De winnaar van het Zorgverhaal van het jaar 2017

Het winnende project: ‘Cultuursensitieve zorgambassadeurs' (Familiehulp)

Het was de minister van Welzijn Vandeurzen zelf die tijdens het Dag van de Zorgcongres op dinsdag 14 maart 2017 de prijs overhandigde aan de maar liefst 7 organisaties die samenwerken om de beste en juiste zorgen aan te bieden aan kwetsbare Brusselaars: EVA vzw, VUB, Kenniscentrum Woonzorg Brussel en verschillende thuiszorgorganisaties zoals Familiehulp, Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en Aksent VZW.  

Het gaat om een wijkzorgmodel opgesteld om vooral mensen met een allochtone achtergrond tot professionele thuiszorgverplegers op te leiden. Zij worden nadien ingezet in Brusselse buurten met een grote diversiteit om proactief de zorgbehoevende mensen, ook vaak van allochtone origine, wegwijs te maken in het zorglandschap.

Volgens de jury pakt het project een erg relevant dubbel probleem aan. “Brussel kampt met een hoge werkloosheid, zeker bij de allochtone bevolking en tegelijkertijd zijn er grote tekorten in de zorg,” aldus juryvoorzitter prof. dr Walter Sermeus. “De aanpak om beide problemen te koppelen en samen aan te pakken is innovatief. Via een leer-en werktraject ontdekken allochtone jongeren hun eigen competenties en dat je van zorg je beroep kan maken. De aanpak is wetenschappelijk sterk onderbouwd en staat garant voor succes. De autochtone zorgkundigen worden de weg getoond door hun allochtone collega’s in de leefwereld van de verschillende culturen waarin ze tot nu toe moeilijk konden doordringen of die ze met zekere angstvalligheid benaderden. Momenteel zitten reeds een vijftigtal jongeren in het traject. De samenwerking met reguliere thuiszorgorganisatie biedt een stevige verankering. We zien een hoog potentieel voor de transfereerbaarheid van deze aanpak en resultaten naar andere grootstedelijke omgevingen die met een gelijkaardige problematiek te maken hebben.”

Met deze geldprijs van 10.000 euro kan het project ‘Cultuur-sensitieve zorgambassadeurs’ verder uitgebouwd worden. 

  

De 3 genomineerden

Ten Dries - De ziekenhuismap van ten Dries
Annendael vzw - Rooming-in bij opname voor acute psychische crisis
Familiehulp (ism EVA vzw, VUB, Kenniscentrum Woonzorg Brussel en verschillende thuiszorgorganisaties zoals Solidariteit voor het Gezin, Thuiszorg en Aksent VZW) - 
Innovatief wijkzorgmodel wil gemeenschappen met elkaar verbinden

Bekijk hieronder alvast de voorstelling van de 3 genomineerden.
Winnaar van de Publieksprijs

Sinds 2017 is er ook een Publieksprijs, die voor het eerst gewonnen werd door DVC Sint Jozef. De organisatie biedt eenvoudige en gespecialiseerde diensten voor meer dan duizend mensen met (een vermoeden van) een beperking. Het publiek kon vooraf stemmen via onze site voor zijn favoriete Zorgverhaal en het was het verpleegoproepsysteem van DVC Sint-Jozef dat op het meeste bijval kon rekenen.

Dit is een gloednieuw systeem waarbij bijvoorbeeld oproepen niet via de telefoon afgemeld worden, voor elke oproep dient men naar de desbetreffende kamer te gaan. Er werden drie kleine piepjes in het systeem geïntegreerd zodat elke cliënt hoort dat hij een akoestisch alarm heeft kunnen genereren. Het hoogtepunt in heel dit dossier was het succesvol koppelen van een zuurstofapparaat aan het verpleegoproepsysteem.

DVC Sint-Jozef ging naar huis met een cheque van 2.500 euro om het project nog verder uit te breiden.  

  

De winnaar van het Zorgverhaal van het jaar 2016

Onafhankelijk Leven, de winnaar van het ‘Zorgverhaal van het jaar’, werd op 15 maart 2016 bekendgemaakt tijdens het Dag van de Zorgcongres en ontving een geldprijs van €10.000 om het project verder uit te bouwen.

Ontdek hier het winnende project van Onafhankelijk Leven.

De 3 genomineerden

Onafhankelijk Leven
De coachen en de advieslijn vormen samen de dienstverlening. Samen ondersteunen zij, vanop afstand of van zeer dichtbij mensen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB). Dankzij het PAB en de ondersteuning die ze daarbij krijgen, krijgen mensen met een beperking de kans om thuis te blijven wonen, hun eigen keuzes te maken en zelf over hun leven te beslissen.

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem
Verantwoord fixatiearm beleid bij bejaarde tot hoogbejaarde bewoners met een voornamelijk ernstig tot diep verstandelijke beperking met bijkomende gedrags-, functie- en zintuiglijke problemen.  De doelstelling is preventief werken naar valpreventie toe als alternatief voor fixatie. Een procedure (hoe preventief werken) en een protocol (wat te doen indien iemand gevallen is) werden grondig uitgewerkt, coaches per zorgeenheid gevormd en de praktijkrichtlijn val- en fractuurpreventie van het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen werden geduid en in gebruik genomen.

 

Landelijke Thuiszorg
Dankzij de samenwerking met een Woonzorgcentrum kan Landelijke Thuiszorg verwendagen aanbieden aan haar cliënten die kunnen kiezen uit een all-in dagpakket of een programma à la carte. Een kappersbeurt, een bezoek aan de pedicure, een massage, een bubbelbad... Landelijke Thuiszorg regelt de afspraken, zorgt voor het vervoer én de begeleiding door een verzorgende.

 

Bezoek onze Facebookpagina  •   
  •  

  •