Zorgkundige C-niveau of D-niveau (onbepaalde duur)

Tewerkstelling in: Wervik

Functieomschrijving

Je werkt nauw samen met de collega’s voor een getrouwe uitvoering van het individuele zorgplan. Je bent in staat om de bewoners een zo aangenaam en comfortabel mogelijk verblijf te bieden, vanuit een bewonersgerichte aanpak die op respect gebaseerd is.

Jobvereisten

Kennis

Je bezit de nodige kennis over verzorgingstechnieken en je bent in staat om die aan te passen volgens de wensen en behoeften van elke bewoner. Je kan gepast inspelen op de leefwereld van oudere en je bent een echte teamplayer.

Aanwervingsvoorwaarden
        
houder zijn van een middelbaar diploma voor aanstelling op C-niveau, kandidaten die niet beschikken over een middelbaar diploma worden op D-niveau aangesteld.

als zorgkundige geregistreerd zijn.
       
beschikken over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd
veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek.

slagen voor een aanwervingsselectieproef.

Ons aanbod

We bieden een contract onbepaalde duur aan. Je wordt vergoed volgens de wettelijke barema’s en geniet tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, erkenning van vroegere anciënniteit, hospitalisatieverzekering, eindejaarspremie, attractiviteitpremie, 26 verlofdagen per jaar, 11 feestdagen,  eindeloopbaanregeling vanaf 45 jaar.) De werfreserve kan ook aangesproken worden om tijdelijke contracten in te vullen.

Hoe solliciteren?

Je vraagt het sollicitatieformulier, de functiebeschrijving en de aanwervingvoorwaarden aan bij de personeelsdienst, Steenakker 30 te 8940 Wervik, tel. 056 95 25 31 of via onze website.

solliciteer hier

Je verstuurt jouw kandidatuur via het verplicht sollicitatieformulier met curriculum vitae per aangetekende zending naar mevrouw Lien Deblaere, voorzitter WZBW, Steenakker 30 te 8940 Wervik. Je kan jouw kandidatuur tegen ontvangstbewijs afleveren bij de personeelsdienst. Toegelaten kandidaten worden dan uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Vacatures bij deze organisatie

Jobbeschrijving Gemeente
Jobstudenten 8940 Wervik
Werkman/werkvrouw (onbepaalde duur) 8940 Wervik
Centrumleider dienstencentrum 8940 Wervik
Verpleegkundige 8940 Wervik
Woon- en Zorgbedrijf Wervik – Serviceflats Ter Drapiers
Gasstraat 4
8940 Wervik
T. 056/95 25 50
Bezoek ons van 10 tot 17 uur