VACATURE VERPLEEGKUNDIGE (DAG OF NACHT) in WZC Riethove

Postcode en gemeente:

8460 Oudenburg

Functieomschrijving:

Voor de versterking van het Subteam Verpleging en Verzorging in woonzorgcentrum Riethove, gaat het OCMW van Oudenburg over tot de aanwerving van een verpleegkundige.

Als verpleegkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van de residenten in het woonzorgcentrum. Je voert verpleegkundige handelingen uit en begeleidt zorgkundigen bij de ondersteunende zorg. Je werkt vanuit een holistische visie en stelt het welbevinden van de individuele bewoner voorop. Je bent aanspreekpunt voor huisartsen, familie en residenten en begeleidt hen in hun vragen.

Je streeft naar een kwaliteitsvolle belevingsgerichte totaalzorg zodat de resident zich thuis kan voelen in het woonzorgcentrum.

De openstaande contractuele betrekking kan zowel deeltijds als voltijds ingevuld worden met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De openstaande contractuele betrekking nachtdienst wordt deeltijds (22.8/38) open gesteld met arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

Jobvereisten:

Om in aanmerking te komen voor de functie dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Het passend gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister van maximum 3 maanden oud.
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten.
 • Medisch geschikt zijn voor de uit te oefenen functie, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
 • Voldoen aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.
 • Voldoen aan de diplomavereiste die geldt voor het niveau waarin de functie gesitueerd is.
 • Slagen voor de selectieprocedure
  Diplomavereiste:

  • Houder zijn van het diploma gebrevetteerd/gegradueerd verpleegkundige of ziekenhuisverpleegkundige

   

  Laatstejaarsstudenten in één van deze richtingen kunnen zich kandidaat stellen mits zij kunnen aantonen dat het einddiploma binnen een termijn van drie maanden kan behaald worden.

  Om te kunnen deelnemen aan de selectieprocedure moet een kopie van jouw diploma of een attest dat je laatstejaarsstudent bent ingediend worden samen met de sollicitatie. Op het ogenblik van indiensttreding moet aan alle voorwaarden voor aanwerving zijn voldaan.

Ons aanbod:

Voor deze functie zijn de IFIC-loonbarema’s categorie 14B van toepassing.

Anciënniteit:
Welke anciënniteit kan in rekening gebracht worden:
– de openbare sector: de werkelijke diensten in statutair of contractueel verband
– de privé-sector/zelfstandige: alle beroepsrelevante anciënniteit.
Een loonsimulatie kan via e-mail aangevraagd worden bij het Team Personeel personeelsdienst@oudenburg.be.

 

Wat bieden wij jou aan?
− maaltijdcheques van € 7,5 per gewerkte dag van 7 u 36 min
− gratis hospitalisatieverzekering
− fietsvergoeding
− uitgebreide vormingsmogelijkheden
− extra pensioenvoorzieningen (tweede pensioenpijler)
− Interessant verlofstelsel: 26 dagen op jaarbasis
− aansluiting bij de sociale dienst GSD-V met tal van voordelen en de kortingskaart PlusPas

Hoe solliciteren?

Kandidatuurstelling
Uw motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV, een afschrift van het vereiste diploma of een attest van
school (= laatstejaarsstudent) dient uiterlijk op 6 mei 2022 toe te komen bij het OCMW van Oudenburg.
via de post:

OCMW OUDENBURG
Ettelgemsestraat 18
8460 Oudenburg
of via e-mail: vacatures@oudenburg.be.

Onvolledige kandidaturen worden niet weerhouden.


Andere vacatures bij deze organisatie:

LDC Biezenbilk en WZC Riethove
Ettelgemsestraat 24 - 26
8460 Oudenburg
059 40 19 95 of 059 34 02 30
info@ocmw-oudenburg.be
https://ocmw.oudenburg.be/ocmw

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.