Zewopa – Warme Wijk

Wijkcentrum Silvertop Kiel

Bezoek ons: 10u00 – 17u00
Het wijkcentrum het kloppend hart van onze werking.

VZW zewopa – warme wijk streeft er naar om mensen met een beperking zoveel als mogelijk te betrekken in het collectieve gebeuren van de samenleving. Om dit te kunnen verwezenlijken wordt er naar het grotere geheel gekeken, niet enkel naar het individu. Het grotere geheel omvat naar onze mening de hele wijk, vandaar dat VZW Zewopa- Warme Wijk zich ook engageert voor de hele wijk (niet alleen onze cliënten) samen te brengen in en rond onze wijkcentra.

Het is in de wijkcentra dat het samenleven gebeurt.

We vormen een soort kleine gemeenschap met de nadruk op ontmoeting. Het wijkcentrum biedt onderdak aan een zeer ruime waaier aan diensten en activiteiten, vormingen, vrijetijdsbesteding, maaltijden, ergo en andere festiviteiten. De planning en programmatie vind je terug in het maandelijks programmaboekske, terug te vinden op deze website of facebook Wijkcentra – Zewopa.

Onze wijkcentra zijn zichtbaar en herkenbaar voor ondersteuningsbehoevenden uit de wijk, partners, buren en potentiële vrijwilligers. Vrijwilligers, buren en cliënten krijgen een even belangrijke rol als professionals en bovenal krijgen ze mede-beheer.

Zo hebben bijvoorbeeld buren en cliënten inspraak op de programmatie en planning.

We hebben momenteel volgende vacatures:

Zewopa – Warme Wijk
Wijkcentrum Silvertop Kiel
Jan Denucéstraat 17
2020 Antwerpen
03/369.18.36.
info@warmewijk.be
https://www.warmewijk.be