Tanderuis 

Bezoek ons: 10u00 – 17u00
Maak kennis met onze werking

Wij bieden zorg aan personen met autisme van 0 tot 65 jaar binnen de regio Oost-Vlaanderen. We hebben doorheen de jaren heen een sterke expertise opgebouwd op vlak van autisme en gezinsbegeleiding. 

Thuisbegeleiding is onze kerntaak.  Daarnaast zetten we ook sterk in op verschillende vormen van overbruggingshulp. Zo kunnen personen met autisme en hun omgeving, zowel in als los van hun wachttijd op individuele thuisbegeleiding, reeds genieten van ons ruimer rechtstreeks toegankelijk aanbod. 

Tanderuis vzw wil vanuit zijn positie als autisme-specifiek expertisecentrum zijn kennis met betrekking tot autisme verspreiden en het autismebewustzijn in de maatschappij vergroten met als doel bij te dragen tot een autismevriendelijke samenleving.

Tanderuis
Brusselsesteenweg 375
9090 Melle
09 228 18 33
info@thuisbegeleidingautisme.be
https://www.tanderuis.be