vzw Martine Van Camp

Hoofdzetel

Bezoek ons: 10u00 – 17u00
Hoofdcampus en campus 'Poels'

Vzw Martine Van Camp is een dienstencentrum voor meerderjarige personen met een ondersteuningsnood. Wij organiseren dagbesteding, begeleid werk, woonzorg en begeleiding aan huis. Dit wordt gerealiseerd door een deskundig multidisciplinair team, samengesteld uit begeleiders, orthopedagogen, maatschappelijk assistenten, verpleegkundigen, een huisarts en een psychiater.

Kenmerkend aan onze voorziening is de gedecentraliseerde werking. Op de Dag van de Zorg stellen wij twee vestigingen open. Onze medewerkers zorgen voor een warm onthaal, er is animatie voor de kinderen en een cafetaria waar u een drankje of hapje kan nuttigen.

Een eerste site die men kan bezoeken is de hoofdcampus, gelegen aan de Turnhoutsebaan 57, 3294 Molenstede. Hier kan u kennismaken met onze werking en ons aanbod.
Op deze centrale campus zijn er verschillende wooneenheden. Zo is er een eerste groep waar senioren samen met de begeleiders de dag doorbrengen, door onder meer te koken en de actualiteit door te nemen. Daarnaast is er een tweede groep voor mensen met ernstige gedrags- en emotionele stoornissen, waar de infrastructuur aangepast werd aan de noden van de cliënten. Een derde groep tot slot bestaat uit mensen met ernstige medische problemen. Onze infrastructuur is volledig aangepast voor goede verzorging met onder meer een hoog-laag bad en een snoezelruimte.
Op de zorgcampus geven wij een breed beeld over ons volledige aanbod en onze diensten. Bezoekers krijgen uitleg over vacatures en tewerkstelling in onze voorziening, onze vrijwilligerswerking, begeleid werk enzovoort.

Vanuit de zorgcampus voorzien wij voor de bezoekers busvervoer naar een tweede site die we open stellen, nl. woon- en dagcentrum Poels (Tulpenstraat 6, 3290 Diest).
Op deze campus kan u ook één van onze dagcentra bezoeken. De dagbesteding wordt er georganiseerd rond vier pijlers. Een eerste cluster van activiteiten draait rond arbeidsmatige activiteiten: een bakkerij, semi-industriële activiteiten, meehelpen aan het opruimen van zwerfvuil,… Vorming is de tweede pijler. Hier staan logopedie, actualiteit, computerlessen of een museumbezoek op het programma. Bewegen staat centraal in de derde pijler. Paardrijden, zwemmen of netbal, het kan allemaal. Tenslotte is er ook tijd voor ontspanning, zoals naar een optreden gaan, een uitstap maken of snoezelen. Het pakket wordt op een aangepaste wijze aan verschillende doelgroepen aangeboden.
Op de site Poels kan men een studioproject bezoeken. De cliënten leggen u uit hoe het wonen er georganiseerd is. U kan er een bezoek brengen aan een studio en de gemeenschappelijke ruimte, waar cliënten samen kunnen eten of tv kijken.
Op deze locatie is ook het bureel van de dienst inclusieve ondersteuning. Naast studiowonen organiseert deze dienst ook gedecentraliseerd groepswonen, waarbij drie tot vijf cliënten samenwonen in een huis. Daarnaast begeleidt deze dienst mensen aan huis, met bijvoorbeeld administratieve ondersteuning of het zoeken van een vrijetijds- of dagbesteding. Onze begeleiders geven u hierover graag meer informatie.

vzw Martine Van Camp
Hoofdzetel
Turnhoutsebaan  57
3294 Molenstede
013 35 16 00
info@martinevancamp.be
https://www.martinevancamp.be