Hoofdopvoed(st)er

Postcode en gemeente:

2900 Schoten

Functieomschrijving:

Wij zijn een residentiële Vergunde Zorgaanbieder voor Meerderjarige personen met een beperking. In onze voorziening is er een aanbod voor 32 volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking, vergund door het ‘Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap’.

Dit wil zeggen dat wij een permanente opvang bieden op medisch, paramedisch, ortho-, agogisch en sociaal vlak aan mensen die zich niet op eigen krachten in het maatschappelijk leven kunnen bewegen.

Door een kleinschalige woonvorm proberen wij zo veel mogelijk de traditionele gezinsstructuur te benaderen en een optimaal leefmilieu te bekomen. Hiernaast bieden wij in onze ateliers arbeids-vervangende activiteiten aan om de vaardigheden van onze bewoners te onderhouden of te ontwikkelen.

Om ons team van huis 1 aan te sturen, zijn wij op korte termijn op zoek naar een Hoofdopvoeder die:

– leiding geeft aan het opvoedersteam door middel van gepaste coaching en ondersteuning kan bieden;

– meewerkt in de leefgroepen volgens volcontinu systeem;

– de introductie en begeleiding van nieuwe medewerkers/stagiaires op zich neemt;

– functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken zal voeren;

– teamvergaderingen zal plannen en leiden, en daarnaast een brugfunctie bekleedt tussen het team en de directie;

– handelingsplannen en taken vanuit het kwaliteitshandboek zal bewaken en opvolgen;

– op pedagogisch niveau nadenkt over de gepaste begeleiding van onze bewoners en deze visie bewaakt

binnen de teamwerking;

– communicatie tussen het team en de andere niveaus/werkingen van de voorziening bevordert.

Jobvereisten:

Profiel

flexibel

stressbestendig

oplossingsgericht werken

verantwoordelijk

teamgericht

sociaal

een eigen, therapeutische mening.

 

Jobgerelateerde competenties

 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • Samen met de zorgvrager het sociaal-educatieve project opvolgen en een handelingsplan voorstellen
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • De activiteiten van een team coördineren

Persoonsgebonden competenties

 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
 • Communiceren
 • Verantwoordelijkheid
 • Analyseren
 • Kritisch denken
 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Flexibiliteit
 • Klantgerichtheid
Ons aanbod:

Wij bieden de nieuwe medewerker een voltijds contract van onbepaalde duur met verloning volgens diplomavereisten en barema’s van het VAPH PC 319.01. 

Al onze werknemers genieten bovendien van het voordelenplatform YOU-P.

Als je daarenboven graag wil werken in een groene omgeving met een aangename werksfeer binnen een dynamische voorziening ? Dan verwelkomen we jou graag in de VIER NOTELAARS.

Hoe solliciteren?
Contact: Mevr. Caroline Van Caubergh

Solliciteren met CV
Motivatiebrief of filmpje toevoegen


Andere vacatures bij deze organisatie:

VZW De Vier Notelaars
Wijtschotbaan 12
2900 Schoten
03/658 33 73
vzwdeviernotelaars@skynet.be
https://www.vzwdeviernotelaars.com

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.