Verpleegkundige/zorgkundige mobiele equipe – met bedrijfswagen

Postcode en gemeente:

9820 - 9270 - 9070 - 9810 Merelbeke - Laarne - Destelbergen – Nazareth

Functieomschrijving:

De optimale en de totale zorg opnemen voor de bewoner/gebruiker in de residentiële /semiresidentiële voorziening d.m.v. het geven van ondersteuning aan de verpleegkundigen en de meer
verzorgende taken op zich nemen met als doel het creëren van een zo comfortabel en aangenaam
mogelijk verblijf.
Rapporteert aan de (hoofd)verpleegkundigen.

Resultaatsgebieden naar klanten/patiënten toe:
U staat in voor de verzorgende handelingen zoals vastgelegd bij K.B. nr. 78 van 10 november 1967
met als doel het algemeen welbevinden van de bewoner op lichamelijk, geestelijk en sociaal vlak
te bevorderen of te behouden.
• U respecteert de privacy van de bewoner, gebruiker, bezoeker, familie, enz. U gaat hierbij
vertrouwelijk om met de verkregen informatie.

Resultaatsgebieden op het vlak van organisatie:
• U staat in voor verzorgende handelingen met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de
bewoner te bewaken, met oog voor de individuele noden. Dit houdt onder meer in dat u:
• Participeert in de dagelijkse te verlenen hygiënische zorgen aan de bewoner: o.a. geven van
toiletten, baden, knippen van nagels, haar- en baardverzorging, gebitsverzorging, mictietraining,
ADL en PDL. De zelfzorg begeleidt en bevordert,
9Inlichtingenbundel |
• De bewoner respectvol benadert als persoon, rekening houdend met de individuele noden en
wensen. (kledij, juwelen, daginvulling,…),
• Huishoudelijke taken opneemt waaronder bedden opmaken en verschonen, transporteren
vervuild linnen/incontinentiemateriaal, de dagelijkse opschik en in orde houden van de leefruimte
van de bewoners, het afruimen van de tafels, reinigen van het sanitair, onderhoud van de
hulpmiddelen (rolstoel, wandelstok, looprek)
• De voorbereiding van het maaltijdgebeuren doet en dat u voor de dagelijkse bedeling van dranken
zorgt.
• U bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines te werken
aan kwaliteitsvolle zorg.
• U rapporteert en staat in voor het uitvoeren van administratieve handelingen met als doel de
algemene werking van de afdeling of de dienst te ondersteunen.
• U staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief
hoogstaande en humane zorg- en dienstverlening.

Jobvereisten:
 • Diploma verpleging gegradueerd of bachelor in de verpleegkundige – zorgkundige diploma +
  visum)
 • een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor ze
  solliciteren;
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten;
 • medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving
  betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
 • De vereiste inzake taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken,
  gecoördineerd op 18 juli 1966 (en latere wijzigingen), zoals bepaald door het decreet van 18
  november 2011 tot regeling van het bewijs van taalkennis (en latere wijzigingen);
 • Slagen voor de selectieprocedure;
 • Beschikken over een recent uittreksel uit het strafregister.
Ons aanbod:

Loon:

Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit in een voltijdse functie aan de huidige index 1,9607) bedraagt:

CAT 14 B (HBO 5)

 • 2830.28 euro bruto per maand aan 0 jaar anciënniteit
 • 4306.73 euro bruto per maand maximumsalaris na 35 jaar anciënniteit

CAT 14  (bachelor)

 • 3061.19 euro bruto per maand aan 0 jaar anciënniteit
 • 4835.79 euro bruto per maand maximumsalaris na 35 jaar anciënniteit

CAT 11 (zorgkundige)

 • 2619.16 euro bruto per maand aan 0 jaar anciënniteit
 • 3353.59 euro bruto per maand maximumsalaris na 35 jaar anciënniteit


Extralegale voordelen:

 • Bedrijfswagen
 • Maaltijdcheques
 • Ecocheques
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tussenkomst in openbaar vervoer
 • Voordelenplatform (korting bij een groot aantal winkelketens)
 • Recht op 26 betaalde vakantiedagen
Hoe solliciteren?

https://www.zorgband.be/jobs

of

Per post:
Zorgband Leie en Schelde, t.a.v. Personeelsdienst (cluster selectie)
Salisburylaan 100
9820 Merelbeke

of

selectie@zorgband.be

Zorgband Leie en Schelde
Poelstraat 35
9820 Merelbeke
09 210 74 70
nele.decaluwe@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.