Teamhoofd woongroep (min. 30,4/38, max. 38/38)

Tewerkstelling in: evergem

Functieomschrijving

Functieomschrijving

Den Dries is op zoek naar een hoofdbegeleider voor een team van ong. 8 medewerkers die samen instaan voor de begeleiding en ondersteuning van 10 mensen met een ernstige/matige verstandelijke beperking. Als lid van het team word je ong. 19/38 vrijgesteld voor je taken als teamhoofd, de overige uren sta je ingepland in het werkrooster. Het kader van waaruit dit alles wordt vormgegeven is de visie en beleidslijnen zoals ze te vinden zijn op de website www.dendries.be. Deze staan centraal in alle geledingen van onze organisatie.

Op niveau van de woongroep
- ben je verantwoordelijk voor het faciliteren, organiseren en coördineren van onze kernopdracht nl. het ondersteunen van mensen met verstandelijke beperkingen op een gelijkwaardige en emancipatorische manier.
- Door je dagelijkse aanwezigheid op de werkvloer verzeker je continuïteit op organisatorisch, maar niet in het minst ook op agogisch vlak.
- Hiervoor werk je nauw samen met de wooncoördinator en andere ondersteunende stafleden.

Als leidinggevende van een team
- zet je in op het ondersteunen, coachen en empoweren van individuele medewerkers- maar staat samenwerking minstens even centraal. Niet allen tussen teamleden, maar ook met netwerken van bewoners en andere partners binnen en buiten de organisatie.
- Overleg is een kernwoord, met een gepast inlevingsvermogen en de juiste verhouding tussen praten en luisteren. Als lid van de stuurgroep- denk je mee na over de organisatie op entiteits- en organisatieniveau- dit in een sfeer van gedrevenheid, engagement en betrokkenheid- openheid en flexibiliteit- waarin verandering als iets positief wordt gezien en moeilijkheden worden beschouwd als opportuniteiten om creatief mee aan de slag te gaan.

Jobvereisten

Jobgerelateerde competenties

-Samen met of voor de zorgvrager de sociaal-educatieve stappen ondernemen bij sociale en medische instellingen, werkgevers, onderwijsinstellingen, ...
-De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
-Informatie verzamelen over de situatie van de zorgvrager en samen de sociaal-educatieve interventiewijze bepalen
-Acties organiseren voor de ontwikkeling of instandhouding van sociale of familiale banden
-De activiteiten van een team coördineren
-Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies,....

Persoonsgebonden competenties

Zelfstandig werken
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Leervermogen hebben
Contactvaardig zijn
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Plannen (= ordenen)
Creatief denken (Inventiviteit)
Samenwerken als hecht team
Omgaan met stress

Vereiste studies

Prof. bach.: Studiegebied Sociaal-agogisch werk
Hoger onderwijs van 1 cyclus (HO1C - voorheen korte type)
Master: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen
Ac. bach.: Studiegebied Psychologie en pedagogische wetenschappen of gelijkwaardig door ervaring.
Werkervaring:Minstens 2 jaar ervaring
RijbewijsB

Ons aanbod

o Een uitdagende en verantwoordelijke job in een boeiende en dynamische leeromgeving.
o Contract van onbepaalde duur van min. 30,4/38 (te bespreken tot max. 38/38).o Verloning: helft contractbreuk PC 319.01 barema B1B (hoofdopvoeder), helft klasse 1A – relevante anciënniteit wordt in rekening gebracht.
o Indiensttreding: te bespreken (uiterlijk zomer 2019).

 

Vaste Job
Contract van onbepaalde duur
Voltijds
Volcontinu systeem

Hoe solliciteren?

Via e-mail: imke.vanlandschoot@dendries.be

Contact: Imke Van LandschootSolliciteren met CV 
Sollicitaties tot en met 28 februari 2019 

Volg ons op: