Ergotherapeut

Postcode en gemeente:

3000 Leuven

Functieomschrijving:

We zoeken ergotherapeuten die zich met veel enthousiasme en creativiteit inzetten om de zelfredzaamheid van onze bewoners te behouden of te bevorderen (ADL). Je houdt daarbij rekening met de behoeften, mogelijkheden en beperkingen van elke individuele bewoner en je hebt oog voor alle aspecten die een impact hebben op wonen, leven en zorg. Daarnaast tref je maatregelen die bijdragen aan optimale begeleiding, verzorging of verpleging van bewoners met een zwaarder zorgprofiel (PDL) en bied je bewoners een maximale comfortzorg.

Bij Zorg Leuven sta je er als ergotherapeut niet alleen voor! Je komt terecht in multidisciplinair team en pleegt regelmatig overleg met andere teamleden. Op het vlak van zelfredzaamheid en comfortzorg fungeer je als trekker en specialist en rapporteer je aan de coördinator woonzorg. Je coacht andere teamleden tijdens de dagdagelijkse activiteiten op de werkvloer of geeft vorming rond relevante thema’s (bv. het gebruik van hulpmiddelen tijdens de maaltijden). Aangezien Zorg Leuven diverse woonzorgcentra verenigt, kan je voor vakspecifieke vragen of informatie ook terecht bij collega ergotherapeuten. Je krijgt uiteraard de nodige opleidingen om verder te kunnen groeien in jouw expertrol (bv. voeding, comfortzorg, communicatie, dementie) en je wordt, naargelang interesse, betrokken bij diverse werkgroepen.

Afhankelijk van het woonzorgcentrum waarin je terechtkomt ligt de klemtoon iets anders (concept kleinschalig, genormaliseerd wonen, kortverblijf, gemengde afdeling).

Jobvereisten:
 • Je hebt creatief in het zoeken naar activiteiten en therapieën die het functioneel handelen van de bewoner onderhouden of verbeteren.
 • Je hebt affiniteit met ouderen en kan je verplaatsen in hun leefwereld.
 • Je werkt volgens een gestructureerd en onderbouwd behandelplan dat je neerschrijft in het zorgdossier.
 • Je beschikt over een Bachelor diploma in de ergotherapie of daarmee gelijkgesteld.
Ons aanbod:

1. Loon en contract

 • Zorg Leuven is op zoek naar ergotherapeuten
 • Jobtime is bespreekbaar
 • Contract onbepaalde duur
 • Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve (3 jaar geldig, mogelijk verlengbaar). Bij een vacature contacteren we de kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat. Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit. Anciënniteit opgebouwd in de publieke en private sector neem je onbeperkt mee.
  De functie is ingeschaald op niveau IFIC 14:
 • Voltijds loon van minimum € 3122,54 bruto per maand o.b.v. 0 jaar anciënniteit.
 • Voltijds loon van minimum € 4035,20 bruto per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit.

Tweejaarlijks ontvang je bij een goede evaluatie ook een lichte verhoging van je loon;

2. Aanvullende voordelen

 • Maaltijdcheques van €8, met een eigen bijdrage van €1,09.
 • Ecocheques ter waarde van 200 euro aan het einde van het jaar (pro rata tewerkstelling).
 • Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk.
 • Mogelijkheid om een fiets te leasen.
 • Gunstige verlofregeling: werk je voltijds? Dan werk je 38u per week en heb je 42 dagen vrij (verlof + feestdagen). Zo ben je dus ook vrij op de Vlaamse Feestdag en met Leuven Kermis.
  Opgelet! Wij werken met het publieke stelsel- je verlof wordt berekend op basis van je prestaties van het huidige jaar.
 • Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden.
 • Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, …

De bijkomende vereisten (toelatings- en aanwervingsvoorwaarden)

 • Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden.
 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie. Voor indiensttreding vindt er een medisch onderzoek plaats.
 • Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
Hoe solliciteren?

Solliciteren kan je online via de link: https://www.zorgleuven.be/vacatures

Laad volgende documenten allemaal op bij je sollicitatie:

 1. Uitgebreid Nederlandstalig CV
 2. Motivatiebrief
 3. Kopie van het vereiste diploma (Bachelor diploma in de ergotherapie of gelijkgesteld)

Indien je vragen hebt over de geschiktheid van je diploma mag je steeds contact opnemen via telefoon 016 24 82 82 of mail (hr@zorgleuven.be).

Tijdens de selectie zal je steeds via mail op de hoogte gebracht worden van de verdere stappen en afspraken in de selectieprocedure.

Zorg Leuven
Frederik Lintsstraat 33
3000 Leuven
016 24 81 24
doremy@zorgleuven.be
https://www.zorgleuven.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.