Bavo De Mol

Ervaringsdeskundige. Woordvoerder Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker. Raadslid in District Merksem

Bavo De Mol is jonge papa en een politieke bezige bij. Hij is professioneel actief als woordvoerder van Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker. Lokale politiek is echter zijn grootste passie: Hij zetelt in de districtsraad van het Antwerpse stadsdistrict Merksem en je kan hem dan ook vaak bij talrijke lokale verenigingen en evenementen tegenkomen. De zeldzame momenten dat hij niet bezig is met zijn job of zijn mandaat, kan je hem achter een piano en soms zelfs achter een microfoon vinden. (Hij kreeg in juni 2021 de diagnose van darmkanker. Na een behandeling met radiotherapie en immunotherapie herstelde hij. Sinds februari 2022 zit hij in zijn controleperiode.)