Vliegende ploeg: verpleegkundigen en zorgkundigen

Postcode en gemeente:

9940 Evergem

Functieomschrijving:

Wij zijn binnen Zorgbedrijf Meetjesland nog op zoek naar verpleegkundigen en zorgkundigen voor een vliegende ploeg om onze tekorten op de werkvloer te kunnen invullen.

Deze vliegende ploeg wordt ingezet over onze 5 woonzorgcentra: WZC Ter Caele (Evergem) – WZC Ten Oudenvoorde Ertvelde) – WZC Ter Hollebeke (Sleidinge) – WZC Warmhof (Maldegem) – WZC Ter Leenen (Deinze/Nevele).

Het gaat om een contracten onbepaalde duur. Dit kan zowel voltijds als deeltijds (ten minste halftijds 19/38).

 

Wij zoeken minstens 3 medewerkers om met deze ploeg van start te gaan (afhankelijk van keuze tewerkstellingsbreuk).

De aansturing van deze medewerkers zal centraal én objectief gebeuren vanuit de hoofdzetel door een coördinator flexibele bestaffing (functie wordt later ingevuld).

Er wordt een vergelijkende aanwervingsprocedure georganiseerd met aanleg van een werfreserve met het oog op een contractuele aanstelling voor onbepaalde duur voor de functie van verpleegkundige of zorgkundige voor de vliegende ploeg. De vacature wordt zo snel mogelijk ingevuld, in overleg met de kandidaat.

 

Jobvereisten:

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.

 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister. Als op het uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag u dit schriftelijk toelichten.

 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.

 

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Verpleegkundige: je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het uitoefenen van de functie van verpleegkundige.

 • Zorgkundige: Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het uitoefenen van de functie van zorgkundige.

Je beschikt bovendien over een visum als zorgkundige.

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

   

Selectieproeven:

De dienst HRM zal jou, na indiening van de kandidaturen, contacteren en indien je voldoet aan de voorwaarden, uitnodigen voor een mondeling gesprek.

De datum wordt bepaald in onderling overleg.

 

Vereiste documenten:

 • motivatiebrief

 • curriculum vitae

 • recent uittreksel uit het strafregister (maximum 3 maanden oud)*

 • kopie van het diploma

 • rijbewijs B

 

Ons aanbod:

Loonelementen:

 • Verpleegkundige: je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal IFIC 14 (Bachelor) IFIC 14 b (HBO-5) in de verpleegkundige (zie onder voor de uitgewerkte salarisschaal, de bedragen worden verhoogd met de huidige index ). Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.

 

 • Zorgkundige: je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal IFIC 11 (zie onder voor de uitgewerkte salarisschaal, de bedragen worden verhoogd met de huidige index). Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.

 

 • Knelpuntberoep: Beroepservaring uit de openbare sector en relevante beroepservaring uit de privésector en als zelfstandige wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring uit de openbare sector, privésector en als zelfstandige wordt ook integraal overgenomen voor het bepalen van de schaalanciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend.

   

Extralegale voordelen:

 • Smartphone met belkrediet (voordeel alle aard)

 • Bedrijfswagen met belettering + tankkaart (voordeel alle aard), ook voor privégebruik

 • Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 8 (werkgeversaandeel: € 6,91)

 • Ecocheques ter waarde van 200 euro (a rato prestaties)

 • 2de pensioenpijler: toelage bedraagt 3% van het pensioengevende jaarloon

 • Eindejaarstoelage

 • Fietsvergoeding van 24 cent per kilometer

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer

 • Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering)

 • Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen a rato prestaties en 11 feestdagen per jaar)

 • Personeelsvoordelen zoals winkelkortingen, dieren- en pretparkkortingen, cinemakortingen,  …

 • Gratis griepvaccin in het najaar

 

Bijkomende vergoedingen:

Je krijgt een toeslag voor prestaties op zaterdag, zondag, feestdag, avond en nacht.

 

Arbeidsduurvermindering en eindeloopbaanmaatregelen:

Je hebt recht op de eindeloopbaanmaatregelen vanaf de leeftijd van 45 jaar. Dit is een vrijstelling van arbeidsprestaties van 2, 4 of 6 uren per week (voor een voltijdse betrekking).

 

Uurrooster:

Je tewerkstelling ziet er als volgt uit:

 • enkel vroege of late diensten, geen nachtdienst! Enkel bij nood is oproep tot nachtdienst mogelijk – enkel mits jouw akkoord.

 • enkel in blokken van een volledige werkdag van gemiddeld 7u36 (ook als je deeltijds werkt).

 • max. 1 weekend per maand werken, tenzij mits akkoord van jou als medewerker is een extra weekend mogelijk.

 • mogelijkheid tot overstappen naar een vaste ploeg van een WZC bij vacante plaats.

Hoe solliciteren?

Verstuur je brief naar Zorgbedrijf Meetjesland, ter attentie van dienst HRM, Sleidinge-Dorp 43, 9940 Evergem;
• Geef je kandidatuur persoonlijk af op de dienst HRM van Zorgbedrijf Meetjesland, Sleidinge-Dorp 43 tegen
ontvangstbewijs;
• Solliciteer bij voorkeur online op www.zorgbedrijfmeetjesland.be/vacatures


Andere vacatures bij deze organisatie:

Zorgbedrijf Meetjesland
Graaf van Hoornestraat 26
9850 Deinze
09 371 54 00
onthaal.terleenen@zorgbedrijfmeetjesland.be
https://www.zorgbedrijfmeetjesland.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.