Verpleegkundige woonzorgcentrum 50% – 80% – 100%

Postcode en gemeente:

9270 Laarne

Functieomschrijving:

Als verpleegkundige sta je in voor verpleegkundige en verzorgende handelingen met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de bewoner te bewaken, met oog voor de individuele noden. Dit houdt onder meer in dat u:
– Participeert in de dagelijkse te verlenen hygiënische zorgen aan de bewoner: o.a. geven van toiletten, baden,
knippen van nagels, haar- en baardverzorging, gebitsverzorging, mictietraining, ADL en PDL,…
– Verpleegkundige zorgen toedient en vitale parameters observeert,
– De zelfzorg begeleidt en bevordert,
– De bewoner respectvol benadert als persoon, rekening houdend met de individuele noden en wensen. (kledij,
juwelen, daginvulling,…),
– Huishoudelijke taken opneemt waaronder bedden opmaken en verschonen, transporteren van vervuild
linnen/incontinentiemateriaal, de dagelijkse opschik en in orde houden van de leefruimte van de bewoners
– De voorbereiding van het maaltijdgebeuren doet en dat je voor de dagelijkse bedeling van dranken zorgt.
– Je bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines te werken aan
kwaliteitsvolle zorg.
– Je rapporteert en staat in voor het uitvoeren van administratieve handelingen met als doel de algemene
werking van de afdeling of de dienst te ondersteunen.
– Je staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en
humane zorg- en dienstverlening.

Jobvereisten:

Houder zijn van volgend diploma:

Verpleegkundige (bachelor):
– Ofwel een diploma van gegradueerd verple(e)g(st)er A1 of gerechtigd zijn de titel te voeren bij toepassing van
artikel 25 van de KB van 17 augustus 1957, gewijzigd bij KB van 21 juli 1960, 27 oktober 1961 en 24 december 1966
– Ofwel een bachelordiploma in de verpleegkunde
– Ofwel een bachelordiploma in de vroedkunde

Verpleegkundige (gegradueerd):
– brevet van ziekenhuisverple(e)g(st)er of een diploma van verplegende van een hoger niveau.

Kennisvereisten: 
– Elementaire kennis van de overkoepelende algemene regelgeving
– Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de uitoefening van de functie en met de afdeling:
woonzorgdecreet
– Grondige kennis van verpleging- en verzorgingstechnieken en EHBO
– Basiskennis van de software van de dienst
– Basiskennis van de Zorgband Leie en Schelde en de werking van de welzijnsvereniging in zijn geheel

Competenties:

– Klantgerichtheid
– Betrokken zijn en kwalitatief handelen
– Luisteren en empathie tonen
– Peter-/meterschap opnemen
– Adviseren
– Effectief presenteren
– Creatief denken
– Objectieven stellen
– Oordeelsvorming
– Verantwoordelijkheid opnemen

Jobgerelateerde competenties
– De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, …)
– De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
– De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een
zorgbehoefte, archivering, …) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden
– De eigen deskundigheid ontwikkelen
– Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte
– Het verpleegkundig materiaal voorbereiden
– De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
– Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten behandelen (desinfecteren,
ontsmetten, steriliseren)
– Activiteiten: Palliatieve zorg
– De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, …)
– De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren
– Verpleegkundige zorg verlenen
– Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, …)
– Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, …)
– Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
– Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan
(opstaan, lopen, verzorging na een operatie, …)
– Activiteiten: Ouderenzorg

Ons aanbod:

Tewerkstelling in:
Woonzorgcentrum Hof Ten Kouter in Laarne

Loon conform het IFIC-barema:
– Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, zonder wisseldienst 11%, in een voltijdse functie aan de huidige index 1,8114) bedraagt:
Voor gegradueerd verpleegkundigen: €2.614,90 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €3.978,99 bruto
per maand (na 35 jaar anciënniteit).
Voor bachelors in de verpleegkunde: €2.828,23 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €4.467,78 bruto
per maand (na 35 jaar anciënniteit).

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques: € 8 per gewerkte dag
  • Werknemersbijdrage van 1,09 euro
 • Ecocheques € 180
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Recht op 26 werkdagen betaalde vakantie
 • 11 feestdagen: 1 januari, Paasmaandag, 1 mei, O.H Hemelvaart, Pinkstermaandag, 11 juli, 21 juli, 15 augustus, 1 november, 11 november, 25 december
 • Tussenkomst in openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • Toegang tot vele kortingen via het voordelenplatform Ekivita
 • Overname van alle relevante anciënniteit
 • Toegang tot de Zorgband Academy!
Hoe solliciteren?

Via www.zorgband.be/jobs

Vermeld de referentie: 1646906555-e3ff40e204

Woonzorgcentrum Hof ten Kouter
Kouterstraat 1
9270 Laarne
09/367.52.43
opname.hoftenkouter@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.