Zorgkundige woonzorgcentrum 50% – 80% – 100%

Postcode en gemeente:

9070 Destelbergen

Functieomschrijving:

Hoofddoel van de functie
De optimale en de totale zorg opnemen voor de bewoner/gebruiker in de residentiële /semi- residentiële voorziening d.m.v. het geven van ondersteuning aan de verpleegkundigen en de meer verzorgende taken op zich nemen met als doel het creëren van een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf.
Rapporteert aan de (hoofd)verpleegkundigen.

 

Resultaatsgebieden naar klanten/patiënten toe:

 • U staat in voor de verzorgende handelingen zoals vastgelegd bij K.B. nr. 78 van 10 november 1967 met als doel het algemeen welbevinden van de bewoner op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak te bevorderen of te
  behouden.
 • U respecteert de privacy van de bewoner, gebruiker, bezoeker, familie, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie:

 • U staat in voor verzorgende handelingen met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de bewoner te
  bewaken, met oog voor de individuele noden. Dit houdt onder meer in dat u:
 • Participeert in de dagelijkse te verlenen hygiënische zorgen aan de bewoner: o.a. geven van toiletten, baden,
  knippen van nagels, haar- en baardverzorging, gebitsverzorging, mictietraining, ADL en PDL. De zelfzorg
  begeleidt en bevordert,
 • De bewoner respectvol benadert als persoon, rekening houdend met de individuele noden en wensen. (kledij,
  juwelen, daginvulling,…),
 • Huishoudelijke taken opneemt waaronder bedden opmaken en verschonen, transporteren vervuild
  linnen/incontinentiemateriaal, de dagelijkse opschik en in orde houden van de leefruimte van de bewoners, het afruimen van de tafels, reinigen van het sanitair, onderhoud van de hulpmiddelen (rolstoel, wandelstok, looprek)
 • De voorbereiding van het maaltijdgebeuren doet en dat u voor de dagelijkse bedeling van dranken zorgt.
 • U bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines te werken aan
  kwaliteitsvolle zorg.
 • U rapporteert en staat in voor het uitvoeren van administratieve handelingen met als doel de algemene
  werking van de afdeling of de dienst te ondersteunen.
 • U staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en
  humane zorg- en dienstverlening.

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie:

 • Signaleren van problemen die worden vastgesteld bij de uitvoering van het werk.
Jobvereisten:

Kennisvereisten:
Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de uitoefening van de functie
Grondige kennis van de verzorgingstechnieken en EHBO
Kennis van de software van de dienst
Basiskennis van de Zorgband Leie en Schelde en de werking van de welzijnsvereniging in zijn geheel

Competentievereisten:
Klantgerichtheid
Betrokken zijn en kwalitatief handelen
Luisteren en empathie tonen
Peter-/meterschap opnemen
Integreren en synthetiseren
Plannen en organiseren
Besluitvaardigheid

Jobgerelateerde competenties
Proper linnen ontvangen en verdelen
Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte sorteren
Domein: Palliatieve zorgen
De persoon met een zorgbehoefte over de verblijfsmodaliteiten op de afdeling informeren (installatie in de
kamer, bezoekuren, …)
De persoon met een zorgbehoefte over de behandelingswijze thuis informeren
De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen
De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, … informeren
Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze
activiteiten begeleiden
Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte
instaan
Domein: Geriatrie
Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen
De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen
Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de
verpleegkundige
Materiaal en instrumenten reinigen en desinfecteren
Afval verwijderen
Domein: Psychiatrie
Opvolggegevens van de activiteiten registreren
Informatie met het team uitwisselen

Ons aanbod:

Tewerkstelling in één van volgende locaties:

 • WZC het Berkenhof Merelbeke
 • WZC Lemberge
 • WZC Wielkine Nazareth
 • WZC Hof Ten Kouter Laarne
 • WZC Kouterhof Destelbergen

Loon conform de barema’s:
Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, zonder wisseldienst 11%, in een voltijdse functie aan de huidige index 1,8114) bedraagt € 2419,84 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt € 3098,38 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques: € 8 per gewerkte dag, werknemersbijdrage van 1,09 euro
 • Ecocheques € 180
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Recht op 26 werkdagen betaalde vakantie
 • 11 feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, O.H Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december
 • Tussenkomst in openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Toegang tot vele kortingen via het voordelenplatform Ekivita
 • Overname van alle relevante anciënniteit
 • Toegang tot de Zorgband Academy!
Hoe solliciteren?

Solliciteren kan via volgende link: www.zorgband.be/jobs

Dagverzorgingscentrum De Triangel
Steenvoordestraat 36/001
9070 Destelbergen (Heusden)
09 210 82 62
shikha.decock@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.