Rode Kruis-Vlaanderen

Kom bloed of plasma geven
van maandag 11 tot vrijdag 15 maart

Maak kennis met onze organisatie

 

Activiteiten

Tijdens de Week van de Zorg van maandag 11 tot vrijdag 15 maart

Rode Kruis-Vlaanderen zal doorheen de week van 11 tot en met 15 maart het personeel uit de zorgsector dat ‘helpt helpen’ bedanken én hun troeven in de kijker zetten. Zo geven we een inkijk in hun werk aan het brede publiek in de 14 vaste donorcentra verspreid overheen Vlaanderen alsook tijdens bloedcollectes die zullen georganiseerd worden die week. De donorcentra en georganiseerde bloedcollectes zijn niet open tijdens het weekend, daarom wordt Dag van de Zorg er van 11 tot en met 15 maart gevierd. De openingsuren verschillen van dag tot dag en van plek tot plek. Ontdek ze hier: Ik maak mijn afspraak | Rode Kruis 

Het Rode Kruis rekent op jouw donatie. Jij kan zomaar iemands leven redden. Gewoon door bloed of plasma te geven. Een afspraak maken is verplicht en kan via rodekruis.be/bloed of telefonisch op het gratis nummer 0800 777 00. 

Dag van de Zorg zondag 17 maart

Op de Dag van de zorg, zondag 17 maart, zal er een opendeurdag georganiseerd worden in opvangcentrum Overpelt. Allen welkom om eens een kijkje te komen nemen in het werk van onze begeleiders. Voor meer info vind je hier.

 

Maak kennis met onze organisatie

Rode Kruis-Vlaanderen is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. Via het Belgische Rode Kruis maken we deel uit van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Onze missie is drieledig: 

 • Opkomen voor kwetsbare mensen in binnen- en buitenland. 
 • Actief zijn op het vlak van rampenbestrijding, zelfredzaamheid en bloedvoorziening. 
 • Bij dat alles doen we maximaal een beroep op vrijwilligers. 

Het is de missie van Rode Kruis-Vlaanderen om de meest kwetsbare mensen in onze maatschappij te helpen. Zo stimuleren we zelfredzaamheid zodat mensen elkaar kunnen helpen bij een noodgeval. Thuis, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub of op het werk. Nationaal én internationaal. Verder zetten we optimaal in op hulp bieden bij een ramp. Dat doen we door onze 13.000 vrijwilligers bij de plaatselijke Rode Kruisafdelingen snel in te zetten of door samenwerking met andere hulpdiensten en de overheid te versterken. Tot slot zorgt onze Dienst voor het Bloed voor de continue bevoorrading van veilige bloedproducten aan ziekenhuizen in Vlaanderen. 

 

Rode Kruis-Vlaanderen helpt helpen

Zelfredzaamheid stimuleren en professionaliseren is onze belangrijkste taak. Meer dan ooit zijn we daarin een facilitator. We zijn geen helpende organisatie, maar een organisatie die het mogelijk maakt dat mensen andere mensen helpen – hoe ze dat ook willen doen.

Rode Kruis-Vlaanderen biedt een oplossing voor iedereen die wil helpen, maar niet weet hoe, waar, wanneer en voor wie.  

Wie goed kijkt, ziet dat er een heldere rode draad loopt door al onze activiteiten:  

 • Wij helpen vrijwilligers helpen. We nemen hen op in onze afdelingen, geven hen een opleiding, en laten hen zinvol meedraaien volgens hun eigen talent en motivatie.  
 • Wij helpen bloeddonoren helpen. We geven hen de kans bloed te geven, en zorgen ervoor dat hun bloed veilig terechtkomt bij wie het nodig heeft.  
 • Wij helpen gelddonoren helpen. Niet alleen ontvangen we giften en legaten met open armen, we garanderen ook dat we er goede dingen mee doen, op een professionele manier.  
 • We helpen de bevolking helpen. We geven eerstehulpopleidingen zodat mensen elkaar kunnen helpen als er iets gebeurt.  
 • Wij helpen hulpverleners helpen. We geven hen de kans om zich in te zetten bij rampen in binnen- en buitenland. En we zorgen ervoor dat ze dat efficiënt en volgens de meest wetenschappelijke inzichten kunnen doen.  
 • Wij helpen ziekenhuizen helpen. Zij willen hun patiënten verzorgen en genezen. Wij zorgen dat er voldoende en veilig bloed beschikbaar is.  
 • Wij helpen onze medewerkers helpen, dankzij onze professionele arbeidsorganisatie en wetenschappelijke omkadering.  
 • Wij helpen de overheid helpen. Maatschappelijke problemen aanpakken met wetten en regels kan immers alleen gebaseerd op wetenschappelijk advies en gesteund door brede diensten. Die leveren wij allebei 

Bedankt aan alle vrijwilligers en medewerkers uit de zorgsector om te helpen helpen. 

Rode Kruis-Vlaanderen
Kom bloed of plasma geven
van maandag 11 tot vrijdag 15 maart

Alle 14 donorcentra zijn geopend tijdens de Week van de Zorg. De openingsuren verschillen van dag tot dag en van plek tot plek. 
 

communicatie@rodekruis.be
https://www.rodekruis.be