Leefgroepbegeleid(st)ers – BACHELORS IN DE VERPLEEGKUNDE m/v

Postcode en gemeente:

3600 Genk

Functieomschrijving:

Voor de leefgroepwerking  peuters en kleuters en lagere schoolkinderen.

Jouw werk draagt bij tot een ontwikkelingsstimulerend, veilig en kansrijk leefgroepsklimaat, waar er ruimte is om ervaringsgericht te leren, te spelen en tot rust te komen… Als leefgroepbegeleiding geef je actief vorm aan het leefgroepsgebeuren, coördineer je leefgroepsactiviteiten, zet je enthousiast activiteiten op voor de kinderen en stem je dit alles af op het klimaat van de leefgroep. Je kan daarbij rust, structuur en regelmaat bieden en bent geboeid door de unieke sterktes van elk kind.

Je slaagt erin je communicatie, je therapeutisch handelen en je houding telkens weer af te stemmen op de verschillende noden en problematieken van kinderen èn ouders. In het hanteren van de groep, verlies je de individuele kinddoelstellingen niet uit het oog. Ouders zijn voor jou de eerste partners in de zorg. Vanuit een empathisch begrijpen kan je met kinderen en ouders een vertrouwensband opbouwen.

Uit een complexe hoeveelheid van gegevens kan je de kern en verbanden overbrengen in team en deze zowel mondeling als schriftelijk rapporteren.

Je neemt een flexibele, open en pro-actieve houding aan ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen.

Je beschikt over de nodige draagkracht, zelfstandigheid en zin voor initiatief om telkens weer in teamverband op zoek te gaan naar goede zorgafstemming. Je kan  aansluiten bij onze ambitie om kwalitatief goede zorg op een flexibele manier vorm te geven. Door gericht en professioneel feedback te geven en te ontvangen werk je constructief mee aan de effectiviteit van het samenwerken.

 

Jobvereisten:

Je studeerde bij voorkeur af als professionele bachelor in de verpleegkunde. Een diploma van een afstudeerrichting in de psychiatrie versterkt je kandidatuur.

Vanuit jouw vakgebied draag je observaties aan om te komen tot onderbouwde diagnostiek en zoek je mee naar aanknopingspunten voor verdere behandeling en omgang met elk kind en zijn of haar context. Samen met je collega’s van het multidisciplinaire team ben je gefocust op het verbeteren van het psychosociaal welbevinden van kinderen en deel je een fascinatie voor kinderen met een ontwikkelingsproblematiek, met gedragsproblemen en/of sociaal-emotionele problemen.

Ons aanbod:

 

Overeenkomst voor onbepaalde duur  Jobtime tussen 80 en 100%- verloning volgens de cao van de privé ziekenhuizen- aangevuld met maaltijdcheques – relevante anciënniteit wordt overgenomen – sterke multidisciplinaire werking – KPC investeert in een lerende organisatiecultuur en geniet van een stabiele medewerkersgroep – KPC werkt met vaste nachtverpleegkundigen en de groep leefgroepbegeleiding neemt eigen leiderschap op in het opmaken van een (gezonde) werkregeling.

 

Hoe solliciteren?

Voel je je aangesproken? Graag eerst meer weten ? Contacteer Nathalie Nguemze, directeur zorgorganisatie of Reina Abbink, algemeen directeur op 089 325959.

Kandidaten versturen hun cv én gemotiveerd schrijven ten laatste op 20 mei 2022 via het onlineformulier op de website www.kpc-genk.be.  Een eerste selectie gebeurt op basis van de sollicitatiebrieven en CV. Indiensttreding in onderling overleg.

 


Andere vacatures bij deze organisatie:

KPC Genk vzw
Schiepse Bos 8
3600 Genk
089/325959
kpc@kpc-genk.be
https://www.kpc-genk.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.