Mathieu Vandenbulcke

Diensthoofd Ouderenpsychiatrie van de Universitaire ziekenhuizen KU Leuven / Directeur KU Leuven Brain Institute

Mathieu Vandenbulcke is als ouderenpsychiater werkzaam in de Universitaire Ziekenhuizen KU Leuven. Hij is als gewoon hoogleraar verbonden aan het Departement Neurowetenschappen en onderzoekt hoe veroudering van het brein bijdraagt tot het ontstaan van cognitieve en andere geestelijke gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Mathieu Vandenbulcke is sinds 2020 Directeur van het KU Leuven Brain Institute (LBI). Het LBI verenigt meer dan 130 professoren die de krachten bundelen om het brein beter te begrijpen en hersenziektes te ontrafelen.