Verpleegkundige bij HOGEVIJF

Tewerkstelling in: Hasselt

Functieomschrijving

Zekerheid, een flinke dosis afwisseling, fijne collega’s en elke dag nieuwe mogelijkheden…

Ben jij die enthousiaste verpleegkundige die wij zoeken? Of ben je net afgestudeerd en wil je aan de slag?

Wij zijn op zoek naar collega verpleegkundigen!

HOGEVIJF zet zich in om een nieuwe thuis te geven aan senioren. We bouwen aan een huiselijke sfeer waar kleinschalig wonen en maximale vrijheid centraal staan. We maken graag tijd voor onze bewoners en ook voor onze medewerkers.

Je werkt in 3 shiften en in het weekend (2 op 4). In je expertrol werk je nauw samen met onze verschillende teams en hou je nauw contact met de familie van de bewoners.

PLAATS IN HET ORGANOGRAM

De verpleegkundige maakt deel uit van een afdeling die instaat voor de kwalitatieve verlening van zorg en welzijn aan de bewoners binnen een woonzorgcentrum. Een afdeling bestaat uit verschillende leefgroepen die worden gecoördineerd door een leefgroepcoördinator en hiërarchisch aangestuurd door de afdelingsmanager.

HOOFDDOEL VAN DE FUNCTIE

Het als verpleegkundige met passie opnemen van eigenaarschap over het verlenen van zorg en welzijn voor onze bewoners.

Meer bepaald: samen met betrokken deskundigen, conform de missie en visie van HOGEVIJF, op een bewonersgerichte manier zorg dragen voor het uitvoeren van vraaggestuurde, individueel aangepaste zorg. En dit in een professionele, warme en huiselijke sfeer.

UITDAGINGEN

 • Verlenen van zorg aan de bewoner
 • Waarborgen van continuïteit van de zorgverlening
 • Waarborgen van kwaliteit en veiligheid van de zorgverlening en de organisatie
 • Waarborgen van een open en constructieve cliënt-relatie
 • Opmaken individuele zorgplannen

Jobvereisten

COMPETENTIES EN VAARDIGHEDEN

 • Klantgerichtheid, onderzoeken van wensen en behoeften van de klant en daarnaar handelen.
 • Samenwerken, actief en constructief samen met anderen bijdragen aan het behalen van gemeenschappelijke doelstellingen.
 • Integriteit: Handhaven van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen in activiteiten die met de functie te maken hebben.
 • Inzet, kansen creëren of problemen signaleren en ernaar handelen zonder af te wachten. Gedrag dat getuigt van het stellen van hoge eisen aan eigen werk.
 • Leervermogen: Nieuwe informatie vlot en gemakkelijk opnemen en in de praktijk toepassen.
 • Aanpassingsvermogen: Open staan voor nieuwe informatie, onverwachte gebeurtenissen en/of veranderingen en de eigen houding en aanpak hierop afstemmen.
 • Sensitiviteit: Correct inschatten en gepast rekening houden met gevoelens, gedachten en behoeften van anderen in situaties waarin sociaal-menselijke overwegingen van belang zijn.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Ideeën en meningen in begrijpelijke taal aan anderen mondeling duidelijk maken. Het taalgebruik aanpassen aan het niveau van de ander.
 • Stressbestendigheid: Effectief blijven presteren onder tijdsdruk, bij tegenslag, teleurstelling of tegenspel

KENNIS

 • Een toegepaste kennis van de noden en behoeften van de senior. 
 • Een basiskennis van voor de functie relevante wetgeving (wetgeving op het terrein van de verpleegkunde en de rusthuiswetgeving van toepassing op de verpleegkunde, wetgeving en reglementering inzake senioren,… ).
 • Een mondelinge en schriftelijke kennis van het Nederlands.
 • Een basiskennis van mail- en agendasoftware.
 • Een toegepaste kennis van software bewonersdossier.

DIPLOMAVOORWAARDEN EN RELEVANTE ERVARING

 • Je hebt ofwel een bachelor of gegradueerde diploma in de verpleegkunde. 

Ons aanbod

 • Een aangename job in een hecht teamwaarin je kan rekenen op de nodige ondersteuning, begeleiding en vorming.
 • Een tewerkstelling aan een marktconform loon (barema bachelor: BV1/BV2/BV3; gegradueerde: C3-C4). Bij de berekening ervan houden we rekening met je relevante ervaring.
 • Daarnaast bieden wij reglementaire vergoedingen en tal van extra voordelen, w.o. maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, enz.

Hoe solliciteren?

Je sollicitatie bestaat uit de volgende stukken:

 • een gedetailleerd curriculum vitae met duidelijke vermelding van je relevante beroepservaring (voorkeur pdf);
 • een afschrift van het vereiste diploma (voorkeur pdf).

Je sollicitatie moet toekomen bij de Stad Hasselt – team HR. Je kan je sollicitatie per mail versturen naar jobs@hasselt.be.

De selectieprocedure bestaat uit één selectiedag waar een vaardigheidstest en een selectiegesprek zal plaatsvinden. Diezelfde dag in de namiddag informeren wij jou over de resultaten van je selectieprocedure.

Wij zijn altijd op zoek naar verpleegkundigen. Daarom staat deze vacature permanent open. Je ontvangt steeds een bevestiging per mail van je sollicitatie. We houden je daarna per mail op de hoogte over het verdere verloop van de selectieprocedure en wanneer de selectiedag zal plaatsvinden.

Voor meer inlichtingen of specifieke vragen over de functie kan je contact opnemen met Jolien Berghmans (011/23 90 51 of via jolien.berghmans@hasselt.be).

De Stad Hasselt is geïnteresseerd in je capaciteiten, ongeacht je leeftijd, afkomst, kleur, religie of geaardheid!

Alle vacatures bij deze organisatie

Volg ons op: