WZC Toermalien

Portavida

Bezoek ons: 10u00 – 17u00
Samen Thuis in Toermalien!

Welkom in Toermalien!

Op de dag van de zorg stellen heel wat diensten en voorzieningen hun deuren open op campus Portavida in Genk, zo ook het woonzorgcentrum Toermalien.  Jammer genoeg zal de deelname van wzc Toermalien zeer bescheiden zijn gelet op de moeilijke periode die wij achter de rug hebben.  Niettemin zorgen we naast de nodige informatie ook voor een leuke muzikale animatie in het Grand Kaffee en wij denken ook aan de jongsten in een fijne kinderanimatiehoek.

Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, welzijnsvereniging, organiseert in Genk twee woonzorgcentra: Toermalien in het centrum van Genk en Mandana in Waterschei.   In Toermalien verblijven  264 bewoners, daarnaast is er plaats voor   6 bewoners voor kortverblijf en is er een dagverzorgingscentrum, ‘t Kosenhuisje, voor  15 gebruikers.  De bewoners wonen met zijn 15 samen in een woongroep.  Elke woongroep heeft een vast team van medewerkers, samen met de bewoners organiseren zij het reilen en zeilen van elke dag.  Huiselijkheid en gezelligheid staan voorop in onze werking waarbij we veel aandacht hebben voor de persoonlijke wensen en noden van elke bewoner.  We kaderen onze werking in ons project “Samen Thuis”.  Samen Thuis, daar doen we het voor, met één doel voor ogen: het geluk van de bewoner.

We laten jullie graag kennismaken met onze werking in Toermalien, kom zeker eens binnen voor een kijkje op onze werking.

We hebben momenteel volgende vacatures:

WZC Toermalien
Portavida
Welzijnscampus 15
3600 Genk
089 57 35 00
info@zoggenk.be
https://www.zoggenk.be