Zorgkundige

Postcode en gemeente:

9850 /9990/ 9940 Deinze (Nevele) / Maldegem / Evergem

Functieomschrijving:

Wij zijn binnen Zorgbedrijf Meetjesland nog op zoek naar zorgkundigen (verschillende mogelijkheden qua aantal uren tewerkstelling en op verschillende campussen). Het gaat om een contracten onbepaalde duur.
De vacature wordt zo snel mogelijk ingevuld, in overleg met de kandidaat.
 
Er wordt een vergelijkende aanwervingsprocedure georganiseerd met het oog op een contractuele aanstelling voor onbepaalde duur voor de functie van zorgkundige. Bezoldiging op basis van categorie 11 van het IFIC loonhuis.

Studenten die binnen een termijn van 4 maanden afstuderen mogen ook al deelnemen aan deze aanwervingsprocedure!

 

Voor de wzc’s waar momenteel geen vrije plaatsen zijn, wordt een wervingsreserve aangelegd. Hier kan eventueel wel contract aangeboden een contract bepaalde duur aangeboden worden (max. 2 jaar).

Jobvereisten:

Om in aanmerking te komen voor de functie van zorgkundige moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Toelatingsvoorwaarden

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister. Als op het uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag je dit schriftelijk toelichten.

 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Aanwervingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het uitoefenen van de functie van zorgkundige.

 • Je beschikt bovendien over een visum als zorgkundige.

Ons aanbod:

Uurrooster
Je werkt volgens het systeem van roulementen (ook weekendwerk). Meer uitleg over de werking wordt gegeven tijdens het gesprek.

 

Loonelementen
Je wordt bezoldigd op grond van categorie 11 van het IFIC loonhuis. Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.

Knelpuntberoep: Beroepservaring uit de openbare sector en relevante beroepservaring uit de privésector en als zelfstandige wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring uit de openbare sector, privésector en als zelfstandige wordt ook integraal overgenomen voor het bepalen van de schaalanciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend.

 

Extralegale voordelen

 • Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering);

 • Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 8 (werkgeversaandeel: € 6,91);

 • Ecocheques ter waarde van 200 euro (a rato prestaties);

 • 2de pensioenpijler: toelage bedraagt 3% van het pensioengevende jaarloon;

 • Fietsvergoeding van 24 cent per kilometer;

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer;

 • Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar);

 • Personeelsvoordelen zoals winkelkortingen, dieren- en pretparkkortingen, cinemakortingen, …;

 • Gratis griepvaccin in het najaar.

   

Bijkomende vergoedingen
Je krijgt een toeslag voor prestaties op zaterdag, zondag, feestdag, avond en nacht.

 

Arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanmaatregelen
Je hebt recht op de eindeloopbaanmaatregelen vanaf 45 jaar. Dit is een vrijstelling van arbeidsprestaties van 2, 4 of 6 uren per week (voor een voltijdse betrekking).

 

Groeimogelijkheden

Elke zorgkundige krijgt een opleiding aangeboden om zich om te scholen tot zorgkundige Plus.

Hoe solliciteren?
 • Verstuur je brief naar Zorgbedrijf Meetjesland, ter attentie van dienst HRM, Sleidinge-Dorp 43, 9940 Evergem;
 • Geef je kandidatuur persoonlijk af op de dienst HRM van Zorgbedrijf Meetjesland, Sleidinge-Dorp 43 tegen ontvangstbewijs;
 • Solliciteer bij voorkeur online op zorgbedrijfmeetjesland.be/vacatures

Zorgbedrijf Meetjesland
Graaf van Hoornestraat 26
9850 Deinze
09 371 54 00
onthaal.terleenen@zorgbedrijfmeetjesland.be
https://www.zorgbedrijfmeetjesland.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.