Verpleegkundige woonzorgcentrum 50% – 80% – 100%

Postcode en gemeente:

9820 - 9270 - 9070 - 9810 Merelbeke - Lemberge - Laarne - Destelbergen - Nazareth

Functieomschrijving:

 Als verpleegkundige sta je in voor verpleegkundige en verzorgende handelingen met als doel de levenskwaliteit en het comfort van de bewoner te bewaken, met oog voor de individuele noden. Dit houdt onder meer in dat u:

 • Participeert in de dagelijkse te verlenen hygiënische zorgen aan de bewoner: o.a. geven van toiletten, baden, knippen van nagels, haar- en baardverzorging, gebitsverzorging, mictietraining, ADL en PDL,…
 • Verpleegkundige zorgen toedient en vitale parameters observeert,
 • De zelfzorg begeleidt en bevordert,
 • De bewoner respectvol benadert als persoon, rekening houdend met de individuele noden en wensen. (kledij, juwelen, daginvulling,…),
 • Huishoudelijke taken opneemt waaronder bedden opmaken en verschonen, transporteren van vervuild linnen/incontinentiemateriaal, de dagelijkse opschik en in orde houden van de leefruimte van de bewoners
 • De voorbereiding van het maaltijdgebeuren doet en dat je voor de dagelijkse bedeling van dranken zorgt.
 • Je bent lid van een multidisciplinair team met als doel samen met andere disciplines te werken aan kwaliteitsvolle zorg.
 • Je rapporteert en staat in voor het uitvoeren van administratieve handelingen met als doel de algemene werking van de afdeling of de dienst te ondersteunen.
 • Je staat in voor de kwaliteitszorg met als doel het realiseren en bewaken van een kwalitatief hoogstaande en humane zorg- en dienstverlening.
Jobvereisten:

Verpleegkundige (bachelor):
houder zijn van: Ofwel een diploma van gegradueerd verple(e)g(st)er A1 of gerechtigd zijn de
titel te voeren bij toepassing van artikel 25 van de KB van 17 augustus 1957,
gewijzigd bij KB van 21 juli 1960, 27 oktober 1961 en 24 december 1966
Ofwel een bachelordiploma in de verpleegkunde
Ofwel een bachelordiploma in de vroedkunde

Verpleegkundige (gegradueerd): brevet van ziekenhuisverple(e)g(st)er of een diploma
van verplegende van een hoger niveau.

 
Ons aanbod:
 • WZC het Berkenhof in Merelbeke
 • WZC Hof Ten Kouter in Laarne
 • WZC Kouterhof in Destelbergen
 • WZC Wielkine in Nazareth
 • Zorgcentrum Lemberge in Merelbeke

Loon conform het IFIC-barema: 

Je bruto beginsalaris (zonder relevante anciënniteit, zonder wisseldienst 11%, in een voltijdse functie aan de huidige index 1,8845) bedraagt:

 • Voor gegradueerd verpleegkundigen: €2.720,49 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €4.139,67 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).
 • Voor bachelors in de verpleegkunde: €2.942,44 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt €4.648,21 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).

Extralegale voordelen:

 • Maaltijdcheques
 • Ecocheques
 • Fietsvergoeding
 • Hospitalisatieverzekering
 • Tussenkomst in openbaar vervoer
 • Voordelenplatform (korting bij een groot aantal winkelketens en uitstappen)
 • Onmiddellijk recht op betaalde vakantiedagen (26 dagen op jaarbasis)
 • Overname van alle relevante anciënniteit
Hoe solliciteren?

https://www.zorgband.be/jobs

of

Per post:
Zorgband Leie en Schelde, t.a.v. Personeelsdienst (cluster selectie)
Salisburylaan 100
9820 Merelbeke

selectie@zorgband.be

Zorgband Leie en Schelde
Poelstraat 35
9820 Merelbeke
09 210 74 70
nele.decaluwe@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.