Peter Emmery

Kinder- en jeugdpsychiater en medisch directeur van KPC Genk

Peter Emmery is al 20 jaar inhoudelijk en beleidsmatig betrokken in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Als kinder- en jeugdpsychiater heeft hij een bijzondere interesse in hoe zeer vroege ervaringen zowel in positieve als negatieve zin belangrijke invloed hebben op ontwikkeling van kinderen. Deze ervaringen kunnen zowel in positieve zin de basis vormen voor veerkracht in het verdere leven, als in negatieve zin een kwetsbaarheid vormen die de kans op psychisch welbevinden fors onder druk zet. Hij is overtuigd dat we steeds beter hierop kunnen inspelen en vroeg in het leven van kinderen verschil kunnen maken.