Zorg is … warm & inclusief

“Integreer mensen met een beperking
in de maatschappij” 

HONK: ouders bouwen een thuis voor hun kinderen met beperking

Het Leuvense project HONK mag je gerust uniek noemen. Ouders van dertien jongeren  met een beperking verenigden zich en bouwden zelf een kleinschalige (t)huis voor hun kinderen. Een werk van lange adem, maar de voldoening is groot. Loes Haegemans, projectbegeleider inclusie: “Onze HONKers vormen een hechte bende.”

Er was eens een groep van dertien kinderen met een verstandelijke beperking die naar dezelfde school voor buitengewoon onderwijs ging, Ter Bank in Leuven. Het werd een hechte vriendengroep. Toen de school op zijn einde liep, maakten de ouders zich zorgen over de toekomst van hun kinderen. Een plek in een ‘gewone’ gehandicaptenvoorziening was onzeker en ze zouden nooit allemaal samen kunnen blijven. Zo zag in 2014 HONK vzw het levenslicht, geboren uit overtuiging én veel goesting bij de ouders én kinderen. Hun missie? Een echte thuis, in een buurt die hen kent en opneemt.

Veel in hun mars

Nadat de oudergroep jarenlang een pand huurde in een sociale wijk in de Leuvense binnenstad werd in februari 2023 de bouw afgerond van een eigen, gezamenlijke woning op de Hertogensite, hartje Leuven. Een weloverwogen keuze, maar een woonst midden in de stad betekent ook een aardig kostenplaatje. Om dit rond te krijgen werd coöperatieve HONKinvest opgericht, waardoor er aandelen konden gekocht worden door het netwerk van Honk. Deze crowdfunding, samen met de inbreng van de ouders, giften en sponsoring hebben de bouw mogelijk gemaakt.  

HONK organiseert een volwaardig aanbod dagactiviteiten en er werken elf dagbegeleiders (6 VTE). Sinds september 2023 verblijven de HONKers er een midweek en zijn er ook vier nachtbegeleiders in dienst. “Bedoeling is dat ze uiteindelijk permanent bij ons wonen”, vertelt Loes. Ze is sinds 2,5 jaar een van de begeleiders bij HONK. “Onze HONKers zijn nu tussen 20 en 32 jaar. De ouders wilden vooral dat hun kinderen zelf  beslissingen konden nemen over hun leven.  Via deze vorm van kleinschalig, huiselijk wonen werkt dit wonderwel. Weliswaar altijd onder begeleiding. Ook het zorgpersoneel van Familiehulp ondersteunt dagelijks de werking. De HONKers hebben een beperking maar ook veel talenten die we proberen in te zetten op vlak van werk en vrije tijd. Ze bewijzen dag na dag dat ze veel in hun mars hebben.”

Connecteren met de buurt

Ze zoeken ook een eigen plek in de samen-leving: via begeleid werken of vrijwilligerswerk. Denk aan logistieke taken in een school of broodjes smeren in een broodjeszaak. Ze sporten samen, gaan  naar het toneel, de bib, musea, circusschool … Daarnaast is er ook de HONKantine, een eetcafé aan de Leuvense Vaartkom in de Maakleerplek. De jongeren runnen dit onder begeleiding elke woensdag: eten klaarmaken in de keuken, opdienen en achter de toog staan.

“HONK staat open voor nieuwe activiteiten en samenwerkingen”, weet Loes. “We willen zichtbaar zijn in de buurt en de stad.  We proberen activiteiten op te zetten samen met de buurt: samen zwerfvuil opruimen, samen badmintonnen, samen bewegen met de bewoners van ‘Dijlehof’.”

“We zijn overtuigd dat zorg op maat de enige mogelijke weg is naar een fijn en aangepast leven. Tegelijkertijd maakt dit de werking indivi-dueler en dus ook duurder. Solidariteit is een van onze basisprincipes. Niet iedere HONKer heeft al een persoonsvolgend budget, niet iedereen heeft hetzelfde budget, dus leggen de ouders de budgetten van hun kinderen samen om aan elke HONKer een evenwaardig en zinvol aanbod te kunnen geven. Eigenlijk zou iedereen recht moeten hebben op deze vorm van samenwonen. Eén ding is zeker: mensen met een beperking bloeien veel sneller open in kleine groepjes. En integreer hen in de maatschappij, bij alle lagen van de bevolking.”

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.