Zorgkundige WZC Riethove

Postcode en gemeente:

8460 Oudenburg

Functieomschrijving:

Voor de versterking van het subteam verpleging en verzorging in woonzorgcentrum Riethove, gaat het OCMW van Oudenburg over tot de aanwerving van een zorgkundige.

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van de residenten in ons woonzorgcentrum en  ondersteun je de verpleegkundigen in hun dagdagelijkse activiteiten. Je werkt vanuit een holistische visie en stelt het welbevinden van de individuele bewoner voorop. Je streeft naar een kwaliteitsvolle belevingsgerichte totaalzorg zodat de resident zich thuis kan voelen in het woonzorgcentrum.

De openstaande contractuele betrekking kan zowel deeltijds als voltijds ingevuld worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Jobvereisten:

Om in aanmerking te komen voor de functie dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.
 • Slagen voor de selectieprocedure.

Diplomavereiste:

 • Houder zijn van een diploma/getuigschrift van zorgkundige

en

 • beschikken over het visum van zorgkundige.

Ook laatstejaarsstudenten kunnen zich kandidaat stellen mits zij kunnen aantonen dat het einddiploma binnen een termijn van drie maanden kan behaald worden.

Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet een kopie van jouw diploma of een attest dat je laatstejaarsstudent bent ingediend worden samen met de sollicitatie.

Op het ogenblik van indiensttreding moet aan alle voorwaarden voor aanwerving zijn voldaan.

Ons aanbod:

Salarisgegevens

Voor deze functie zijn de IFIC-loonbarema’s categorie 11 van toepassing.

ANC CAT 11
0 16.030,79
1 16.367,38
2 16.685,39
3 16.985,22
4 17.267,55
5 17.532,92
6 17.782,27
7 18.016,22
8 18.235,43
9 18.440,66
10 18.632,71
11 18.812,12
12 18.979,70
13 19.136,07
14 19.281,90
15 19.417,86
16 19.520,37
17 19.615,72
18 19.704,31
19 19.786,62
20 19.863,12
21 19.934,07
22 20.000,09
23 20.061,25
24 20.117,94
25 20.170,65
26 20.219,51
27 20.264,78
28 20.306,68
29 20.345,67
30 20.381,69
31 20.415,14
32 20.446,02
33 20.474,74
34 20.501,30
35 20.525,89

Basisbezoldiging:

De bedragen uit de tabellen zijn niet geïndexeerd. De huidige index bedraagt 203,99 %.

Het bruto aanvangsloon bij een voltijdse tewerkstelling (38/38) in het IFIC-loonbarema 11

zonder anciënniteit (= trap 0) bedraagt: 16.030,79 EUR * 203,99 % = 32.701 EUR/jaar of 2.725,10 EUR/maand

Supplementen:

De basisbezoldiging houdt geen rekening met supplementen voor onregelmatige prestaties, volgende supplementen zijn van toepassing:

 • Nachtprestaties (25%)
 • Zaterdagprestaties (25%)
 • Zon- en feestdagen (100%)

Anciënniteit:

Welke anciënniteit kan in rekening gebracht worden:

– de openbare sector: de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband

– de privé-sector/zelfstandige: alle beroepsrelevante anciënniteit

Een loonsimulatie kan via e-mail aangevraagd worden bij het team personeel personeelsdienst@oudenburg.be.

Wat bieden wij jou aan?

 • maaltijdcheques van € 7,5 per gewerkte dag van 7 u 36 min
 • gratis hospitalisatieverzekering
 • fietsvergoeding
 • uitgebreide vormingsmogelijkheden
 • extra pensioenvoorzieningen (tweede pensioenpijler)
 • Interessant verlofstelsel: 26 dagen op jaarbasis
 • aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas
Hoe solliciteren?

Jouw motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV, een afschrift van het vereiste diploma en je visum van zorgkundige of een attest van school (= laatstejaarsstudent) dient uiterlijk op 9 februari 2024 toe te komen bij het OCMW van Oudenburg

via de post:

OCMW OUDENBURG
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg

of via e-mail: vacatures@oudenburg.be

Onvolledige kandidaturen worden niet weerhouden.

Bijkomende informatie

De informatiebundel is de terug te vinden op de website https://www.oudenburg.be/vacatures/vacature-zorgkundige.aspx

Bijkomende informatie is te bekomen bij het Team Personeel:

Tel. 059 56 84 64 : personeelsdienst@oudenburg.be


Andere vacatures bij deze organisatie:

WZC Riethove
Ettelgemsestraat 26
8460 Oudenburg
059/34 02 30
wzc.riethove@oudenburg.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.