Zorgkundige woonzorgcentrum 50% – 80% – 100%

Postcode en gemeente:

9270 Laarne

Functieomschrijving:

Hoofddoel van de functie:
– De optimale en de totale zorg opnemen voor de bewoner/gebruiker in de residentiële /semi- residentiële voorziening d.m.v. het geven van ondersteuning aan de verpleegkundigen en de meer verzorgende taken op zich nemen met als doel
– het creëren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf.
– Rapporteert aan de (hoofd)verpleegkundigen.

Resultaatsgebieden naar klanten/patiënten toe:
– U staat in voor de verzorgende handelingen zoals vastgelegd bij K.B. nr. 78 van 10 november 1967 met als doel
het algemeen welbevinden van de bewoner op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak te bevorderen of te
behouden.
– U respecteert de privacy van de bewoner, gebruiker, bezoeker, familie, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met
de verkregen informatie.

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie:
– U staat in voor verzorgende handelingen met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de bewoner te
bewaken, met oog voor de individuele noden. Dit houdt onder meer in dat u:
– Participeert in de dagelijkse te verlenen hygiënische zorgen aan de bewoner: o.a. geven van toiletten, baden,
knippen van nagels, haar- en baardverzorging, gebitsverzorging, mictietraining, ADL en PDL. De zelfzorg
begeleidt en bevordert,
– De bewoner respectvol benadert als persoon, rekening houdend met de individuele noden en wensen. (kledij,
juwelen, daginvulling,…),
– Huishoudelijke taken opneemt waaronder bedden opmaken en verschonen, transporteren vervuild
linnen/incontinentiemateriaal, de dagelijkse opschik en in orde houden van de leefruimte van de bewoners, het
afruimen van de tafels, reinigen van het sanitair, onderhoud van de hulpmiddelen (rolstoel, wandelstok, looprek)
– De voorbereiding van het maaltijdgebeuren doet en dat u voor de dagelijkse bedeling van dranken zorgt.
– U bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines te werken aan
kwaliteitsvolle zorg.
– U rapporteert en staat in voor het uitvoeren van administratieve handelingen met als doel de algemene
werking van de afdeling of de dienst te ondersteunen.
– U staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en
humane zorg- en dienstverlening.

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie:
Signaleren van problemen die worden vastgesteld bij de uitvoering van het werk.

Jobvereisten:

Kennisvereisten:
– Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de uitoefening van de functie
– Grondige kennis van de verzorgingstechnieken en EHBO
– Kennis van de software van de dienst
– Basiskennis van de Zorgband Leie en Schelde en de werking van de welzijnsvereniging in zijn geheel

Competentievereisten:
Klantgerichtheid
Betrokken zijn en kwalitatief handelen
Luisteren en empathie tonen
Peter-/meterschap opnemen
Integreren en synthetiseren
Plannen en organiseren
Besluitvaardigheid

Jobgerelateerde competenties:
– Proper linnen ontvangen en verdelen
– Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte sorteren
– Domein: Palliatieve zorgen
– De persoon met een zorgbehoefte over de verblijfsmodaliteiten op de afdeling informeren (installatie in de
kamer, bezoekuren, …)
– De persoon met een zorgbehoefte over de behandelingswijze thuis informeren
– De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
– De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen
– De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, … informeren
– Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze
activiteiten begeleiden
– Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte
instaan
– Domein: Geriatrie
– Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen
– De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen
– Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
– Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de
verpleegkundige
– Materiaal en instrumenten reinigen en desinfecteren
– Afval verwijderen
– Domein: Psychiatrie
– Opvolggegevens van de activiteiten registreren
– Informatie met het team uitwisselen

Ons aanbod:

Tewerkstelling in:
WZC Hof Ten Kouter Laarne

Contract
Vaste Job
3 ploegenstelsel

Loon conform de barema’s:
Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, zonder wisseldienst 11%, in een voltijdse functie aan de huidige index 1,8114) bedraagt € 2419,84 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt € 3098,38 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques: € 8 per gewerkte dag
  • Werknemersbijdrage van 1,09 euro
 • Ecocheques € 180
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Recht op 26 werkdagen betaalde vakantie
 • 11 feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, O.H Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december
 • Tussenkomst in openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Toegang tot vele kortingen via het voordelenplatform Ekivita
 • Overname van alle relevante anciënniteit
 • Toegang tot de Zorgband Academy!
Hoe solliciteren?

Solliciteren kan via volgende link: www.zorgband.be/jobs

Vermeld de referentie: 1585819535-4bac4d1a61

Woonzorgcentrum Hof ten Kouter
Kouterstraat 1
9270 Laarne
09/367.52.43
opname.hoftenkouter@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.