Verzorgende - zorgkundige

Tewerkstelling in: Regio Kortrijk

Functieomschrijving

Je biedt verzorging en zorgt voor het welzijn van mensen met een ernstige en/of meervoudige beperking. De ondersteuning gebeurt dagelijks en intensief, de klemtoon ligt hoofdzakelijk bij de verzorging.

Je geeft dagdagelijks rechtstreeks (ver)zorgende activiteiten aan de gebruikers op onderstaande domeinen:

· Wonen: persoonlijke hygiëne en verzorging, maaltijden, huishouden

· Werk/dagbesteding: ondersteuning op vlak van mobiliteit, basale activiteiten

· Leven in de samenleving: mobiliteit, vrije tijdsbesteding

· Gezondheid en veiligheid: medicatie, voeding, gezondheidszorg, lichamelijk en emotioneel welzijn

Je neemt een ondersteunende rol op tav de gebruikers in overleg met de agogische begeleiders op onderstaande domeinen:

· Gedrag en ongewenst gedrag ( psychische, psychiatrische en gedragsproblemen, agressiebeheersing)
· Sociaal leven (relaties, sociale vaardigheden, seksualiteit, sociaal netwerk)
· Rechtsbescherming en misbruik (besteden van eigen middelen, beschermingsmaatregelen, zelfbepaling)
· Medische problematieken (paramedische zorgen, specifieke medische zorgen)

Je levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van het persoonlijk handelingsplan, in hoofdzaak op de domeinen die tot de kerntaken behoren.

Je creëert voor de gebruikers een prettige sfeer en stimuleert hen om zoveel mogelijk zaken zelfstandig te doen.

Daarnaast verricht je ook een aantal administratieve taken. Je onderhoudt mee de contacten met de ouders, artsen en vrienden van de gebruikers.

Je  werkt samen met opvoeders binnen de organisatie. Ook verpleegkundigen of verzorgenden kunnen je collega's zijn.

Jobvereisten

Je beschikt over een diploma als zorgkundige of verzorgende en bent op zoek naar een uitdagende werkervaring in een positieve werkomgeving.  

Je hebt al een eerste ervaring, via stage bijvoorbeeld, met mensen met een beperking.

Je bent een zorgzaam iemand die goed kan samenwerken en bent erg klantgericht. Je getuigt van inzet, bent flexibel en beschikt over een goed inlevingsvermogen.

Ons aanbod

- verloning op basis van je diploma volgens de barema’s van het VAPH

- een vergoeding woon – werk verkeer of fietsvergoeding

- inspraak in je uurrooster

- soepel toekennen van tijdskrediet, ouderschapsverlof

- extra mogelijkheid om je arbeidsbreuk tijdelijk te minderen via 'toegestane afwezigheid'

- bijkomende verlofdagen voor 45-plussers

- extra vergoeding voor weekend-, avond- en nachtwerk en feestdagen

- vermijden van onderbroken diensten

- gratis griepvaccinatie

- werkkledij waar nodig

Hoe solliciteren?

Sollicitaties met CV welkom via mail op: jobs.debranding@waak.be
ter attentie van Ann-Sophie Bossu.

Alle vacatures bij deze organisatie

JobbeschrijvingGemeente
Jobstudent - zomerondersteuner Regio Kortrijk
Begeleider wonen Regio Kortrijk
Verzorgende - zorgkundige Regio Kortrijk
Begeleider dagbesteding Regio Kortrijk

Volg ons op: