Verpleegkundige woonzorgcentrum 50% – 80% – 100%

Postcode en gemeente:

9070 Destelbergen

Functieomschrijving:

Als verpleegkundige sta je in voor verpleegkundige en verzorgende handelingen met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de bewoner te bewaken, met oog voor de individuele noden. Dit houdt onder meer in dat u:

 • Participeert in de dagelijkse te verlenen hygiënische zorgen aan de bewoner: o.a. geven van toiletten, baden,
  knippen van nagels, haar- en baardverzorging, gebitsverzorging, mictietraining, ADL en PDL,…
 • Verpleegkundige zorgen toedient en vitale parameters observeert,
 • De zelfzorg begeleidt en bevordert,
 • De bewoner respectvol benadert als persoon, rekening houdend met de individuele noden en wensen. (kledij,
  juwelen, daginvulling,…),
 • Huishoudelijke taken opneemt waaronder bedden opmaken en verschonen, transporteren van vervuild
  linnen/incontinentiemateriaal, de dagelijkse opschik en in orde houden van de leefruimte van de bewoners
 • De voorbereiding van het maaltijdgebeuren doet en dat je voor de dagelijkse bedeling van dranken zorgt.
 • Je bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines te werken aan
  kwaliteitsvolle zorg.
 • Je rapporteert en staat in voor het uitvoeren van administratieve handelingen met als doel de algemene
  werking van de afdeling of de dienst te ondersteunen.
 • Je staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en
  humane zorg- en dienstverlening.
Jobvereisten:

Houder zijn van volgend diploma:
Verpleegkundige (bachelor):
– Ofwel een diploma van gegradueerd verple(e)g(st)er A1 of gerechtigd zijn de titel te voeren bij toepassing van
artikel 25 van de KB van 17 augustus 1957, gewijzigd bij KB van 21 juli 1960, 27 oktober 1961 en 24 december 1966
– Ofwel een bachelordiploma in de verpleegkunde
– Ofwel een bachelordiploma in de vroedkunde
Verpleegkundige (gegradueerd):
– brevet van ziekenhuisverple(e)g(st)er of een diploma van verplegende van een hoger niveau.

Kennisvereisten
Elementaire kennis van de overkoepelende algemene regelgeving
Grondige kennis van de specifieke wetgeving in verband met de uitoefening van de functie en met de afdeling:
woonzorgdecreet
Grondige kennis van verpleging- en verzorgingstechnieken en EHBO
Basiskennis van de software van de dienst
Basiskennis van de Zorgband Leie en Schelde en de werking van de welzijnsvereniging in zijn geheel

Competenties:
Klantgerichtheid
Betrokken zijn en kwalitatief handelen
Luisteren en empathie tonen
Peter-/meterschap opnemen
Adviseren
Effectief presenteren
Creatief denken
Objectieven stellen
Oordeelsvorming
Verantwoordelijkheid opnemen

Jobgerelateerde competenties
De klinische toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen (stabiliteit, excretie, gedrag, …)
De evolutie van de klinische toestand met het interdisciplinair team bespreken
De dossiers administratief opvolgen (aankomst en vertrek of overplaatsing van de persoon met een
zorgbehoefte, archivering, …) en de verpleegkundige verstrekkingen erin vermelden
De eigen deskundigheid ontwikkelen
Het zorgplan opstellen volgens de noden van de personen met een zorgbehoefte
Het verpleegkundig materiaal voorbereiden
De fysieke veiligheid en gezondheid van de persoon met een zorgbehoefte bewaken
Het medisch afval en het herbruikbaar medisch materieel behandelen of laten behandelen (desinfecteren,
ontsmetten, steriliseren)
Activiteiten: Palliatieve zorg
De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bepalen (klinisch, psychisch, …)
De verzamelde informatie in het patiëntendossier noteren
Verpleegkundige zorg verlenen
Met de persoon met een zorgbehoefte communiceren (beleving, pijn, …)
Het patiëntendossier aanvullen (incidenten, wijzigingen in de klinische toestand, …)
Palliatieve zorg, stervensbegeleiding en begeleiding bij de verwerking van het rouwproces verlenen
Voor de activiteiten van het dagelijks leven en het comfort van de persoon met een zorgbehoefte instaan
(opstaan, lopen, verzorging na een operatie, …)
Activiteiten: Ouderenzorg

Ons aanbod:

Tewerkstelling in

 • WZC het Berkenhof in Merelbeke
 • WZC Hof Ten Kouter in Laarne
 • WZC Kouterhof in Destelbergen
 • WZC Wielkine in Nazareth
 • Zorgcentrum Lemberge in Merelbeke

Contract

 • Vaste Job
 • Voltijds
 • 3 ploegenstelsel

 

Loon conform het IFIC-barema:
Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, zonder wisseldienst 11%, in een voltijdse functie aan de huidige index 1,8114) bedraagt:

 • Voor gegradueerd verpleegkundigen: €2.614,90 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €3.978,99 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).
 • Voor bachelors in de verpleegkunde: €2.828,23 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €4.467,78 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques
 • Ecocheques
 • Fietsvergoeding
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tussenkomst in openbaar vervoer
 • Voordelenplatform (korting bij een groot aantal winkelketens en uitstappen)
 • Onmiddellijk recht op betaalde vakantiedagen (26 dagen op jaarbasis)
 • Overname van alle relevante anciënniteit
Hoe solliciteren?

Solliciteren kan via volgende link: www.zorgband.be/jobs

Dagverzorgingscentrum De Triangel
Steenvoordestraat 36/001
9070 Destelbergen (Heusden)
09 210 82 62
shikha.decock@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.