woonzorgcentrum Het Pardoen

Bezoek ons: 10u00 – 17u00
Maak kennis met onze bewoners en onze werking

In Het Pardoen huisvesten we 106 bewoners.
We richten ons op de huisvesting, verzorging en begeleiding van zorgafhankelijke hoogbejaarden en ijveren voor warme en deskundige zorg in een familiaal kader, zodat we alle partners in de zorg tevreden willen stellen, maar onze focus ligt vooral op het welzijn van de bewoners.

Sommige bewoners hebben een dementie, anderen zijn dan weer vooral fysiek zorgbehoevend, maar specifiek voor onze werking is dat we ervoor gekozen hebben dat bewoners niet toebedeeld worden aan afdelingen volgens een bepaalde aandoening, of intern moeten verhuizen als de persoonlijke zorg verandert.

We communiceren open met bewoners en familie en bespreken samen een geïndividualiseerd zorgplan.  Het opmaken van een vroegtijdige zorgplanning, waarbij de bewoner bevraagd wordt over welke zorg nog wenselijk is of net niet, is daarbij van groot belang.

Vanuit de leefgroepen is er een wijds en open zicht op de rustige omgeving, langs De Leie of richting Sint-Medarduskerk, een belangrijke troef.

Het dagelijkse leven speelt zich af op de leefgroep, ook alle maaltijdmomenten.
De leefgroepen werken zelfstandig, hebben elk een eigen verpleegpost en huiselijke livings.

Het personeel is gekoppeld aan die leefgroep: verpleegkundigen en zorgkundigen maar ook animatie, kinesitherapie, ergotherapie, psychologen, logopedist, keuken- en schoonmaakpersoneel. Zo is de onderlinge vertrouwdheid en verbondenheid tussen medewerkers, bewoners en familie groot en is er een betere afstemming en verstandhouding.

woonzorgcentrum Het Pardoen
Akademiestraat 1
8940 Wervik
056 95 28 00
rik.leroy@wzbwervik.be
https://www.wzbwervik.be