Zorgkundige afdeling jongdementie 50% – 80% – 100%

Postcode en gemeente:

9820 Merelbeke

Functieomschrijving:

Hoofddoel van de functie
Je werkt samen met het multidisciplinair team van verpleegkundigen, orthopedagoog, ergotherapeut en kinesist. Samen zorgen jullie voor een warme zorg in een huiselijk klimaat. Je draagt bij tot de dagelijkse zorg en het woon- en leefklimaat op de afdeling van personen met jongdementie (12 bewoners met jongdementie).
Je bent in staat om emotioneel nabij te zijn en je kan gebeurtenissen voldoende loslaten. Je kan oplossingsgericht te denken en je legt de nodige creativiteit aan de dag. Je kan een sterke band opbouwen met familie en mantelzorgers en zorgt voor een vertrouwensrelatie.
Je werkt shiften tussen 6u30 en 21u30, je werkt één op twee weekends en op feestdagen.
Rapporteert aan de (hoofd)verpleegkundigen.

Resultaatsgebieden naar klanten/patiënten toe:

 • U staat in voor de verzorgende handelingen zoals vastgelegd bij K.B. nr. 78 van 10 november 1967 met als doel het algemeen welbevinden van de bewoner op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak te bevorderen of te behouden.
 • U respecteert de privacy van de bewoner, gebruiker, bezoeker, familie, enz. U gaat hierbij vertrouwelijk om met de verkregen informatie

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie:

 • U staat in voor verzorgende handelingen met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de bewoner te bewaken, met oog voor de individuele noden. Dit houdt onder meer in dat u:
 • Participeert in de dagelijkse te verlenen hygiënische zorgen aan de bewoner: o.a. geven van toiletten, baden, knippen van nagels, haar- en baardverzorging, gebitsverzorging, mictietraining, ADL en PDL. De zelfzorg begeleidt en bevordert,
 • De bewoner respectvol benadert als persoon, rekening houdend met de individuele noden en wensen. (kledij, juwelen, daginvulling,…),
 • Huishoudelijke taken opneemt waaronder bedden opmaken en verschonen, transporteren vervuild linnen/incontinentiemateriaal, de dagelijkse opschik en in orde houden van de leefruimte van de bewoners, het afruimen van de tafels, reinigen van het sanitair, onderhoud van de hulpmiddelen (rolstoel, wandelstok, looprek)
 • De voorbereiding van het maaltijdgebeuren doet en dat u voor de dagelijkse bedeling van dranken zorgt.
 • U bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines te werken aan kwaliteitsvolle zorg.
 • U rapporteert en staat in voor het uitvoeren van administratieve handelingen met als doel de algemene werking van de afdeling of de dienst te ondersteunen.
 • U staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en humane zorg- en dienstverlening.

Resultaatsgebieden op het vlak van verbetering en innovatie:

 • Signaleren van problemen die worden vastgesteld bij de uitvoering van het werk.
Jobvereisten:

Profiel

Kennisvereisten:
– Kennis van de specifieke wetgeving in verband met de uitoefening van de functie
– Grondige kennis van de verzorgingstechnieken en EHBO
– Kennis van de software van de dienst
– Basiskennis van de Zorgband Leie en Schelde en de werking van de welzijnsvereniging in zijn geheel

Competentievereisten:
– Klantgerichtheid
– Betrokken zijn en kwalitatief handelen
– Luisteren en empathie tonen
– Peter-/meterschap opnemen
– Integreren en synthetiseren
– Plannen en organiseren
– Besluitvaardigheid

Jobgerelateerde competenties
– Opvolggegevens van de activiteiten registreren
– Informatie met het team uitwisselen
– De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
– Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen
– De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
– Personen met een zorgbehoefte over mogelijkheden tot ontspanningsactiviteiten informeren of hen tijdens deze
activiteiten begeleiden
– Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte
instaan
– De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
– De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen
– De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, … informeren
– De persoon met een zorgbehoefte over de verblijfsmodaliteiten op de afdeling informeren (installatie in de
kamer, bezoekuren, …)
– De persoon met een zorgbehoefte over de behandelingswijze thuis informeren

Ons aanbod:

Tewerkstelling in het zorgcentrum te Lemberge (Merelbeke)
Loon conform de barema’s:
Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit in een voltijdse functie aan de huidige index 1,8114) bedraagt:
2419,84 euro bruto per maand aan 0 jaar anciënniteit
3098,38 euro bruto per maand maximumsalaris na 35 jaar anciënniteit

Contract

 • Vaste Job
 • Voltijds
 • 3 ploegenstelsel

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques: € 8 per gewerkte dag
 • Werknemersbijdrage van 1,09 euro
 • Ecocheques € 180
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Recht op 26 werkdagen betaalde vakantie
 • 11 feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, O.H Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1november, 11 november, 25 december
 • Tussenkomst in openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Toegang tot vele kortingen via het voordelenplatform Ekivita
 • Overname van alle relevante anciënniteit
Hoe solliciteren?

Solliciteren kan via volgende link: www.zorgband.be/jobs
Vermeld de referentie: 1645456667-9b32dc3380

Revalidatieziekenhuis Lemberge
Salisburylaan 100
9820 Lemberge (Merelbeke)
09/272.20.00
revalidatie.lemberge@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.