WZC Huize Ter Walle vzw C.I.G.B.

WZC Huize Ter Walle

Bezoek ons: 10u00 – 17u00

WZC Huize Ter Walle vzw C.I.G.B.
WZC Huize Ter Walle
Kortrijkstraat 126
8930 Menen
056/52 17 31
info@htw.be
https://htw.be