Jan Steyaert

Wetenschappelijk medewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen

Jan Steyaert is wetenschappelijk medewerker Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en gastprofessor bij de master sociaal werk van UAntwerpen. Hij volgt het internationaal onderzoek naar dementiezorg en vertaalt dat naar de Vlaamse praktijk, maar verzamelt ook de kennisvragen uit die praktijk om zo tot een kennisagenda voor de sector te komen. Thema’s die bijzondere aandacht krijgen zijn prevalentie van dementie, preventie en mantelzorg.