Begeleider collectieve woonondersteuning (38/38)

Postcode en gemeente:

9700 Oudenaarde

Functieomschrijving:

Heuvelheem is een VZW die ondersteuning biedt aan personen met een beperking en hun netwerk op verschillende levensdomeinen. VZW Heuvelheem is werkzaam in de ruime regio Vlaamse Ardennen en heeft een aantal vestigingsplaatsen in Oudenaarde en Kruisem. VZW Heuvelheem is vergund door de Vlaamse Overheid als zorgaanbieder.

Binnen de organisatie gebruiken we het Triple-C-model als basis in onze visie en begeleidingsmethodiek. We willen dat al onze cliënten zo veel als mogelijk het gewone leven ervaren. De begeleiders ondersteunen ze daarbij door vanuit een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie samen competenties op te bouwen.

In het kader van uitbreiding van onze werking zijn we op zoek naar een begeleider (32.5/38).

Beschrijving werking:

De werking is er op voorzien dat het een betekenis kan spelen in de opname van cliënten met een grotere gedrags- en emotionele zorgvraag (GES).

Ondersteuning, begeleiding, afspraken… worden voortdurend afgestemd op de aanwezige cliënten. Er wordt geprobeerd zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de individuele noden van de cliënt. Het team speelt kort op de bal en is ondernemend.

Er is een huiselijke sfeer en voldoende aandacht voor zinvolle daginvulling (naast opvang, ondersteuning en verzorging).

Jobvereisten:

Als begeleider ondersteun je en speel je in op de (acute) vragen en noden van alle cliënten. Je kan de basisondersteuning van de cliënten zelfstandig dragen. Je geeft een basis van rust en structuur, geeft niet op en gaat steeds op zoek naar hoe het verder kan met een cliënt.

Als teamlid word je volledig meegenomen in het Triple C verhaal. Hiervoor word je rechtstreeks ondersteund door een coachend leidinggevende. Je wordt aangezet om inhoudelijk mee na te denken over passende ondersteuning op de werkvloer.

Je ondersteunt cliënten binnen de context van de werking, dit binnen hun individueel traject en in het samenleven met anderen.

Je werkt mee aan, respecteert en draagt de missie, visie en waarden van Heuvelheem vzw uit.

-Je staat open om je de Triple-C methodieken eigen te maken en te vertrekken vanuit dit ondersteuningsmodel.

-Je bent een teamspeler, gemotiveerd, enthousiast, flexibel, geduldig.

-Je bent cliëntvriendelijk en contactvaardig.

-Je vertrekt in de begeleiding vanuit de noden van de cliënt.

-Je hebt oog voor het lichamelijk en psychisch welbevinden van de cliënt.

-Je bent emotioneel beschikbaar.

-Je kunt zelfstandig werken.

-Je hebt ervaring met de doelgroep.

-Je hebt geduld en aandacht om mensen te versterken.

-Je kan je aanpassen aan veranderende omstandigheden.

-Je kan omgaan met stress.

– Je kan gepast tussenkomen in conflicten, bij agressie en omgaan met de eigenheid van een persoon.

Jobgerelateerde competenties
 • Collectieve sociaal-educatieve acties evalueren (bereikte doelstellingen, moeilijkheden, …)
  De informatie doorgeven (partners, financiers, ..)
 • Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden
 • Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ….
 • De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
 • Zorgvragers de sociale en beleefdheidsregels tijdens de dagelijkse activiteiten uitleggen
 • Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandigheid
 • Samenwerken
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Communiceren
 • Resultaatgerichtheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Plannen en organiseren
 • Creativiteit
Ons aanbod:

 -Tewerkstelling van gemiddeld 38u/week te werken in het vroeg-, laat-, dag- en weekenddiensten (1 op 2 werkend weekend).

– Contract bepaalde duur tot eind september 2022.

– Betaling volgens barema paritair comité 319.01.

– Onmiddellijke indiensttreding

Plaats tewerkstelling

Residentie Heuvelheem Lindehove
Abdijstraat 14 9700 OUDENAARDE
Hoe solliciteren?
Contact: Ellen Rogge

Voor verdere informatie neem contact op met Andreas Schelpe – telefoonnummer: 09/383 58 70 – email: andreas.schelpe@heuvelheem.be.

Solliciteren kan via motivatiebrief en cv naar ellen.rogge@heuvelheem.be  of Markt 41, 9700 Oudenaarde  t.a.v.  Ellen Rogge.

Heuvelheem vzw
Burgschelde 5
9700 Oudenaarde
09/383 58 70
info@heuvelheem.be
https://www.heuvelheem.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws bij
Dag v/d Zorg? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.