FPC Gent

Bezoek ons: 10u00 – 17u00

Een blik achter de muren van een forensisch psychiatrisch centrum? Bezoek ons tijdens Dag van de Zorg!

Het forensisch psychiatrisch centrum te Gent is een high security voorziening, die zorg op maat levert aan geïnterneerden in een klinische setting. FPC Gent bekommert zich om mensen die een psychiatrische problematiek hebben én te maken hebben met rechtspleging en de gevolgen daarvan.

Het centrum biedt zorg op maat aan patiënten met een psychiatrische stoornis of een verstandelijke beperking. Risicomanagement staat centraal in de behandeling. Door het risico op delicten gepleegd door (ex-)geïnterneerden te verminderen en door hen op een veilige en verantwoorde manier te resocialiseren en te re- integreren in de maatschappij draagt FPC Gent bij aan een veiligere samenleving.

De samenleving naar binnen brengen is minstens even belangrijk als de patiënten naar buiten brengen. Vanuit haar rol op vlak van voorlichting nemen we dan ook graag deel aan initiatieven zoals Dag van de Zorg. De patiënt vervreemdt hierdoor niet van de buitenwereld en de samenleving wordt beter geïnformeerd over wat er in het forensisch psychiatrisch centrum gebeurt en leeft, waardoor een maatschappelijk draagvlak voor re-integratie wordt gecreëerd.

Tijdens Dag van de Zorg lichten we graag de werking toe en nemen u aansluitend mee voor een rondleiding doorheen het centrum. Gezien de specifieke setting zijn wij evenwel beperkt in het ‘open gooien’ van onze deuren. Het aantal bezoekers dat we tijdens Dag van de Zorg kunnen ontvangen, is dan ook maximaal 300.

Inschrijven kan via www.fpcgent.be en is noodzakelijk.

 

We hebben momenteel volgende vacatures:

FPC Gent
Hurstweg 9
9000 Gent
09/325 27 29
info@fpcgent.be
https://www.fpcgent.be