Zorg is … warm & geïntegreerd

“Bij ons is warme zorg geen holle frase”

Woonzorgnetwerk Dunecluze uit Koksijde in drie trefwoorden? Warm, geïntegreerd en dichtbij. Met nieuwe, innoverende initiatieven rond thuisverpleging, dementie en palliatieve zorg maakt het ook de connectie met de inwoners buiten de ‘muren’ van hun zorgorganisatie. Directeur Jan Nagels: “Koppels willen zo lang mogelijk samenblijven, daar spelen we sterk op in.” 

Het jonge woonzorgnetwerk Dunecluze te Koksijde groeide dertien jaar geleden vanuit de schoot van het revalidatieziekenhuis Koningin Elisabeth Instituut uit Oostduinkerke. Anno 2024 telt het 110 kamers, 6 kamers voor kortverblijf, een stevige dienst thuisverpleging (voor 100 patiënten uit Groot-Koksijde), een groep van 24 assistentiewoningen (Doornhuys) en een groep van 40 assistentiewoningen Maartenoom (eigendom van gemeente, maar volledige uitbating door hen). “Daarnaast voorzien we ook warme maaltijden voor senioren uit onze gemeente in onze cafetaria (voor corona gemiddeld 43 personen/dag, nu circa 25/dag). Zo willen we eenzame senioren uit onze gemeente samenbrengen voor een maaltijd aan een laag tarief en ontstaat er een sociaal netwerk onder hen. Op die manier hebben we ook al crisissituaties kunnen voorkomen of net op tijd kunnen ingrijpen. Als iemand niet opduikt, zullen de andere bewoners dat snel signaleren en kunnen we de huisarts en/of familie verwittigen.” 

Van dementieloket tot respijtzorg

Een ander voorbeeld van geïntegreerde zorg is het ‘Dementieloket’. Dat geeft aan alle inwoners van Koksijde informatie, verwijst door naar de juiste zorgverleners voor bijvoorbeeld een neurologisch onderzoek en biedt een luisterend oor. “Via dit loket bieden we ook vier keer per jaar praatavonden rond dementie aan, zowel voor partners van mensen met dementie die bij ons verblijven als voor externen. Samen met het woonzorgcentrum Sint-Anna uit Veurne organiseren we ook ‘Dementie en nu’, een initiatief van Dementie Vlaanderen om externe mantelzorgers te ondersteunen die een partner hebben met dementie.” 

In eigen huis hebben ze via een uitbreiding van hun nieuwbouw twee extra leefgroepen voor acht bewoners met dementie gecreëerd, met de nieuwste domoticasnufjes. “Deze vorm van kleinschalig wonen vergt heel gemotiveerd en gespecialiseerd personeel. We tellen nu ook twee extra assistentiewoningen voor koppels waarvan één partner uitgebreide zorg nodig heeft. De persoon met dementie kan perfect aansluiten op de leefgroepwerking dementie en de gezonde partner kan wat respijt hebben en tot rust komen in de aanpalende flat. Bij ons is warme zorg geen holle frase.” 

Hospice care: de toekomst

“Daarnaast hebben we onder het label van ‘hospice care’ twee flats ingericht voor de palliatieve opvang van externe bewoners (ook uit assistentiewoningen, red.) die terminaal palliatief zijn. We bieden de laatste maanden een warme, thuisvervangende omgeving aan met alle zorg en omkadering, waar ook familie en mantelzorgers kunnen logeren. Met dit initiatief – voorlopig nog schaars in heel Vlaanderen – spelen we in op de wens van koppels om zo lang mogelijk samen te blijven. Er overlijden nog te veel mensen in ziekenhuizen terwijl dat niet zou mogen. Er zijn ook te veel thuissituaties waarbij de mantelzorg onhoudbaar wordt.” 

Jan Nagels is tot slot bijzonder trots op de ruim honderd actieve vrijwilligers. “We hebben ook psychosociale vrijwilligers die onze bewoners individueel begeleiden. Ze krijgen ook een opleiding rond dementie.”

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.