Verzorgende

Postcode en gemeente:

9940 Evergem

Functieomschrijving:

Je werkt bij cliënten aan huis en werkt onder leiding van en rapporteert aan een coördinator thuiszorg. Je hebt geen ondergeschikten.

De dienst gezinszorg bestaat uit persoonsverzorging, huishoudelijke hulp en schoonmaakhulp, alsook de daarmee verband houdende algemene psychosociale en pedagogische ondersteuning en begeleiding in het natuurlijk thuismilieu van de gebruiker (ouderen (65+), gezinnen en personen met een handicap.

Jobvereisten:

Om in aanmerking te komen voor de functie van verzorgende moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Toelatingsvoorwaarden:

 • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
 • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking: dit moet blijken uit een recent uittreksel uit het strafregister. Als op het uittreksel een ongunstige vermelding voorkomt, dan mag u dit schriftelijk toelichten.
 • Je bent medisch geschikt voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Aanwervingsvoorwaarden:

 • Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot het uitoefenen van de functie van verzorgende
Ons aanbod:

Loonelementen

Je wordt bezoldigd op grond van de salarisschaal C1-C2.  Op vraag kan een loonsimulatie bezorgd worden om een zicht te krijgen op de maandelijkse uitbetaling.

 

Knelpuntberoep: Beroepservaring uit de openbare sector en relevante beroepservaring uit de privésector en als zelfstandige wordt volledig overgenomen voor het bepalen van de geldelijke anciënniteit. Relevante beroepservaring uit de openbare sector, privésector en als zelfstandige wordt ook integraal overgenomen voor het bepalen van de schaalanciënniteit. Deeltijdse diensten die werden gepresteerd voor 2008, worden gedeeltelijk verrekend.

Extralegale voordelen

 • Hospitalisatieverzekering (mogelijkheid om aan te sluiten tot de collectieve verzekering, de premie wordt gedurende het eerste jaar tewerkstelling zelf ten laste genomen)
 • Maaltijdcheques met een zichtwaarde van € 8 (werkgeversaandeel: € 6,91)
 • Fietsvergoeding van 23 cent per kilometer
 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer
 • Een aantrekkelijke verlof- en feestdagenregeling (23 verlofdagen en 11 feestdagen per jaar)
 • Personeelsvoordelen zoals winkelkortingen, dieren- en pretparkkortingen, cinemakortingen,  …
 • Gratis griepvaccin in het najaar
Hoe solliciteren?

Bezorg ons je kandidatuur op een van volgende manieren:

 • Verstuur je brief naar Zorgbedrijf Meetjesland, ter attentie van dienst HRM, Sleidinge-Dorp 43, 9940 Evergem;
 • Geef je kandidatuur persoonlijk af op de dienst HRM van Zorgbedrijf Meetjesland, Sleidinge-Dorp 43 tegen ontvangstbewijs;
 • Solliciteer bij voorkeur online op zorgbedrijfmeetjesland.be

Zorgbedrijf Meetjesland
Hooiwege 4
9940 Evergem
093 57 32 07
onthaal.terhollebeke@zorgbedrijfmeetjesland.be
https://www.zorgbedrijfmeetjesland.be/

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.