“Werken in een woonzorgcentrum
is enorm veelzijdig

Maria begeleidt ouderen tijdens hun verblijf in een woonzorgcentrum

Als iemand haar veertig jaar geleden gezegd had dat ze als maatschappelijk werker in de ouderenzorg zou belanden, had ze het niet geloofd. Toch solliciteerde Maria Kerckhofs tien jaar later voor een job in woonzorgcentrum Wedbos. En daar heeft ze nog geen seconde spijt van gehad. “Mijn deur staat altijd open en mensen mogen op elk moment komen aankloppen wanneer ze me nodig hebben.”

Toen Maria in de jaren negentig startte bij woonzorgcentrum Wedbos, was er niet één sociaal dossier te vinden. “Ik heb als het ware mee aan de wieg gestaan van de uitbouw van de dienstverlening in het woonzorg-centrum. Ik gaf rondleidingen en informatie aan geïnteresseerde ouderen, plaatste hen op de wachtlijst, deed de opnamegesprekken van nieuwe bewoners, stelde voor iedereen een sociale fiche op … Mijn job was dus vanaf dag één heel veelzijdig en gevarieerd, en ik deed het ook meteen graag. Vandaag is Wedbos een kwalitatief woonzorgcentrum met een sterk team waar ik trots deel van uitmaak.”

De opnamegesprekken zijn een belangrijk onderdeel van Maria’s takenpakket gebleven. “Daar investeer ik nog steeds veel tijd in. Hoe beter we op de hoogte zijn van onze bewoners, hoe gerichter de zorg die we hen kunnen bieden. En omgekeerd vind ik het essentieel dat zij alle nodige informatie over onze werking en hun verblijf krijgen. Welke financiële mogelijkheden zijn er, welke afspraken gelden er in ons woonzorgcentrum, hoe kunnen we hun verblijf hier zo aangenaam mogelijk maken? Ook daarna blijf ik beschikbaar voor al hun vragen. Mijn deur staat altijd open en mensen mogen op elk moment komen aankloppen wanneer ze me nodig hebben.”

“Het is ook mijn taak om mee problemen te detecteren en op te lossen, zowel bij bewoners als op de werkvloer.” Vanuit de sociale dienst werk ik graag multidisciplinair en  zetel ik mee in het directieoverleg. Ik maakte eveneens deel uit van de werkgroepen over dementie en palliatieve zorgen. Ik heb me zelf intensief verdiept en bijgeschoold in alles wat te maken heeft met het levenseinde. Je merkt dat het zowel bij de bewoners als hun familie veel rust geeft dat er samen over gepraat wordt en dat er dingen op papier gezet worden. Dat vind ik ook heel mooi aan mijn job: dat ik mensen van begin tot einde mag bijstaan. In volle coronatijd hebben we zeker mensen teleur-gesteld omdat we zelf gebonden waren aan de regelgeving van de overheid. Dit was voor mij een heel zware periode in mijn carrière. Het feit dat mensen niet op een menswaardige manier afscheid hebben kunnen nemen van hun geliefden was zowel voor bewoners, hun familie als voor alle zorgverleners zeer zwaar om te dragen. Precies daarom vind ik het zo belangrijk om daar nu extra op in te zetten.”

MAATSCHAPPELIJK WERKER

Maria Kerckhofs
Sociaal Huis Geel
  • is 63 jaar
  • studeerde maatschappelijk werk
  • werkt al 32 jaar als maatschappelijk werker in woonzorgcentrum Wedbos
  • had nooit gedacht dat ze met ouderen zou werken: “Als ze me tijdens mijn studies gezegd hadden dat ik later het grootste deel van mijn carrière in een woonzorgcentrum zou spenderen, was ik wellicht meteen gestopt met studeren. Maar wat ben ik blij dat ik ruim dertig jaar terug toch voor deze job solliciteerde”

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.