Ergotherapeut revalidatieziekenhuis

Postcode en gemeente:

9820 Merelbeke - Lemberge

Functieomschrijving:

Ter aanvulling van ons team zijn wij op zoek naar een ergotherapeut met bijzondere expertise of interesse in de
neurologische revalidatie.
Je staat in voor het toedienen van ergotherapeutische behandelingen. Deze omvatten een diagnostische fase,
behandelfase (behandelen, trainen, begeleiden en adviseren) en een evaluatiefase. De kern is handelen van de patiënt in een specifieke handelingscontext in functie van de kwaliteit van leven, meer bepaald op het vlak van zelfredzaamheid, productiviteit en ontspanning.

Situering in de organisatie:
lid van het verpleegkundig en paramedisch compartiment
paramedisch diensthoofd is directe leidinggevende
rapporteren aan de revalidatieartsen

Taakomschrijving:
Je verwerft informatie over de patiënt (moeilijkheden, mogelijkheden en verwachtingen) via anamnesegegevens
en een persoonlijk gesprek (ergotherapeutische intake/bilan).
Je verzamelt systematisch gegevens van ergotherapeutische observaties.
Je interpreteert de gegevens correct (ergotherapeutische diagnostiek).
Je bespreekt de vooropgestelde doelstellingen met de patiënt.
Je noteert de ergotherapeutische observaties, doelstellingen en therapie in het EPD.
Je maakt, in samenspraak met de behandelend arts en de andere leden van het multidisciplinair team, een
(individueel) revalidatieplan op voor de patiënt.
Je verstrekt ergotherapeutische behandelingen aan de patiënt zoals voorgeschreven door de arts.
Je evalueert regelmatig het revalidatieplan en stuurt dit bij indien nodig.
Je rapporteert in het EPD en aan het multidisciplinair team.
Je bent in staat om de patiënt zo goed mogelijk te activeren en te stimuleren.
Je kan een vertrouwensrelatie opbouwen met de patiënt en een veiligheidsgevoel creëren.
Je kan inspelen op de psychosomatische problematiek door gesprekken en empathische aandacht voor de niet-fysische behoeften en noden van de patiënt.
Je doet voorstellen tot het gebruik van hulpmiddelen (oa wandelstok, looprek, rolwagen, gepast schoeisel, …) en
leert de patiënt hiervan gebruik maken.
Je voert de administratieve taken verbonden aan je functie stipt en correct uit.
Je hanteert op een correcte wijze de reglementering van de nomenclatuur volgens art. 7 van de nomenclatuur
(KB van 14/09/1984 – revalidatienomenclatuur).
Je kijkt kritisch naar je eigen werk en de werking van je eigen dienst en durft voorstellen tot verbetering
formuleren.
Je kent en past de algemeen geldende procedures toe (bv. Valpreventie, fixatie, ziekenhuishygiëne,
brandveiligheid, …).
Je werkt actief mee aan kwaliteitsverbeteringstrajecten binnen de eigen dienst (bv. Patiëntidentificatie, FONA
registratie, valregistratie, tilprotocol…).
Je maakt goed gebruik van het beschikbare ergomateriaal en doet voorstellen waar nodig tot investeringen.
Je past de richtlijnen rond ziekenhuishygiëne toe, ook op de gebruikte toestellen.
Je schakelt gericht en constructief andere disciplines in.
Je neemt actief deel aan de overdrachten, het multidisciplinair overleg, de teamvergaderingen,
ergovergaderingen en multidisciplinaire werkgroepen.
Je onderhoudt contacten binnen de sector.
Je begeleidt en geeft feedback aan de toegewezen studenten.
Je signaleert opleidingsnoden.
Je volgt regelmatig bijscholingen die relevant zijn voor uw werkomgeving, deelt de opgedane kennis met de
collega’s en het team en past de nieuwe kennis toe in de praktijk

Jobvereisten:

Je bent houder van het diploma van bachelor (gegradueerde) in de ergotherapie of master in de ergotherapie. Een
bijkomend getuigschrift of bekwaamheid mbt geriatrische, neurologische en/of orthopedische revalidatie is een
pluspunt.

Competenties:
klantgericht
loyaal
empathie tonen en een luisterend oor zijn
betrokken zijn en zin hebben voor kwaliteit
verantwoordelijkheid opnemen
communicatief
inlevingsvermogen
samenwerken
organisatievermogen
vakkennis
zelfstandigheid
initiatief nemen
doorzettingsvermogen
stressbestendig
flexibel

Jobgerelateerde competenties:
De vraag van de persoon met zorgbehoefte identificeren en hem informeren over de ergotherapeutische aanpak
(doelstellingen, stappen, …)
Na de behandeling de balans opmaken
Informatie uitwisselen met arts, leerkracht, …
De eigen deskundigheid ontwikkelen
De capaciteitenbalans opstellen en de autonomiegraad van de persoon met zorgbehoefte evalueren
Het therapeutische behandelprogramma uitwerken en de behandeling bepalen (verloop, frequentie, duur, …)
De persoon met zorgbehoefte informeren en adviseren over inrichting (toegang, domotica, …), methodeaanpassing en hulpmiddelen
Medisch-administratieve documenten invullen
Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen
Het behandelprogramma uitvoeren (readaptatie aan de dagelijkse handelingen, opnieuw leren van ruimtelijke
bakens, …)
Het behandelprogramma bijstellen op basis van de actuele mogelijkheden van de persoon met zorgbehoefte

Ons aanbod:

Wij bieden een vervangingscontract van 80% of 100%, tewerkstelling in Revalidatieziekenhuis Lemberge.

Loon conform de IFIC-barema’s:
Je bruto salaris (zonder relevante anciënniteit aan de index 1,8476 (index geldend vanaf april 2022)) bedraagt:
– voltijds: minimum € 2884,75 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt € 4557,07 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).
– 80%: minimum € 2307,80 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt € 3645,66 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).

Extralegale voordelen:
Maaltijdcheques (8 euro/gewerkte dag)
Ecocheques
Fietsvergoeding
Tussenkomst in openbaar vervoer
Voordelenplatform (korting bij een groot aantal winkelketens en uitstappen)
Recht op 26 betaalde vakantiedagen voor een volledig jaar
Overname van alle relevante anciënniteit

Hoe solliciteren?

Solliciteer via onze website www.zorgband.be/jobs
Bij vragen kan je terecht bij de cluster selectie via selectie@zorgband.be

Sollicitaties tot en met 30 april 2022
Vermeld de referentie: 1647612847-8e186cb5b6

https://www.zorgband.be/jobs

Revalidatieziekenhuis Lemberge
Salisburylaan 100
9820 Lemberge (Merelbeke)
09/272.20.00
revalidatie.lemberge@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.