Zorgkundige – onbepaalde duur/aanleg werfreserve

Postcode en gemeente:

9940 Evergem

Functieomschrijving:

Wij zijn binnen Zorgbedrijf Meetjesland nog op zoek naar zorgkundigen (verschillende mogelijkheden qua aantal uren tewerkstelling en op verschillende campussen: Evergem – Maldegem – Nevele). Het gaat om een contracten onbepaalde duur.
De vacature wordt zo snel mogelijk ingevuld, in overleg met de kandidaat.
Voor de wzc’s waar momenteel geen vrije plaatsen zijn, wordt een wervingsreserve aangelegd.

Er wordt een vergelijkende aanwervingsprocedure georganiseerd met het oog op een contractuele aanstelling voor onbepaalde duur voor de functie van zorgkundige (IFIC categorie 11 of 11 bis).

Jobvereisten:

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister. Als op het uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag u dit schriftelijk toelichten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het uitoefenen van de functie van zorgkundige.
 • Je beschikt bovendien over een visum als zorgkundige.
 • Schoolverlaters: studeer je af eind juni en wil je graag vooruitzicht na jouw studies? Ook jij bent welkom voor een mondeling gesprek!

 

Kandidaturen moeten ingediend zijn ten laatste op 30 april 2022.

 

Selectieproeven:
De dienst HRM zal jou, na indiening van de kandidaturen, contacteren en indien je voldoet aan de voorwaarden, uitnodigen voor een mondelinge proef.
De mondelinge proeven zijn voorzien op 10 mei 2022 + 11 mei 2022.

 

Vereiste documenten:

 • motivatiebrief
 • curriculum vitae
 • recent uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)*
 • kopie van het diploma
 • visum zorgkundige

*het uittreksel kan ook op later tijdstip ingediend worden, na uitnodiging voor een gesprek. Dit document wordt ingekeken en terugbezorgd aan de kandidaat of vernietigd. Dit document wordt niet bewaard door het Zorgbedrijf.

Ons aanbod:

Uurrooster
Je werkt volgens het systeem van roulementen (ook weekendwerk).

Loonelementen
Je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal IFIC 11 of 11 bis. Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.

Knelpuntberoep: Beroepservaring uit de openbare sector en relevante beroepservaring uit de privésector en als zelfstandige wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring uit de openbare sector, privésector en als zelfstandige wordt ook integraal overgenomen voor het bepalen van de schaalanciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend.

Extralegale voordelen

 • Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering);
 • Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 8 (werkgeversaandeel: € 6,91);
 • Fietsvergoeding van 24 cent per kilometer;
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer;
 • Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar);
 • Personeelsvoordelen zoals winkelkortingen, dieren- en pretparkkortingen, cinemakortingen, …;
 • Gratis griepvaccin in het najaar.

Bijkomende vergoedingen
Je krijgt een toeslag voor prestaties op zaterdag, zondag, feestdag, avond en nacht.

Arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanmaatregelen
Je hebt recht op de eindeloopbaanmaatregelen vanaf 45 jaar. Dit is een vrijstelling van arbeidsprestaties van 2, 4 of 6 uren per week (voor een voltijdse betrekking).

 

Hoe solliciteren?

Gan naar de website van Zorgbedrijf Meetjesland – openstaande vacatures – tegel zorgkundige onbepaalde duur en dien jouw gegevens in.

Zorgbedrijf Meetjesland wv | Hier zetten we jou centraal (jobtoolz.com)

Zorgbedrijf Meetjesland
Hooiwege 4
9940 Evergem
093 57 32 07
onthaal.terhollebeke@zorgbedrijfmeetjesland.be
https://www.zorgbedrijfmeetjesland.be/

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.