actief betrokken met projecten zoals bv vaccinatie van bewoners in de assistentiewoningen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

 • Jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van al onze bewoners.
 • Jij bent de vertrouwenspersoon voor al onze bewoners en zijn/haar familie.
 • Jij neemt je expertise ter harte en zet projecten op om de werking van het woonzorgcentrum naar een hoger niveau te tillen.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?  

 • Bent op zoek naar een job met veel afwisseling.
 • Wil projectmatig werken.
 • Neemt je verantwoordelijkheid op want onze bewoners rekenen op je!

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Animator Woonzorgcentrum
2100 Deurne

Organiseer jij graag activiteiten voor onze bewoners?
Ben jij sociaal en haal jij energie uit werken met senioren? Denk jij out-of-the-box en weet jij in te spelen op wat onze bewoners nu echt willen?

Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Als animator in het woonzorgcentrum zorg je ervoor dat onze bewoners zich thuis voelen en werk je aan een prettige omgeving voor elke bewoner. Jouw creativiteit zet je in voor het ontwikkelen van een animatieprogramma op maat van de bewoners. Je begeleidt en regelt de praktische kant van de activiteiten.

Jij haalt energie uit het ontwikkelen van een zinvolle dagbesteding voor onze bewoners zodat zij een leuke dag hebben. Het opzetten en begeleiden van activiteiten is hetgeen wat jij erg graag doet, zonder het einddoel uit het oog te verliezen.

Je komt terecht in een multidisciplinair team waar je erg nauw zal samen werken met de ergotherapeut, maar je ondersteunt ook het zorgpersoneel waar nodig.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je denkt een animatieprogramma uit voor onze bewoners en begeleidt en regelt hiervoor natuurlijk ook de praktische kant.
 • Je ondersteunt het zorgpersoneel waar nodig en zorgt samen met hen ervoor dat onze bewoners zich thuis voelen.
 • Je bouwt een netwerk op en contacteert de nodige personen bij activiteiten. Denk hierbij aan scholen, zangers, …

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?

 • Hebt passie voor je vak en beschikt over goede sociale vaardigheden.
 • Bent creatief en weet zelfstandig een animatieprogramma op te stellen zowel voor groepsactiviteiten als individuele activiteiten.
 • Werkt zelfstandig, maar je bent ook een echte teamplayer want het multidisciplinaire team rekent ook op jouw ondersteuning.

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Tijdelijke ergotherapeut kinder- en jeugdpsychiatrie Tilia
2100 Sint-Niklaas

Tilia biedt een breed aanbod aan met poliklinische werking, liaisonfunctie, dag- en residentiële behandeling en dit aan kinderen/jongeren van 0 tot 18 jaar en hun gezinnen :

 • de leefgroep voor kinderen van 0 tot 6 jaar genaamd ‘Nest’ met vier stoelen,
 • ‘De Beren’ voor kinderen met de lagere schoolleeftijd die zes bedden en twee stoelen telt
 • drie afdelingen voor adolescenten :
  • ‘IKO’ met focus op crisisbehandeling (zes bedden en twee stoelen),
  • ‘De Opstap’ voor adolescenten met nood aan grondige observatie en behandeling (zes bedden)
  • de dagbehandeling ‘STEK’ (acht stoelen).

De behandelvisie vertrekt vanuit het unieke van de persoon van het kind en zijn ouders/verzorgers. Een biopsychosociaal psychiatrisch concept ligt aan de basis van het handelen, samen met een integratie van ontwikkelingspsychologie, psychodynamische/analytische en systeem/contextuele invalshoeken.

 • Je werkt als ergotherapeut binnen een multidisciplinair team op de leefgroep de Beren (6- 12 jaar). Het team werkt in een sfeer van open communicatie met wederzijds vertrouwen en respect en hecht in het bijzonder belang aan professionaliteit en persoonlijke zorg voor elke patiënt.
 • Je draagt bij tot het verkrijgen van een breed zicht op de individuele gezondheidsproblemen en hun weerslag op diverse levensgebieden, aan de hand van creatieve, sport- en spel- werkvormen binnen jouw ergotherapeutisch behandelplan.
 • Je bent mee verantwoordelijk voor de opvolging van het individuele zorgtraject.

Lees meer

Vitaz vzw

Lepelstraat 2
9160 Lokeren

 

Verpleegkundige cardiologie – CCU – Cathlablounge – Pneumo
2100 Deurne

Onze afdeling cardiologie is een acute afdeling cardiologie met een afdeling CCU (bedside monitoring), ook hebben wij een aantal telemetrie bedden. Wij werken nauw samen met het cathlab. Het betreft een combinatie van acute vb. pneumonie, longembolen en meer chronische aandoeningen zoals COPD patiënten.

Sinds januari 2021 hebben wij ook een cathlablounge op de dienst (daghospitaal voor arteriële punctie).

Als verpleegkundige op onze afdeling cardiologie kom je in aanraking met de volgende technische handelingen :

 • Infuustherapie : perifeer en via centrale katheter.
 • Perifere bloednames en plaatsen van perifere katheters.
 • Voorbereiding en nazorg van patiënten die een coronarografie en
 • of een percutane coronaire interventie hebben ondergaan.
 • Zuurstof therapie
 • Opvolgen telemetrie en bedsidemonitoring
 • Medicatiebeleid: oraal, subcutaan, intraveneus, intramusculair
 • Zorg aan stervende, palliatieve patiënten en overledenen.
 • Werken met computer tot aan het bed van de patiënt.
 • ISBARR-communicatie tijdens briefings en telefoongesprekken.
 • EWS-parameteranalyse ter voorkoming van complicaties.

Verder voer je de verpleegkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.

Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.

Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.

Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.

Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.

Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Lees meer

AZ Monica

Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

 

Verpleegkundige neurologie, stroke- unit en neurochirurgie
2100 Deurne

Voor onze afdeling neurologie, stroke-unit en neurochirurgie zijn wij op zoek naar een gemotiveerde verpleegkundige.

Op deze afdeling worden patiënten opgenomen met een neurologische aandoening zoals CVA, TIA, hersenbloeding, MS, ALS, migraine, hersentumoren, … en ook patiënten die een neurochirurgische ingreep moeten ondergaan. Er zijn ook 4 bedden voorzien als beroerte eenheid voor intensieve monitoring.

De verpleegafdeling beschikt over een gemotiveerd multidisciplinair team van medische specialisten in de neurologie en de neurochirurgie, gespecialiseerde verpleegkundigen, logopedisten, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, maat­schappelijk werkers, logistiek medewerkers, …

 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.
 • Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).
 • Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Lees meer

AZ Monica

Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

 

Verpleegkundige spoedgevallen
2100 Deurne

Voor onze spoedgevallendienst zijn we op zoek naar een gedreven verpleegkundige.

 

Onze gespecialiseerde spoedgevallenfunctie voldoet aan de strengste normen en is volledig uitgerust met triage-, gips- en onderzoek boxen, nachthospitaal en shockrooms.

 

Deze afdeling bestaat uit verschillende zones en/of functies die moeten worden ingevuld. Alle observatiegegevens en therapie worden genoteerd in het elektronisch patiëntendossier E-care.

 

Naast de zorg voor patiënten die zich op de spoedgevallendienst aanmelden, wordt er ook prehospitaal gewerkt. Hier neemt het spoedteam een permanente MUG-functie op in kader van de dringende geneeskundige hulpverlening.

 

Vanaf juli 2024 zal er op onze spoedgevallen gestart worden met een PIT (paramedisch interventieteam).

 

De patiëntenpopulatie op spoed is zeer gevarieerd door onder meer de interne, heelkundige, pediatrische en psychiatrische urgenties.

 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.
 • Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).
 • Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Lees meer

AZ Monica

Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

 

Verpleegkundige mobiele equipe
2100 Deurne

Wij zijn op zoek naar een voltijdse of deeltijdse verpleegkundige om onze mobiele equipe te versterken.

Ben jij iemand die houdt van het werken op gevarieerde verpleegafdelingen? Dan is onze mobiele equipe iets voor jou!

 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
 • Je voert de handelingen die je door de geneesheer zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundig handelen vastlegt.
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.
 • Je kan belast worden met het waarnemen van de taken van de hoofdverpleegkundige met betrekking tot de continuïteit van de patiëntenzorg en het functioneren van de afdeling.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).
 • Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Lees meer

AZ Monica

Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

 

Verpleegkundige hemodialyse
2100 Deurne
 • Je verleent zorg op een nauwkeurige, planmatige en deskundige manier, rekening houdend met de individuele behoeften van de patiënt en zijn directe omgeving.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit rekening houdend met de specifieke eisen van de zorgomgeving (gegevens verzamelen, probleemstelling, verpleegkundige planning, verpleegkundige uitvoering en de evaluatie van de verpleegkundige zorg).
 • je voert de handelingen uit die je door de arts zijn toevertrouwd correct uit, binnen het wettelijk kader dat het verpleegkundige handelen vastlegt
 • Je draagt de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorgverlening. Dit gebeurt via mondelinge besprekingen en door het schriftelijk vastleggen van de verpleegactiviteiten in het verpleegdossier.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken (bv.: registraties, VGMZG …)
 • Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van de patiënten.
 • Na je opleidingsperiode loop je ook betaalde wachtdiensten.
 • Dialyse is een afdeling met piekmomenten en rustige momenten, tijdens de rustige momenten nemen we de tijd om in gesprek te gaan met onze patiënten (aandacht te hebben voor het psychosociale) alsook alle omringende zaken op te nemen (bv. jaarlijkse onderzoeken plannen, maandelijkse labo’s voorbereiden, waterbehandelingssysteem behandelen ect).

Lees meer

AZ Monica

Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

 

Verpleegkundige operatiekwartier
2100 Deurne

Voor het operatiekwartier in Campus Deurne zijn wij op zoek naar een gedreven, technische verpleegkundige.

 • Je werkt als omloopverpleegkundige in het operatiekwartier.
 • Je voert de verpleegkundige zorg uit, specifiek gericht op de operatiepatiënt.
 • Je helpt en assisteert de anesthesisten bij de verdoving van de patiënt.
 • Je voert alle verpleegkundige handelingen, binnen het wettelijk kader van het verpleegkundig handelen, uit ter ondersteuning van de instrumenterende verpleegkundigen en de chirurgen.
 • Na een inwerkperiode kan je, je verdiepen in een gekozen cluster.
 • je draagt de verantwoordelijkheid van de u toegewezen operatiezaal.
 • Je werkt mee aan het beheer en de organisatie van de afdeling op verpleegkundig, administratief, technisch en huishoudelijk vlak.
 • Je zorgt voor de opvang, begeleiding en evaluatie van stagiair(e)s. Je bent erg studentgericht.
 • Je bewaakt en verbetert de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
 • Je volgt de nodige opleidingen en bijscholingen.
 • Je werkt mee aan de door de instelling of door de overheid opgelegde taken. (vb. registratie, MVG, …).
 • Je besteedt veel aandacht aan een grondige observatie van alle lichamelijke en psychosociale problemen van je patiënten.

Lees meer

AZ Monica

Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

 

Senior Aankoper
2100 Deurne

Ben jij een gedreven en resultaatgerichte professional met een passie voor aankoop en wil je graag een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheidszorg? Dan hebben wij de perfecte uitdaging voor jou!

 

AZ Monica zoekt een deskundige Aankoper die ons team komt versterken. Als Aankoper speel je een essentiële rol in het optimaliseren van onze inkoopprocessen en het garanderen van hoogwaardige medische producten en diensten voor onze patiënten.

 

In deze rol werk je nauw samen met verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis om de inkoopbehoeften te analyseren, offertes aan te vragen en leveranciers te selecteren die voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Je onderhandelt over contracten en prijzen, waarbij je streeft naar de beste voorwaarden en kostenbesparingen zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Hierbij hou je steeds rekening met de wetgeving op de overheidsopdrachten.

 

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het beheren van de leveranciersrelaties en het monitoren van de prestaties om ervoor te zorgen dat alle partijen zich houden aan de gemaakte afspraken.

Lees meer

AZ Monica

Florent Pauwelslei 1
2100 Deurne

 

Kinesitherapeut Woonzorgcentrum
2100,2930,2140,2170 Antwerpen

Heb jij een passie voor zorg, een warm hart voor ouderen en goesting om je dagelijks in te zetten voor het welzijn van onze bewoners? Dan ben jij geknipt voor ons team.
Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Als kinesitherapeut stimuleer je de zelfstandigheid/ zelfredzaamheid via kinesitherapie. Je werkt samen met een multidisciplinair team om de levenskwaliteit van onze bewoners te verbeteren.  Je bent de sleutelfiguur als het gaat over hun eigenwaarde en helpt deze tevens te vergroten.

Jouw belangrijkste uitdagingen:

 • Je herkent de fysische en psychische noden van de bewoners en gaat actief opzoek naar oplossingen.
 • Je organiseert individuele therapeutische oefenmomenten, maar je organiseert ook therapeutische activiteiten ter preventie. Je versterkt je advies met betrekking tot valpreventie.
 • Je bent een vertrouwenspersoon voor bewoners, familie/vrienden van bewoners maar ook van collega’s.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?

 • Je bent oplossingsgericht en weet op een creatieve manier op zoek te gaan naar oplossingen.
 • Je werkt graag zelfstandig, maar maakt ook graag deel uit van een multidisciplinair team waar je een expert rol in opneemt.
 • Je bent flexibel zowel naar werktijden als taken.

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Coördinerend Verpleegkundige WZC Gitschotelhof (2140): OD alle regimes (Borgerhout)
2140 Borgerhout

Ben jij een gepassioneerde spring in het veld? Gedreven door het verpleegkundig vak? En heb jij een onstilbare honger naar kennis en vooral nieuwe uitdagingen? Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling is hetgeen wat je mag verwachten. Als coördinerend verpleegkundige kom je terecht in onze groepspraktijk van het woonzorgcentrum. Ken jij de werking van onze groepspraktijk? Een groepspraktijk is een team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtiste, logopediste en thuisverpleegkundigen. Een unieke werking! Uniek omdat wij geloven in ieders expertise.  

Jij als verpleegkundige bent de expert in medische- en verpleegtechnische handelingen. En die expertise mag je bij ons inzetten want jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners in het woonzorgcentrum. Met je helikopterview behoud je het overzicht en sta je in voor de coördinatie en organisatie van de medische zorgen en dit voor al onze bewoners in het woonzorgcentrum.

Je bent het kloppende ♥ binnen het woonzorgcentrum. Jij bent niet alleen de contactpersoon voor huisartsen maar ook voor de bewoners en zijn/haar familie. Jij bent diegene die complexe medische informatie vertaalt in begrijpbare taal.

We zijn er ons van bewust dat we de werking van onze woonzorgcentra naar een hoger niveau moeten tillen! Vernieuwen, out-of-the-box denken, toekomstgericht denken, … maar daar hebben wij een verpleegkundige voor nodig die vanuit haar/zijn expertise projecten wil opzetten. Projecten om de werking van het woonzorgcentrum nog meer af te stemmen op hetgeen wat onze bewoners nodig hebben. Je krijgt de kans om projecten op te zetten en deze te begeleiden! We gaan zelfs nog een stapje verder. We zullen je stimuleren om kritisch naar de zorgverlening te kijken en acties/projecten op poten te zetten.

Haal jij dus je energie uit projectmatig werken? En vind je verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijk in je job! Dan is de functie van coördinerend verpleegkundige echt iets voor jou! Je komt terecht in een team van gemotiveerde verpleegkundigen die net zoals jij de medische zorg voor de bewoners naar een hoger niveau wil tillen. Benieuwd? Nieuwsgierig naar de sfeer? Wij geven je de kans om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

We gaan zelfs nog een stapje verder!  Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de medische opvolging, maar jij wordt actief betrokken met projecten zoals bv vaccinatie van bewoners in de assistentiewoningen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

 • Jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van al onze bewoners.
 • Jij bent de vertrouwenspersoon voor al onze bewoners en zijn/haar familie.
 • Jij neemt je expertise ter harte en zet projecten op om de werking van het woonzorgcentrum naar een hoger niveau te tillen.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?  

 • Bent op zoek naar een job met veel afwisseling.
 • Wil projectmatig werken.
 • Neemt je verantwoordelijkheid op want onze bewoners rekenen op je!

 

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

Coördinerend Verpleegkundige WZC Melgeshof (2170): OD alle regimes mog (Merksem)
2170 Merksem

Ben jij een gepassioneerde spring in het veld? Gedreven door het verpleegkundig vak? En heb jij een onstilbare honger naar kennis en vooral nieuwe uitdagingen? Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling is hetgeen wat je mag verwachten. Als coördinerend verpleegkundige kom je terecht in onze groepspraktijk van het woonzorgcentrum. Ken jij de werking van onze groepspraktijk? Een groepspraktijk is een team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtiste, logopediste en thuisverpleegkundigen. Een unieke werking! Uniek omdat wij geloven in ieders expertise.  

Jij als verpleegkundige bent de expert in medische- en verpleegtechnische handelingen. En die expertise mag je bij ons inzetten want jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners in het woonzorgcentrum. Met je helikopterview behoud je het overzicht en sta je in voor de coördinatie en organisatie van de medische zorgen en dit voor al onze bewoners in het woonzorgcentrum.

Je bent het kloppende ♥ binnen het woonzorgcentrum. Jij bent niet alleen de contactpersoon voor huisartsen maar ook voor de bewoners en zijn/haar familie. Jij bent diegene die complexe medische informatie vertaalt in begrijpbare taal.

We zijn er ons van bewust dat we de werking van onze woonzorgcentra naar een hoger niveau moeten tillen! Vernieuwen, out-of-the-box denken, toekomstgericht denken, … maar daar hebben wij een verpleegkundige voor nodig die vanuit haar/zijn expertise projecten wil opzetten. Projecten om de werking van het woonzorgcentrum nog meer af te stemmen op hetgeen wat onze bewoners nodig hebben. Je krijgt de kans om projecten op te zetten en deze te begeleiden! We gaan zelfs nog een stapje verder. We zullen je stimuleren om kritisch naar de zorgverlening te kijken en acties/projecten op poten te zetten.

Haal jij dus je energie uit projectmatig werken? En vind je verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijk in je job! Dan is de functie van coördinerend verpleegkundige echt iets voor jou! Je komt terecht in een team van gemotiveerde verpleegkundigen die net zoals jij de medische zorg voor de bewoners naar een hoger niveau wil tillen. Benieuwd? Nieuwsgierig naar de sfeer? Wij geven je de kans om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

We gaan zelfs nog een stapje verder!  Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de medische opvolging, maar jij wordt actief betrokken met projecten zoals bv vaccinatie van bewoners in de assistentiewoningen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

 • Jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van al onze bewoners.
 • Jij bent de vertrouwenspersoon voor al onze bewoners en zijn/haar familie.
 • Jij neemt je expertise ter harte en zet projecten op om de werking van het woonzorgcentrum naar een hoger niveau te tillen.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?  

 • Bent op zoek naar een job met veel afwisseling.
 • Wil projectmatig werken.
 • Neemt je verantwoordelijkheid op want onze bewoners rekenen op je!

 

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – Melgeshof

De Lunden 2
2170 Merksem

 

Coördinerend Verpleegkundige WZC Hof De Beuken (2180): OD alle regimes (Ekeren)
2180 Ekeren

Ben jij een gepassioneerde spring in het veld? Gedreven door het verpleegkundig vak? En heb jij een onstilbare honger naar kennis en vooral nieuwe uitdagingen? Iets voor jou? Lees dan snel verder!

Verantwoordelijkheid, uitdaging en afwisseling is hetgeen wat je mag verwachten. Als coördinerend verpleegkundige kom je terecht in onze groepspraktijk van het woonzorgcentrum. Ken jij de werking van onze groepspraktijk? Een groepspraktijk is een team van verpleegkundigen, kinesisten, diëtiste, logopediste en thuisverpleegkundigen. Een unieke werking! Uniek omdat wij geloven in ieders expertise.  

Jij als verpleegkundige bent de expert in medische- en verpleegtechnische handelingen. En die expertise mag je bij ons inzetten want jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van de bewoners in het woonzorgcentrum. Met je helikopterview behoud je het overzicht en sta je in voor de coördinatie en organisatie van de medische zorgen en dit voor al onze bewoners in het woonzorgcentrum.

Je bent het kloppende ♥ binnen het woonzorgcentrum. Jij bent niet alleen de contactpersoon voor huisartsen maar ook voor de bewoners en zijn/haar familie. Jij bent diegene die complexe medische informatie vertaalt in begrijpbare taal.

We zijn er ons van bewust dat we de werking van onze woonzorgcentra naar een hoger niveau moeten tillen! Vernieuwen, out-of-the-box denken, toekomstgericht denken, … maar daar hebben wij een verpleegkundige voor nodig die vanuit haar/zijn expertise projecten wil opzetten. Projecten om de werking van het woonzorgcentrum nog meer af te stemmen op hetgeen wat onze bewoners nodig hebben. Je krijgt de kans om projecten op te zetten en deze te begeleiden! We gaan zelfs nog een stapje verder. We zullen je stimuleren om kritisch naar de zorgverlening te kijken en acties/projecten op poten te zetten.

Haal jij dus je energie uit projectmatig werken? En vind je verantwoordelijkheid en afwisseling belangrijk in je job! Dan is de functie van coördinerend verpleegkundige echt iets voor jou! Je komt terecht in een team van gemotiveerde verpleegkundigen die net zoals jij de medische zorg voor de bewoners naar een hoger niveau wil tillen. Benieuwd? Nieuwsgierig naar de sfeer? Wij geven je de kans om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.

We gaan zelfs nog een stapje verder!  Jij bent niet alleen verantwoordelijk voor de medische opvolging, maar jij wordt actief betrokken met projecten zoals bv vaccinatie van bewoners in de assistentiewoningen.

Jouw belangrijkste uitdagingen:  

 • Jij bent verantwoordelijk voor de medische opvolging van al onze bewoners.
 • Jij bent de vertrouwenspersoon voor al onze bewoners en zijn/haar familie.
 • Jij neemt je expertise ter harte en zet projecten op om de werking van het woonzorgcentrum naar een hoger niveau te tillen.

3 Redenen waarom dit (n)iets voor jou is?  

 • Bent op zoek naar een job met veel afwisseling.
 • Wil projectmatig werken.
 • Neemt je verantwoordelijkheid op want onze bewoners rekenen op je!

Lees meer

Zorgbedrijf Antwerpen – De Schakel

Kempenstraat 100
2030 Antwerpen

 

nachtverpleegkundige
2242 Pulderbos
 • Zorg voor onze bewoners tijdens de nacht.
 • Verzorgende en verpleegkundige handelingen.
 • Warme, empathische en respectvolle samenwerking realiseren.

Lees meer

WZC Pniël

Rusthuislaan 21
2242 Pulderbos

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.