Pedagogisch teamleider

Postcode en gemeente:

3000 Leuven

Functieomschrijving:

Als pedagogisch teamleider begeleid je onthaalouders die aangesloten zijn bij onze dienst of geef je leiding aan, coach en coördineer je teams van kinderbegeleiders in onze kinderdagverblijven. Diversiteit als troef en het welbevinden van ieder kind in elk van onze opvangvormen en zijn steeds jouw uitgangspunt.

Werk je voor de Dienst voor Onthaalouders (DVO), dan begeleid je onthaalouders bij hun start en ben je ook nadien hun aanspreekpunt bij zowel pedagogische als organisatorische vragen. Door middel van een mix van huisbezoeken, observaties, overleg en andere contactvormen waarborg je als teamleider een kwaliteitsvolle opvang die in verbinding staat met ouders. Je bent een aanwezig klankbord voor de onthaalgezinnen en kan tijdig bijsturen waar nodig.

Onder dezelfde noemer kan je als teamleider werken voor onze kinderdagverblijven (KDV). Dan ben je de eerste contactpersoon voor ouders en je team en ben je als leidinggevende nauw betrokken bij de dynamieken in je leefgroepen. Je treedt tijdens je aanwezigheid in de groepen in de hoedanigheid van pedagogisch coach en handelt met de principes van de Reggio Emilia-pedagogiek in het achterhoofd. Hierbij gaan we uit van het sterke, nieuwsgierige en creatieve kind. Een kind drukt zich uit in honderd talen en geeft aan wat het wil. Kijken, luisteren en openstaan voor iets nieuws is onze basishouding. Concreet vertaal je mee de visie van de kinderdagverblijven in hanteerbare richtlijnen voor de kinderbegeleiders, coach je hen in het realiseren ervan en volg je de kinderen pedagogisch op. Daarnaast pik je dagelijks bezorgdheden op en neem je beslissingen waar nodig (bv. uurrooster-wissels, verlofplanning,… ). Als verantwoordelijke van je leefgroep volg je op dat praktische vragen van je medewerkers een antwoord krijgen (bv. vormingsnood, vraag m.b.t. loopbaan-onderbreking, …); je kan hiervoor beroep doen op collega’s van ondersteunende diensten en maakt binnen de Kinderopvang deel uit van een multidisciplinair team.

Rapporteren doe je aan de pedagogisch coördinator.

Jobvereisten:

Bij je indiensttreding bezorg je ons een recent uittreksel uit het strafregister. Het uittreksel model 2 mag op dat moment niet ouder zijn dan 3 maanden.

Je geniet de burgerlijke en politieke rechten en bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen. Voor indiensttreding vindt er een medisch onderzoek plaats.

Je voldoet aan de vereiste over de taalkennis, opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Ons aanbod:

Contract voor onbepaalde duur: we screenen je voor beide teams (KDV én DVO); momenteel zijn de vacatures die vacant zijn voor zien voor team KDV.

4 vacatures: voltijds aanbod, met de mogelijkheid om te kiezen voor 80%-contract.

Als je slaagt voor de selectieproef word je opgenomen in een wervingsreserve (3 jaar geldig, mogelijk verlengbaar). Bij een nieuwe vacature contacteren we de volgende geslaagde kandidaten op deze lijst in volgorde van hun behaalde resultaat.

Standplaats: Kindercentrum De Girafant: Nieuwe Kerkhofdreef 2 te Leuven of KDV DoRemy, Frederik Lintsstraat 33 te Leuven.

– Uurrooster KDV: Glijdende werkuren met daarnaast op weekbasis minstens één dag met vroege en één dag met late shift (binnen de openingsuren van onze dienst 7-19u).

– Uurrooster DVO: Glijdende werkuren met permanentie voor noodgevallen (ten voordele van de onthaalouders).

– Je startloon is afhankelijk van je anciënniteit. Geldelijke anciënniteit opgebouwd in de publieke sector neem je onbeperkt mee. Voor deze functie is er daarnaast geen beperking van overname van relevante privé-anciënniteit aangezien ‘verantwoordelijke kinderopvang’ een knelpuntberoep is (lijst VDAB 2023). De functie is ingeschaald op niveau B4-B5.

Voor een voltijdse tewerkstelling komt dit neer op:

 • Voltijds loon van minimum € 3599,82 bruto per maand o.b.v. 3 jaar anciënniteit
  ( = deelnemingsvoorwaarde)
 • Voltijds loon van minimum € 3733,15 bruto per maand o.b.v. 5 jaar anciënniteit.oltijds loon van minimum € 4008,13 bruto per maand o.b.v. 10 jaar anciënniteit.

Aanvullende voordelen

 • Maaltijdcheques van € 8, met een eigen bijdrage van € 1,09
 • Jaarlijks ecocheques voor bedrag van € 200 voor een voltijdse kracht (a rato van je arbeidsregime)
 • Fietsvergoeding of gratis openbaar vervoer van en naar het werk
 • Gunstige verlofregeling (publiek stelsel): je bouwt tijdens je huidig werkjaar verlofrechten op voor datzelfde jaar.
 • Werk je voltijds? Dan werk je 38u per week en heb je 42 dagen vrij (verlof + feestdagen). Zo ben je dus ook vrij op de Vlaamse Feestdag en met Leuven Kermis. De dienst is doorgaans een week gesloten tijdens de kerstperiode en de KDV’s zijn daarnaast minstens twee aansluitende weken in de zomer dicht.
 • Ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Gratis hospitalisatieverzekering voor jezelf, interessante tarieven voor je gezinsleden
 • Mogelijkheid tot (elektrische) fietslease
 • Samenaankoopdienst KUL vb. kortingen bij pretparken, handelaars, …
Hoe solliciteren?

Solliciteer via www.zorgleuven.be/vacatures.

Laadt volgende documenten allemaal op:

 1. Motivatiebrief
  Licht de gevraagde ervaring en interesse uitgebreid toe.
 2. Uitgebreid Nederlandstalig CV
  Licht de gevraagde ervaring duidelijk toe.
 3. Kopie van het vereiste diploma

Zorg Leuven
Frederik Lintsstraat 33
3000 Leuven
016 24 81 24
doremy@zorgleuven.be
https://www.zorgleuven.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.