Zorg is … inclusief

Verschillen omhelzen, harmonie creëren

Korian zet in op de kracht van diversiteit en inclusie

Bij Korian, een organisatie die actief is binnen ouderen- en thuiszorg, wordt veel belang gehecht aan diversiteit en inclusie. Met ruim 10.000 werknemers over heel België kan dat ook moeilijk anders. Daarom werkte het bedrijf een heus diversiteitsplan uit dat zijn effect toont op elk niveau. 

“Iedereen is gelijkwaardig, ongeacht afkomst, huidskleur, religie, gender, leeftijd … We zien diversiteit dan ook echt als een sterkte, maar lopen soms aan tegen grenzen omwille van de verschillen in waarden en normen, eigen aan elke cultuur”, vertelt hr-medewerker Celine Claes. “Daarom startten we in 2019 met een diversiteitsplan voor onze Brusselse huizen, waarbij we focusten op structurele en duurzame acties inzake personeelsbeleid, rekrutering en communicatie op zowel intern als extern vlak.” 

En daar werd de organisatie voor beloond. Zo kent het Brussels Gewest jaarlijks een diversiteits-label toe aan werkgevers die de verschillen op de werkvloer erkennen, respecteren en waarderen. “Dankzij ons ambitieus diversiteitsplan mochten wij dat label in 2022 voor het eerst in ontvangst nemen”, zegt woordvoerder Lieve Van Boxem trots.

“Als deel van dat plan richtten we een werkgroep op waarin medewerkers met verschillende functies en achtergronden werden betrokken. Met hen gingen we in gesprek over wat diversiteit en inclusie inhoudt. De resultaten van deze gesprekken waren zo boeiend en verrijkend dat ze bij Korian iets organisatiebreed in gang hebben gezet. We beseften immers dat inzetten op diversiteit niet enkel belangrijk is in Brussel, maar in heel België”, gaat Celine verder. 

“We zijn dan ook aan de slag gegaan met het uitschrijven van een nieuw diversiteitsplan dat in mei vorig jaar van start ging en zal lopen tot 2025. 

In dat kader besloten we om de inzichten die we tijdens het eerste plan opdeden verder uit te diepen tijdens rondetafelgesprekken met medewerkers uit alle lagen van onze organisatie, maar ook met bewoners en hun familie. Al onze leidinggevenden en vertrouwens-personen kregen een workshop rond omgaan met diversiteit, we betalen de eerste lessen Nederlands en bieden taaltrainingen aan voor nieuwe medewerkers die de taal willen leren. Daarnaast voorzien we ook informaticalessen om de digitale kloof te overbruggen.”

Sinds de organisatie extra inzet op diversiteit en inclusie, merken ze dat er op zowat alle niveaus veel meer aandacht voor is en rekening mee wordt gehouden. “Zo organiseren verschillende huizen geregeld een multiculturele dag of week waarin medewerkers en bewoners onder meer voor elkaar koken of iets anders delen uit hun cultuur. En zowel in het hoofdkantoor als in de huizen zelf zetten we echt in op het aanwerven van een divers team. Diversi-teit is er en we willen daar vanuit onze visie en missie een positief verhaal rond creëren. Iedereen is hier welkom”, besluit Lieve.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.