nachtbegeleider

Tewerkstelling in: evergem

Functieomschrijving

Als nachtbegeleider sta je in voor de nachtrust van onze 60 bewoners, volwassenen met een verstandelijke beperking.
Je maakt deel uit van een vast nachtteam. Er is telkens één slapende en één wakende nachtdienst aanwezig.
Je presteert zowel wakende als slapende diensten.

Taken slapende nacht (21u30 tot 8u):
*mee begeleiden van een aantal bewoners bij het slapengaan en aanwezigheid/bereikbaarheid bieden voor de meer zelfstandige bewoners tot de wakende collega op
  dienst komt inslapen van 22.30 tot 6.30u (back up voor wakkere nacht)'
*s morgens samen met de wakende collega ondersteuning bieden bij de zorg van de bewoners

Taken wakkere nachtdienst (22u tot 07.30u):
*ondersteuning aan bewoners bieden bij geplande zorg en bij oproepen
*via regelmatige rondes toezien op de nachtrust van de bewoners
*beperkt aantal taken in de wasserij

Jobvereisten

Je bent opvoedkundige, verpleegkundige, maatschappelijk werker, zorgkundige, ... of hebt ervaring met nachtwerk/personen met verstandelijke beperkingen.
Je kiest bewust voor een deeltijdse job met wakende en slapende nachtdiensten.
Je bent gemotiveerd om personen met verstandelijke en fysieke beperkingen te begeleiden.
Je kan je vinden in de visie van Den Dries vzw ( www.dendries.be).
Alleen kunnen werken, ordelijkheid, groot verantwoordelijkheidsgevoel, vlot en consequent zijn in (schriftelijke) rapportage, stiptheid, correct opvolgen van gemaakte afspraken zijn belangrijke eigenschappen.

Jobgerelateerde competenties
Specifieke doelgroep: Motorische stoornissen
Specifieke doelgroep: Psychologische moeilijkheden
Specifieke doelgroep: Analfabetisme, laaggeletterdheid
Specifieke doelgroep: Sociaal-emotionele moeilijkheden
De dagelijkse activiteiten organiseren voor de zorgvrager(s), de uitvoering opvolgen en tussenkomen bij conflicten of incidenten
Informatie over individuele dossiers verstrekken en uitwisselen met het team, magistraten, medisch personeel, leerkrachten of betrokken commissies, ....

Persoonsgebonden competenties
Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
Resultaatgerichtheid
Regels en afspraken nakomen
Omgaan met stress
Zin voor nauwkeurigheid hebben
Samenwerken als hecht team
Zelfstandig werken
Klantgerichtheid

Ons aanbod


Tijdelijke betrekking tvv langdurige ziekte
Contractgrootte: 19/38
Barema: kl 2b Relevante anciëniteit wordt in rekening gebracht
Aanvang zo snel mogelijk.
Uurrooster op vierwekelijkse basis

Hoe solliciteren?

Via e-mail: imke.vanlandschoot@dendries.be

Per briefContact: Mevr. Imke Van Landschoot

DEN DRIES - TEHUIS NIET WERKENDEN 
Bolwerkstraat 11, 9940 EVERGEM

 

Indien je motivatiebrief en c.v. beantwoordt aan het geschetste profiel, word je voor een gesprek uitgenodigd.

Voor de kandidaten die uit deze ronde weerhouden worden, volgt een tweede en beslissend gesprek met de directie.

Solliciteren met CV 

Volg ons op: