FPC Antwerpen

Bezoek ons: 10u00 – 17u00
Zorg op maat voor geïnterneerden in een klinische setting

FPC Antwerpen is een forensisch psychiatrisch centrum. In dit centrum behandelen we 182 forensisch psychiatrische patiënten, zowel mannen als vrouwen, met als doel het risico op het plegen van nieuwe strafbare feiten te verminderen zodat een (hernieuwd) verblijf in de samenleving veilig en mogelijk is. Vanuit de forensisch psychiatrische benadering werken psychiaters, psychologen, therapeuten, verpleegkundigen, groepsbegeleiders en ander (para)medisch personeel samen aan diagnostiek, behandeling, begeleiding en re-integratie van elke patiënt. Ze stellen elke dag opnieuw alles in het werk om kwalitatief hoogstaande en veilige zorg te bieden.

Terugkeer van patiënten naar de maatschappij – of dit nu een minder beveiligde vervolgvoorziening of een ambulant traject betreft – impliceert dat hiervoor draagvlak moet zijn. FPC Antwerpen neemt hierin verantwoordelijkheid door de verschillende publieksgroepen zo goed mogelijk te informeren en zo een correcte beeldvorming over de behandeling en re-integratie van geïnterneerden te bereiken. Deelname aan Dag van de Zorg kadert hier perfect in.

Tijdens je bezoek aan FPC Antwerpen krijg je een toelichting over de werking van en een rondleiding door het centrum. Inschrijven via www.fpcantwerpen.be is noodzakelijk en mogelijk vanaf 31 maart 2022.

FPC Antwerpen
Beatrijslaan 96
2050 Antwerpen
03/253 77 77
info@fpcantwerpen.be
https://www.fpcantwerpen.be