0,5 FTE adjunct-diensthoofd K-Delta

Postcode en gemeente:

3740 Munsterbilzen

Functieomschrijving:

Als adjunct-diensthoofd ondersteun je het diensthoofd en ben je verantwoordelijk voor een vlotte dagdagelijkse aansturing en organisatie van de leefgroepwerking. Het betreft een hiërarchische functie.
Je ondersteunt de leefgroepbegeleiding in de zorg aan de hen toevertrouwde kinderen en jongeren en garandeert een correcte opvolging van het zorgplan/behandelplan.
Je vervult een brugfunctie tussen de leefgroepwerking en het beleidsteam.
Je voert door het diensthoofd gedelegeerde taken uit en vervangt deze tijdens zijn/haar afwezigheid.

Het betreft een halftijdse functie; voor de andere halftijdse jobtime neem je de functie op als leefgroepbegeleider/-ster (gewenste totale jobtime 100%; min. 80%) in dezelfde groep als waar men de functie van adjunct-diensthoofd vervult.

 

Een (niet-limitatieve) opsomming van specifieke taken;

Je leidt, stuurt aan en volgt de leefgroepmedewerkers op in overleg met het diensthoofd

 • (Pro-)actief aanpassen van de door diensthoofd aangereikte uurrooster- en therapieplanning aan de (acute) noden van de leefgroep (vb. vorming, ziekte) om te kunnen voorzien in de continuïteit van de zorgverlening
 • Informeren, motiveren, ondersteunen, sturen en coachen van de (nieuwe) leefgroepmedewerkers met als doel het bevorderen van betrokkenheid en deskundigheid
 • Actieve deelname aan de feedbackcyclus; je zet medewerkers in hun kracht en helpt hen zich te ontplooien
 • In overleg met leefgroepmedewerkers en diensthoofd/beleidsteam initiëren van verbetertrajecten teneinde de werking van de leefgroep/zorgeenheid te optimaliseren
 • Je bewaakt het pedagogisch klimaat van de leefgroep en zorgt ervoor dat je de doelstellingen kan vertalen naar je team
 • Je maakt deel uit van de kwaliteitscel en implementeert en borgt de hieruit voortvloeiende afspraken op basis van nieuwe of bestaande visie/procedures

Je bevordert overleg en informatie-uitwisseling tussen de teamleden/leefgroepmedewerkers om gemaakte afspraken, zowel op patiëntniveau, als op niveau van de leefgroep/zorgeenheid/organisatie te implementeren in de werking

 • Fungeren als aanspreekpunt binnen de leefgroep zodat relevante informatie (patiënt/leefgroep/zorgeenheid/organisatie) efficiënt uitgewisseld wordt naar en vanuit de leefgroep. Vanuit deze rol communiceer je neutraal en verbindend.
 • Sturen van en toezicht houden op het correct inwinnen en overdragen van informatie door de teamleden (o.a. tijdens briefingmomenten) teneinde een goede uitvoering van zorg-/behandelplan te garanderen.
 • Samen met collega adjunct-diensthoofden en diensthoofd streven naar een realistische en werkbare vertegenwoordiging van medewerkers in interne en externe werkgroepen
 • Plannen, voorbereiden en samenstellen van de agenda van de teamnamiddagen (3x/per jaar) in afstemming met het beleidsteam

Je ondersteunt het diensthoofd in de organisatie van de zorgeenheid

 • Toezicht houden op gebruik en onderhoud van materialen (medisch en niet-medisch) en infrastructuur
 • Overleggen, informatie uitwisselen en afstemmen van de leefgroepwerking op de bredere werking (zorgeenheid/organisatie) teneinde zich te conformeren naar de visie van K-Delta en MCSJ en de daaruit voortvloeiende strategische en operationele doelstellingen en bijhorende procedures.
 • Je verleent input bij de opbouw en de opvolging van het JAP en de bijhorende investeringsbegroting

Je voert administratieve taken uit ter ondersteuning van het diensthoofd

 • Aanpassingen uurrooster m.b.t. dagdagelijkse wijzigingen
 • Toezicht houden over patiëntgebonden administratie (verantwoordelijk verpleegkundige, weekend en verlof, op en af, opname en ontslag, register vrijheidsbeperkende maatregelen …)
 • Voorbereiden van rapportage m.b.t. functioneren van de leefgroep op vraag van diensthoofd
Jobvereisten:

• Minimaal bachelor verpleegkundige GGZ of bachelor opvoedkundige
• Bereidheid tot bijkomende vorming leiderschap
• Je beschikt over een goede kennis omtrent vakinhoudelijke aspecten (zowel op verpleegkundig, als op opvoedkundig vlak) en je bent op de hoogte van recente (wetenschappelijke) ontwikkelingen
• Je kan participatief leidinggeven en leefgroepmedewerkers inhoudelijk aansturen en coachen
• Je kan verbindend werken met alle betrokkenen en partners
• Je bent geëngageerd en gedreven om projecten/doelen te realiseren
• Je kan goed organiseren en slaagt erin om via een goede planning, mensen, middelen en tijd zo efficiënt mogelijk in te zetten om de gestelde prioriteiten te verwezenlijken
• Je bent communicatief en stemt af met collega’s en leidinggevenden op de verschillende niveau’s
• Je beschikt over een goed probleem-oplossend vermogen in het kader van het optimaliseren van de leefgroepwerking
• Je stemt de voortgang van de jou toebedeelde taken af met het diensthoofd en het beleidsteam

Ons aanbod:

Jobtime : 1 FTE (bij voorkeur); min 0,8FTE

Indiensttreding in onderling overleg.

Een gedreven en enthousiast team om mee samen te werken.

Een dynamische werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Hoe solliciteren?

Voor bijkomende inlichtingen over deze vacature kan je je wenden tot Sabine Brocatus, zorgmanager doelgroep kinderen/jongeren (089/509190).

Interesse?

Schriftelijke sollicitaties dienen via mail toe te komen voor 7 februari 2024 ter attentie van sollicitatie@mc-st-jozef.be.

Medisch Centrum St.-Jozef
Abdijstraat 2
3740 Bilzen (Munsterbilzen)
089/50 91 11
contact@mc-st-jozef.be
https://www.mc-st-jozef.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.