Diëtist revalidatieziekenhuis 50%

Postcode en gemeente:

9820 Merelbeke - Lemberge

Functieomschrijving:

Voor de tijdelijke vervanging van een collega in zwangerschapsverlof zijn we op zoek naar een diëtist voor ons
revalidatieziekenhuis. Je staat in voor het toedienen van diëtetische zorg aan onze patiënten. Deze bestaat uit een
screenings en diagnostische fase, een behandelfase (behandelen, trainen, begeleiden en adviseren) en een evaluatiefase.
Je werkt hierbij ook nauw samen met de logopedisten en de keuken.
Als diëtist maak je deel uit van het verpleegkundig – paramedisch departement.
Je rapporteert aan de directeur zorg.

Taakomschrijving:
Je verwerft informatie over de patiënt (moeilijkheden, mogelijkheden en verwachtingen) via anamnesegegevens
en een persoonlijk gesprek (diëtetische intake/bilan).
Je verzamelt systematisch gegevens van je eigen observaties en deze van het zorgteam.
Je interpreteert de gegevens correct (diëtetische diagnostiek).
Je bespreekt de vooropgestelde doelstellingen met de patiënt.
Je noteert je observaties, doelstellingen en therapie in het EPD.
Je maakt, in samenspraak met de behandelend arts en de andere leden van het multidisciplinair team, een
(individueel) revalidatieplan op voor de patiënt.
Je evalueert regelmatig het revalidatieplan en stuurt dit bij indien nodig.
Je rapporteert in het EPD en aan het multidisciplinair team.
Je bent in staat om de patiënt zo goed mogelijk te activeren en te stimuleren.
Je kan een vertrouwensrelatie opbouwen met de patiënt en een veiligheidsgevoel creëren.
Je kan inspelen op de psychosomatische problematiek door gesprekken en empathische aandacht voor de niet-fysische behoeften en noden van de patiënt.
Je voert de administratieve taken verbonden aan je functie stipt en correct uit.
Je kijkt kritisch naar je eigen werk en de werking van je eigen dienst en durft voorstellen tot verbetering
formuleren.
Je kent en past de algemeen geldende procedures toe (bv. Valpreventie, fixatie, ziekenhuishygiëne,
brandveiligheid, …).
Je werkt actief mee aan kwaliteitsverbeteringstrajecten en aan dataverzameling voor kwaliteitsverbetering
Je maakt goed gebruik van het beschikbare materiaal en doet voorstellen waar nodig tot investeringen.
Je past de richtlijnen rond ziekenhuishygiëne toe, ook op de gebruikte toestellen.
Je schakelt gericht en constructief andere disciplines in.
Je onderhoudt nauwe contacten met de kok en zijn medewerkers en adviseert en ondersteunt waar nodig
Je neemt actief deel aan de overdrachten, het multidisciplinair overleg, de teamvergaderingen,
ergovergaderingen en multidisciplinaire werkgroepen.
Je onderhoudt contacten binnen de sector.
Je begeleidt en geeft feedback aan de toegewezen studenten.
Je signaleert opleidingsnoden.
Je volgt regelmatig bijscholingen die relevant zijn voor uw werkomgeving, deelt de opgedane kennis met de
collega’s en het team en past de nieuwe kennis toe in de praktijk

Jobvereisten:

Je bent houder van het diploma van bachelor (gegradueerde) in de voedings- en dieetkunde. Een bijkomende opleiding zoals bv diabetes educator is een meerwaarde.

Competenties:
klantgericht
loyaal
empathie tonen en een luisterend oor zijn
betrokken zijn en zin hebben voor kwaliteit
verantwoordelijkheid opnemen
communicatief
inlevingsvermogen
samenwerken
organisatievermogen
vakkennis
zelfstandigheid
initiatief nemen
doorzettingsvermogen
stressbestendig
flexibel

Jobgerelateerde competenties:
De eigen deskundigheid ontwikkelen
Menu’s samenstellen volgens het medisch voorschrift of de individuele behoefte
Het keukenpersoneel informeren
Het dieet opvolgen en informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen (verzorgend, opvoedend personeel,
…)
Voedings- en dieetadvies bij: Neurologische aandoeningen

Ons aanbod:

Je salaris (zonder relevante anciënniteit, in een halftijdse functie aan de index 1,8476 (index april 2022))
bedraagt minimum € 1343,35 bruto per maand. Je maximum salaris bedraagt € 2251,76 bruto per maand (na 35 jaar anciënniteit).

Extralegale voordelen:
maaltijdcheques (€8 per gewerkte dag),
ecocheque (jaarlijks €180 volgens prestatiebreuk),
fietsvergoeding,
mogelijkheid tot aansluiten bij onze hospitalisatieverzekering,
volledige terugbetaling openbaar vervoer,
toegang tot een voordelenplatform met interessante kortingen,
26 vakantiedagen

Hoe solliciteren?

Inschrijven kan via onze website www.zorgband.be/jobs

Sollicitaties tot en met 31 mei 2022

Vermeld de referentie: 1647947786-0f38eae841

https://www.zorgband.be/jobs

Revalidatieziekenhuis Lemberge
Salisburylaan 100
9820 Lemberge (Merelbeke)
09/272.20.00
revalidatie.lemberge@zorgband.be
https://www.zorgband.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.